• Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6614-1-4:2008

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6614-1-4:2008

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6614-1-4:2008 qui định phương pháp thử nghiệm vật liệu polyme dùng làm cách điện và dùng làm vỏ bọc của cáp điện và cáp quang dùng trong phân phối điện và viễn thông, kể cả cáp sử dụng trên tàu thủy và các ứng dụng ngoài khơi.

   12 p vimaru 21/12/2016 41 1

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6614-3-2:2008 - IEC 60811-3-2:1985

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6614-3-2:2008 - IEC 60811-3-2:1985

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6614-3-2:2008 qui định phương pháp thử nghiệm vật liệu polyme dùng làm cách điện và dùng làm vỏ bọc của cáp điện và cáp quang dùng trong phân phối điện và viễn thông, kể cả cáp sử dụng trên tàu thủy và các ứng dụng ngoài khơi.

   10 p vimaru 21/12/2016 45 1

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7773-2:2007 - ISO 11841-2:2000

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7773-2:2007 - ISO 11841-2:2000

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7773-2:2007 định nghĩa các thuật ngữ về các đặc tính của bộ lọc và thành phần của bộ lọc sử dụng trong phương tiện giao thông đường bộ và động cơ đốt trong thông dụng (ví dụ, động cơ tàu thủy, động cơ tĩnh tại). Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p vimaru 21/12/2016 48 1

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5801-4:2005

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5801-4:2005

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5801-4:2005 áp dụng cho thiết bị điện và dây dẫn dùng trên tàu thủy hoạt động trong vùng thủy nội địa của Việt Nam (sau đây gọi là "Trang bị điện"). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   45 p vimaru 21/12/2016 49 1

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5801-5:2005

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5801-5:2005

  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5801-5:2005 áp dụng để kiểm tra và phân cấp các loại phương tiện thủy nội địa trong thiết kế, đóng mới, hoán cải, phục hồi hoặc đang khai thác trên sông, kênh, rạch, hồ, đầm, phá, vụng, vịnh của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p vimaru 21/12/2016 118 1

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 54:2013/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 54:2013/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 54:2013/BGTVT về phân cấp và đóng tàu thuỷ cao tốc áp dụng cho tàu thuỷ cao tốc (sau đây viết tắt là "tàu") được Cục Đăng kiểm Việt Nam kiểm tra và phân cấp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   199 p vimaru 21/12/2016 74 2

 • Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 265:2006

  Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 265:2006

  Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 265:2006 quy định việc giám sát kỹ thuật và đóng phương tiện thuỷ nội địa không thuộc phạm vi áp dụng của "Quy phạm Phân cấp và đóng phương tiện thuỷ nội địa" (TCVN 5801:2005) và “Quy phạm Phân cấp đóng tàu sông vỏ gỗ” (TCVN 7094:2002), có một trong các đặc trưng như sau: Phương tiện có chiều dài thiết kế dưới 20 m;...

   38 p vimaru 21/12/2016 44 1

 • Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 343:2006

  Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 343:2006

  Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 343:2006 quy định về yêu cầu kỹ thuật của các loại máy lái thủy lực lắp đặt trên tầu biển và tầu sông. Tiêu chuẩn này áp dụng đối với các loại máy lái thủy lực lắp đặt trên tầu biển và tầu sông.

   7 p vimaru 21/12/2016 41 1

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6614-1-1:2008 - IEC 60811-1-1:2001

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6614-1-1:2008 - IEC 60811-1-1:2001

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6614-1-1:2008 quy định phương pháp thử nghiệm vật liệu polyme dùng làm cách điện và dùng làm vỏ bọc của cáp điện và cáp quang dùng trong phân phối điện và viễn thông, kể cả cáp sử dụng trên tàu thủy và các ứng dụng ngoài khơi. Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p vimaru 21/12/2016 66 1

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10368:2014 - ISO 3500:2005

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10368:2014 - ISO 3500:2005

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10368:2014 quy định các kích thước chính bên ngoài, các phụ tùng kèm theo, tỷ số nạp và ghi nhãn cho các chai chứa CO2 bằng thép không hàn được sử dụng trong các thiết bị chữa cháy cố định lắp trên các tàu thủy chở hàng, các tàu thủy chở khách, các tàu cứu hộ, các tàu có sức nâng lớn (ụ nổi), các tổ hợp tàu kéo xà lan...

   7 p vimaru 21/12/2016 58 1

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6808:2001 - ISO 9033:1989

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6808:2001 - ISO 9033:1989

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6808:2001 quy định phương pháp xác định hàm lượng ẩm quặng nhôm áp dụng cho mẫu lấy từ quặng rời, chẳng hạn như từ khoang tàu thủy và đống quặng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   8 p vimaru 21/12/2016 44 1

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6614-3-1:2008

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6614-3-1:2008

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6614-3-1:2008 quy định phương pháp thử nghiệm vật liệu polyme dùng làm cách điện và dùng làm vỏ bọc của cáp điện và cáp quang dùng trong phân phối điện và viễn thông, kể cả cáp sử dụng trên tàu thủy và các ứng dụng ngoài khơi.

   11 p vimaru 21/12/2016 55 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số