• Giáo trình bài giảng môn học Xử lý ảnh

  Giáo trình bài giảng môn học Xử lý ảnh

  Nội dung bài giảng trình bày tổng quan về xử lý ảnh, các khái niệm cơ bản, sơ đồ tổng quát của một hệ thống xử lý ảnh và các vấn đề cơ bản trong xử lý ảnh, thu nhận ảnh, các thiết bị thu nhận ảnh cơ bản.

   113 p vimaru 31/01/2018 8 0

 • Giáo trình Java - ĐH Công Nghệ

  Giáo trình Java - ĐH Công Nghệ

  Giáo trình này cung cấp cho sinh viên các kiến thức từ cơ bản cho đến một số kỹ thuật nâng cao về phương pháp lập trình hướng đối tượng. Giáo trình dùng cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin đã có kiến thức căn bản về lập trình. Giáo trình sử dụng ngôn ngữ lập trình Java để minh họa và đồng thời cũng giới thiệu một số kiến thức căn bản...

   241 p vimaru 31/01/2018 9 0

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 0 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 0 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

  Học xong môn này, sinh viên có khả năng: Giải thích được các khái niệm cơ bản thuộc lĩnh vực CNPM, phân loại được các loại tiến trình phần mềm, hiểu và triển khai được các pha trong quá trình phát triển phần mềm, xây dựng được phần mềm ở quy mô nhỏ " Sử dụng được các công cụ phần mềm hỗ trợ, thành lập, quản lý và vận hành nhóm,...

   11 p vimaru 31/01/2018 9 0

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 1 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 1 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 1 do Nguyễn Thị Minh Tuyền biên soạn, trình bày các nội dung sau: Phần mềm, công nghệ phần mềm, quy trình phần mềm, công nghệ phần mềm và Web. Mời các bạn cùng tham khảo!

   41 p vimaru 31/01/2018 7 0

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 2 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 2 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình quy trình phần mềm, các hoạt động của quy trình, thích nghi với sự thay đổi, quy trình RUP. Mời các bạn cùng tham khảo.

   61 p vimaru 31/01/2018 9 0

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 3 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 3 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 3 do Nguyễn Thị Minh Tuyền biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng, đặc tả yêu cầu, các quy trình công nghệ yêu cầu, thu thập và phân tích yêu cầu, thẩm định yêu cầu

   77 p vimaru 31/01/2018 7 0

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 4 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 4 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

  Chương 4 bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm trình bày về "Mô hình hóa phần mềm". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Mô hình ngữ cảnh, mô hình tương tác, mô hình cấu trúc, mô hình hành vi,...

   51 p vimaru 31/01/2018 13 0

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 5 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 5 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

  Nội dung chương 5 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Thiết kế kiến trúc phần mềm", cụ thể như: Quyết định chọn kiến trúc thiết kế, các góc nhìn về kiến trúc, các kiến trúc mẫu, các kiến trúc ứng dụng,...

   60 p vimaru 31/01/2018 8 0

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 6 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 6 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

  Chương 6 giúp người học hiểu về "Thiết kế hướng đối tượng". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Thiết kế hướng đối tượng sử dụng UML, thiết kế mẫu,...Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.

   50 p vimaru 31/01/2018 5 0

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 7 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 7 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

  Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Các vấn đề về thiết kế, quy trình thiết kế giao diện người dùng, phân tích người dùng, tạo prototype giao diện người dùng, đánh giá giao diện,...

   55 p vimaru 31/01/2018 6 0

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 8 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 8 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 8 trình bày các nội dung sau: Kiểm thử trong khi xây dựng, phát triển theo hướng kiểm thử, kiểm thử bản release, kiểm thử người dùng,...Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   59 p vimaru 31/01/2018 5 0

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 9 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 9 - Nguyễn Thị Minh Tuyền

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 9 do Nguyễn Thị Minh Tuyền biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Các phương pháp linh hoạt, phát triển hoạch định sẵn và linh hoạt, Extreme programming, quản trị dự án linh hoạt, mở rộng quy mô các phương pháp linh hoạt.

   53 p vimaru 31/01/2018 6 0