• Giáo trình Đóng tàu

  Giáo trình Đóng tàu

  Giáo trình Đóng tàu gồm các chương: Khái niệm chung về âu tàu, kênh dẫn và kênh đầu âu, kết cấu buồng âu, hệ thống cấp tháo nước và tính toán thuỷ lực khi cấp tháo, kết cấu đầu âu, tính toán kết cấu âu tàu. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

   122 p vimaru 31/07/2015 147 29

 • Ebook Điều động tàu: Phần 1 - Nguyễn Viết Thành

  Ebook Điều động tàu: Phần 1 - Nguyễn Viết Thành

  Ebook Điều động tàu do TS. Thuyền trưởng Nguyễn Viết Thành biên soạn gồm 7 chương và được chia làm 2 phần. Phần 1 gồm nội dung 4 chương đầu tài liệu. Nội dung phần này trình bày tính năng điều động tàu, các yếu tố ảnh hưởng đến đặc tính điều động tàu, sử dụng neo trong điều động tàu, điều động tàu ra vào cầu, phao.

   123 p vimaru 31/07/2015 306 28

 • Ebook Điều động tàu: Phần 2 - Nguyễn Viết Thành

  Ebook Điều động tàu: Phần 2 - Nguyễn Viết Thành

  Phần 2 Ebook Điều động tàu do TS. Thuyền trưởng Nguyễn Viết Thành biên soạn gồm nội dung chương 5 đến chương 7 của tài liệu. Nội dung phần này trình bày các nội dung: Điều động tàu trên biển, điều động tàu trong các tình huống đặc biệt, lai dắt trên biển. Cuốn sách là tài liệu học tập cho sinh viên ngành Điều khiển tàu biển, đồng thời là...

   105 p vimaru 31/07/2015 153 26

 • Giáo trình Sử dụng máy Vô tuyến tầm phương - MĐ06: Sử dụng thiết bị điện tử phổ biến trên tàu cá

  Giáo trình Sử dụng máy Vô tuyến tầm phương - MĐ06: Sử dụng thiết bị điện tử phổ biến trên tàu cá

  Giáo trình Sử dụng máy Vô tuyến tầm phương - MĐ06: Sử dụng thiết bị điện tử phổ biến trên tàu cá giúp người học có thể trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy Vô tuyến tầm phương; trình bày được các ứng dụng của máy Vô tuyến tầm phương trong quá trình hàng hải và khai thác, đánh bắt hải sản.

   27 p vimaru 31/07/2015 139 4

 • Giáo trình Sử dụng máy Đo sâu, dò cá đứng - MĐ02: Sử dụng thiết bị điện tử phổ biến trên tàu cá

  Giáo trình Sử dụng máy Đo sâu, dò cá đứng - MĐ02: Sử dụng thiết bị điện tử phổ biến trên tàu cá

  Giáo trình Sử dụng máy Đo sâu, dò cá đứng giới thiệu khái quát về cấu tạo, nguyên lý hoạt động và cách sử dụng các máy Đo sâu, dò cá đứng phổ biến trên tàu cá hiện nay. Nội dung được phân bổ giảng dạy trong thời gian 60 giờ và bao gồm 4 bài.

   76 p vimaru 31/07/2015 325 3

 • Giáo trình Sử dụng máy Dò cá ngang - MĐ03: Sử dụng thiết bị điện tử phổ biến trên tàu cá

  Giáo trình Sử dụng máy Dò cá ngang - MĐ03: Sử dụng thiết bị điện tử phổ biến trên tàu cá

  Giáo trình Sử dụng máy Dò cá ngang giới thiệu khái quát về cấu tạo, nguyên lý hoạt động và cách sử dụng các máy Dò cá ngang phổ biến trên tàu cá hiện nay. Nội dung được phân bổ giảng dạy trong thời gian 60 giờ và bao gồm 3 bài.

   56 p vimaru 31/07/2015 133 2

 • Bài giảng Kết cấu tàu - ThS. Phạm Thị Thanh Hương (ĐH Bách Khoa Hà Nội)

  Bài giảng Kết cấu tàu - ThS. Phạm Thị Thanh Hương (ĐH Bách Khoa Hà Nội)

  Bài giảng Kết cấu tàu được biên soạn dành cho sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy, nhằm mục đích giới thiệu những kiến thức cơ bản nhất về hình thức kết cấu cơ bản của tàu nói riêng và công trình nổi nói chung. Bài giảng này không trình bày chi tiết các bản vẽ kết cấu mà chỉ trình bày những kiến thức cơ bản nhất

   276 p vimaru 31/07/2015 276 28

 • Ebook Phương pháp tính cơ học kết cấu tàu thủy - Trần Công Nghị, Đỗ Hùng Chiến

  Ebook Phương pháp tính cơ học kết cấu tàu thủy - Trần Công Nghị, Đỗ Hùng Chiến

  Cuốn sách “Phương pháp tính cơ học kết cấu tàu thủy” trình bày các phương pháp tính cần cho việc xử lý những vấn đề thuộc cơ học kết cấu. Sách gồm 4 chương: Phương pháp biên phân và trọng hàm dư, phương pháp sai phân hữu hạn, phương pháp phân tử hữu hạn, tính toán độ tin cậy. Mời bạn đọc tham khảo.

   194 p vimaru 31/07/2015 185 18

 • Bài giảng SolidWorks 2008: Phần 3 - Nguyễn Hải Đăng

  Bài giảng SolidWorks 2008: Phần 3 - Nguyễn Hải Đăng

  "Bài giảng SolidWorks 2008: Phần 3" gồm các bài học sau: Ràng buộc lắp ráp chi tiết, Đại cương về mô phỏng động học, Xây dựng bản vẽ hai chiều, Xây dựng bản vẽ hai chiều (tt) .

   37 p vimaru 31/07/2015 152 8

 • Bài giảng SolidWorks 2008: Phần 2 - Nguyễn Hải Đăng

  Bài giảng SolidWorks 2008: Phần 2 - Nguyễn Hải Đăng

  "Bài giảng SolidWorks 2008: Phần 2" gồm 4 bài học với các nội dung sau đây: Engineering features, engineering features (tt), phác thảo 3D và các đặc tính phác thảo nâng cao, các lệnh hỗ trợ thiết kế mặt cong, thiết kế kim loại tấm.

   

   35 p vimaru 31/07/2015 132 8

 • Bài giảng SolidWorks 2008: Phần 1 - Nguyễn Hải Đăng

  Bài giảng SolidWorks 2008: Phần 1 - Nguyễn Hải Đăng

   SolidWorks SolidWorks là một trong những bộ phần mềm chuyên dùng của hãng Dassault System. Được xây dựng với công nghệ thích nghi (adaptive technology) cùng với khả năng mô hình hóa solid, sử dụng chủ yếu trong lĩnh vực cơ khí kỹ thuật. SolidWorks trang bị những thanh công cụ mạnh thông minh, quản lý đối tượng thông minh, trợ giúp quá trình thiết kế....

   35 p vimaru 31/07/2015 186 11

 • Ebook Thiết kế tàu kéo, tàu đẩy - Trần Công Nghị

  Ebook Thiết kế tàu kéo, tàu đẩy - Trần Công Nghị

  Ebook Thiết kế tàu kéo, tàu đẩy có kết cấu gồm 5 chương: Tàu kéo và tàu đẩy; xác định kích thước chính; đường hình và đặc trưng thủy tĩnh; kết cấu, thiết bị boong; trang bị động lực và máy đẩy tàu. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

   119 p vimaru 31/07/2015 244 25

Hướng dẫn khai thác thư viện số