• Ebook Công nghệ đóng và Sửa chữa tàu thủy - Nguyễn Đức Ân (chủ biên)

  Ebook Công nghệ đóng và Sửa chữa tàu thủy - Nguyễn Đức Ân (chủ biên)

  Ebook Công nghệ đóng và Sửa chữa tàu thủy có kết cấu gồm 6 chương. Nội dung giáo trình trình bày những vấn đề chung về công nghệ chế tạo tàu thủy, công nghệ đóng tàu thép, công nghệ đóng tàu gỗ, sửa chữa tàu thủy, ứng dụng máy tính trong đóng và sửa chữa tàu, ứng dụng CAM trong sắp xếp thảo đồ hạ liệu xuất điều khiển máy cắt.

   353 p vimaru 13/12/2014 580 44

 • Giáo trình Công trình thủy công trong nhà máy đóng tàu

  Giáo trình Công trình thủy công trong nhà máy đóng tàu

  Giáo trình Công trình thủy công trong nhà máy đóng tàu trình bày những khái niệm về nhà máy đóng mới và sửa chữa tàu thủy; vấn đề quy hoạch nhà máy đóng mới và sửa chữa tàu thủy, bệ tàu, bến trang trí và thiết bị vận chuyển trong phạm vi nhà máy; đà tàu; triển tàu; ụ tàu và các nội dung khác.

   229 p vimaru 13/12/2014 588 10

 • Giáo trình Kỹ thuật và Công nghệ đóng tàu - Vinashin Engineering

  Giáo trình Kỹ thuật và Công nghệ đóng tàu - Vinashin Engineering

  Đối tượng sử dụng tài liệu này là các kỹ sư thiết kế công nghệ lần đầu tiên làm quen với việc sử dụng phần mềm ShipConstructor để đi ống trên máy tính. Người thiết kế và sử dụng phần mềm này phải sử dụng thành thạo về AutoCAD, có kinh nghiệm về đi ống trên tàu hoặc được một người có kinh nghiệm thành thạo về đi ống hướng dẫn,...

   255 p vimaru 13/12/2014 224 7

 • Tiêu chuẩn ngành 222-95: Tiểu chuẩn thiết kế tải trọng và tác động (do tàu và do tàu) lên công trình thủy

  Tiêu chuẩn ngành 222-95: Tiểu chuẩn thiết kế tải trọng và tác động (do tàu và do tàu) lên công trình thủy

  Tiêu chuẩn này dùng để xác định các tải trọng và tác động do sóng và do tàu khi thiết kế mới hoặc thiết kế cải tạo các công trình giao thông đường thủy ở sông và ở biển. Tiêu chuẩn này qui định các giá trị tiêu chuẩn của tải trọng do sóng và do tàu tác động lên các công trình thủy.

   99 p vimaru 13/12/2014 233 2

 • Vật lý biển: Phần 1- Đinh Văn Ưu, Nguyễn Minh Huấn

  Vật lý biển: Phần 1- Đinh Văn Ưu, Nguyễn Minh Huấn

  Vật lý biển: Phần 1 gồm nội dung từ chương 1 đến hết chương 3, trình bày những khái niệm cơ bản về nhiệt động học nước biển, độ ổn định của nước biển và hệ các phương trình cơ bản thủy nhiệt động học. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   62 p vimaru 13/12/2014 128 1

 • Vật lý biển: Phần 2 - Đinh Văn Ưu, Nguyễn Minh Huấn

  Vật lý biển: Phần 2 - Đinh Văn Ưu, Nguyễn Minh Huấn

  Vật lý biển: Phần 2 do Đinh Văn Ưu, Nguyễn Minh Huấn biên soạn. Nội dung phần 2 từ chương 4 đến chương 6, trình bày về rối biển, quang học biển và âm học biển. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc nghiên cứu và học tập chuyên ngành Vật lý.

   72 p vimaru 13/12/2014 141 1

 • Giáo trình Các phương pháp phân tích hóa học nước biển - Đoàn Văn Độ

  Giáo trình Các phương pháp phân tích hóa học nước biển - Đoàn Văn Độ

  Giáo trình “Các phương pháp phân tích hoá học nước biển” được biên soạn để giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành Hải dương học, Đại học Quốc Gia Hà Nội. Đây cũng là tài liệu tham khảo tốt cho sinh viên các ngành Thuỷ văn, Thuỷ hoá và Môi trường của các trường đại học khác có liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu biển, đồng thời cũng là tài...

   154 p vimaru 13/12/2014 128 2

 • Tập bài giảng Kỹ thuật cảm biến đo lường và điều khiển - TS. Đào Thái Diệu

  Tập bài giảng Kỹ thuật cảm biến đo lường và điều khiển - TS. Đào Thái Diệu

  Tập bài giảng "Kỹ thuật cảm biến đo lường và điều khiển" được biên soạn theo chương trình đào tạo đại học các chuyên ngành kỹ thuật (năm thứ ba đai học). Mục tiêu biên soạn biên tập bài giảng này nhắm giúp sinh viên có tài liệu học tập môn "kỹ thuật cảm biến đo lường các đại lượng không điện" bên cạnh các tài liệu tham khảo khác...

   283 p vimaru 13/12/2014 687 14

 • Giáo trình Giao nhận vận tải quốc tế - TS Ngô Thị Hải Xuân

  Giáo trình Giao nhận vận tải quốc tế - TS Ngô Thị Hải Xuân

  Giáo trình Giao nhận vận tải quốc tế gồm 4 bài, bài 1: Tổng quan về giao nhận vận tải quốc tế. Bài 2: Giao nhận vận tải hàng hoá bằng đường biển. Bài 3: Giao nhận vận tải hàng hoá bằng đường hàng không. Bài 4: Giao nhận vận tải đa phương thức và dich vụ gom hàng.

   33 p vimaru 13/12/2014 1903 16

 • Ebook Sổ tay cán bộ địa chính: Phần 2 - NXB Tài chính

  Ebook Sổ tay cán bộ địa chính: Phần 2 - NXB Tài chính

  Phần 2 Ebook Sổ tay cán bộ địa chính trình bày các nội dung: Thực hiện các trình tự, thủ tục hành chính; trình tự, nội dung lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Mời bạn đọc tham khảo nội dung 2 phần tài liệu.

   123 p vimaru 13/12/2014 147 5

 • Ebook Sổ tay cán bộ địa chính: Phần 1 - NXB Tài chính

  Ebook Sổ tay cán bộ địa chính: Phần 1 - NXB Tài chính

  Ebook Sổ tay cán bộ địa chính được biên soạn nhằm phục vụ cho công tác quản lý đất đai của cán bộ địa chính. Sách được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây trình bày nhiệm vụ của cán bộ địa chính xã, phường, thị trấn; quản lý nhà nước về đất đai.

   84 p vimaru 13/12/2014 225 5

 • Ebook Hóa học và công nghệ sản xuất xi măng: Phần 2 - GS.TSKH. Võ Đình Lương

  Ebook Hóa học và công nghệ sản xuất xi măng: Phần 2 - GS.TSKH. Võ Đình Lương

  Phần 2 Ebook Hóa học và công nghệ sản xuất xi măng do GS.TSKH. Võ Đình Lương biên soạn tương ứng với nội dung phần 2 và phần 3 trong cuốn sách. Nội dung phần này trình bày về xi măng Portland và các loại xi măng thông dụng khác.

   194 p vimaru 13/12/2014 221 7