• Từ điển hàng hải - tham khảo

  Từ điển hàng hải - tham khảo

  Trích một số từ thông dụng trong từ điển hàng hải. Tài liệu rất hữu ích cho các bạn sinh viên trường ĐH Hàng Hải tham khảo và học tập. Các từ được sắp xếp theo vẫn chữ cái.

   31 p vimaru 23/03/2015 319 35

 • Ebook Thủy công (Tập 2): Phần 2 - NXB Xây dựng

  Ebook Thủy công (Tập 2): Phần 2 - NXB Xây dựng

  Ebook "Thủy công (Tập 2)" trình bày các nội dung sau: các công trình tháo nước, lấy nước và dẫn nước, các công trình chuyên môn, khảo sát, thiết kế, quản lý và nghiên cứu công trình thủy lợi. Sau đây mời các bạn tham khảo ebook "Thủy công (Tập 2): Phần 2".

   149 p vimaru 12/03/2015 83 12

 • Ebook Thủy công (Tập 2): Phần 1 - NXB Xây dựng

  Ebook Thủy công (Tập 2): Phần 1 - NXB Xây dựng

  Ebook "Thủy công (Tập 2)" trình bày các nội dung sau: các công trình tháo nước, lấy nước và dẫn nước, các công trình chuyên môn, khảo sát, thiết kế, quản lý và nghiên cứu công trình thủy lợi. Sau đây mời các bạn tham khảo ebook "Thủy công (Tập 2): Phần 1".

   205 p vimaru 12/03/2015 89 7

 • Ebook Thủy công (Tập 1): Phần 2 - NXB Xây dựng

  Ebook Thủy công (Tập 1): Phần 2 - NXB Xây dựng

  Ebook "Thủy công (Tập 1)" có cấu trúc gồm 2 phần: phần 1 công trình thủy lợi - kiến thức chung và các cơ sở tính toán, phần 2 các loại đập. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo ebook "Thủy công (Tập 1): Phần 2".

   213 p vimaru 12/03/2015 88 7

 • Ebook Thủy công (Tập 1): Phần 1 - NXB Xây dựng

  Ebook Thủy công (Tập 1): Phần 1 - NXB Xây dựng

  Ebook "Thủy công (Tập 1)" có cấu trúc gồm 2 phần: phần 1 công trình thủy lợi - kiến thức chung và các cơ sở tính toán, phần 2 các loại đập. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo ebook "Thủy công (Tập 1): Phần 1".

   105 p vimaru 12/03/2015 93 5

 • Ebook Kỹ thuật sửa chữa máy công cụ: Phần 2 - Lưu Văn Nhang

  Ebook Kỹ thuật sửa chữa máy công cụ: Phần 2 - Lưu Văn Nhang

  Ebook được dùng cho sinh viên các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề cơ khí. Giáo trình cũng có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các cán bộ đang công tác tại các nhà máy cơ khí khi thực hiện công tác phục vụ kỹ thuật và sửa chữa thiết bị. Sau đây là phần 2 của ebook.

   156 p vimaru 12/03/2015 127 9

 • Ebook Kỹ thuật sửa chữa máy công cụ: Phần 1 - Lưu Văn Nhang

  Ebook Kỹ thuật sửa chữa máy công cụ: Phần 1 - Lưu Văn Nhang

  Ebook được dùng cho sinh viên các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề cơ khí. Giáo trình cũng có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các cán bộ đang công tác tại các nhà máy cơ khí khi thực hiện công tác phục vụ kỹ thuật và sửa chữa thiết bị. Sau đây là phần 1 của ebook.

   166 p vimaru 12/03/2015 173 12

 • Bài thuyết trình: Thuật toán máy hỗ trợ vector (support vector machine-SVM)

  Bài thuyết trình: Thuật toán máy hỗ trợ vector (support vector machine-SVM)

  Bài thuyết trình: Thuật toán máy hỗ trợ vector (support vector machine-SVM) có kết cấu gồm 3 chương. Chương I - Phát biểu bài toán, trình bày tóm tắt về phân lớp dữ liệu, tại sao lại sử dụng thuật toán SVM để phân lớp dữ liệu? Chương II - Thuật toán máy hỗ trợ vector(SVM) trình bày định nghĩa, mục đích, mô hình giải thuật, các câu hỏi, giải quyết,...

   37 p vimaru 12/03/2015 299 4

 • Báo cáo Luận văn Tốt nghiệp: Tìm hiểu công nghệ nhận dạng hình ảnh

  Báo cáo Luận văn Tốt nghiệp: Tìm hiểu công nghệ nhận dạng hình ảnh

  Báo cáo Luận văn Tốt nghiệp với đề tài "Tìm hiểu công nghệ nhận dạng hình ảnh" có bố cục gồm 4 chương: Chương 1 - Mở đầu, Chương 2 - Công nghệ nhận dạng hình ảnh, Chương 3 - Công nghệ nhận dạng ký tự quang học (ORC), Chương 4 - Hướng phát triển.

   30 p vimaru 12/03/2015 136 9

 • Bài tập lớn môn học Kĩ thuật đồ họa: Nghiên cứu ứng dụng nhận dạng chữ viết tay

  Bài tập lớn môn học Kĩ thuật đồ họa: Nghiên cứu ứng dụng nhận dạng chữ viết tay

  Bài tập lớn môn học Kĩ thuật đồ họa: Nghiên cứu ứng dụng nhận dạng chữ viết tay nhằm mục tiêu giới thiệu một cách tiếp cận bài toán nhận dạng chữ viết tay với một số ràng buộc, nhằm từng bước đưa vào ứng dụng thực tiễn.

   17 p vimaru 12/03/2015 214 7

 • Đề tài khoa học: Mua lại cổ phiếu-công cụ tiềm năng đánh lừa các nhà đầu tư nghiên cứu thực nghiệm tại thị trường Việt Nam

  Đề tài khoa học: Mua lại cổ phiếu-công cụ tiềm năng đánh lừa các nhà đầu tư nghiên cứu thực nghiệm tại thị trường Việt Nam

  Bài nghiên cứu trả lời các câu hỏi: những công ty có biến accruals cao có phải đang chịu áp lực tăng giá cổ phiếu không?, TSSL chứng khoán trong dài hạn của các công ty này cao hay thấp hơn các công ty còn lại?, chính sách mua lại cổ phiếu có khả năng đánh lừa các nhà đầu tư Việt Nam?.

   65 p vimaru 12/03/2015 139 10

 • Đề tài khoa học: Tác động tài khóa của chính sách cổ phần hóa lên ngân sách nhà nước minh chứng ở Việt Nam

  Đề tài khoa học: Tác động tài khóa của chính sách cổ phần hóa lên ngân sách nhà nước minh chứng ở Việt Nam

  Đề tài khoa học "Tác động tài khóa của chính sách cổ phần hóa lên ngân sách nhà nước minh chứng ở Việt Nam", bài nghiên cứu này kiểm định mối tương quan giữa chính sách cổ phần hóa của chính phủ và ngân sách nhà nước mà đặc biệt là doanh thu thuế ở Việt Nam.

   71 p vimaru 12/03/2015 122 8

Hướng dẫn khai thác thư viện số