• Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6808:2001 - ISO 9033:1989

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6808:2001 - ISO 9033:1989

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6808:2001 quy định phương pháp xác định hàm lượng ẩm quặng nhôm áp dụng cho mẫu lấy từ quặng rời, chẳng hạn như từ khoang tàu thủy và đống quặng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   8 p vimaru 21/12/2016 11 0

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6614-3-1:2008

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6614-3-1:2008

  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6614-3-1:2008 quy định phương pháp thử nghiệm vật liệu polyme dùng làm cách điện và dùng làm vỏ bọc của cáp điện và cáp quang dùng trong phân phối điện và viễn thông, kể cả cáp sử dụng trên tàu thủy và các ứng dụng ngoài khơi.

   11 p vimaru 21/12/2016 12 0

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 60:2013/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 60:2013/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 60:2013/BGTVT về hệ thống điều khiển tự động và từ xa áp dụng cho việc kiểm tra và chế tạo các hệ thống điều khiển tự động và từ xa của các tàu được Cục Đăng kiểm Việt Nam kiểm tra và phân cấp.

   32 p vimaru 21/10/2016 14 2

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 65:2013/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 65:2013/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 65:2013/BGTVT áp dụng cho việc đánh giá và chứng nhận năng lực của các cơ sở chế tạo và cung cấp dịch vụ cho tàu biển được Đăng kiểm Việt Nam phân cấp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   39 p vimaru 21/10/2016 10 2

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 62:2013/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 62:2013/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 62:2013/BGTVT về hệ thống lầu lái áp dụng cho việc kiểm tra và chế tạo các hệ thống lầu lái của các tàu biển được Cục Đăng kiểm Việt Nam kiểm tra và phân cấp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   13 p vimaru 21/10/2016 4 2

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 61:2013/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 61:2013/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 61:2013/BGTVT áp dụng cho việc kiểm tra và chế tạo các hệ thống kiểm soát và duy trì trạng thái kỹ thuật máy tàu của các tàu biển được Cục Đăng kiểm Việt Nam kiểm tra và phân cấp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p vimaru 21/10/2016 4 0

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 64:2013/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 64:2013/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kiểm tra sản phẩm công nghiệp dùng cho tàu biển này (sau đây gọi tắt là "Quy chuẩn") quy định các yêu cầu về kiểm tra và chứng nhận các sản phẩm công nghiệp dùng cho tàu biển được liệt kê trong các phụ lục A, B và C được Cục Đăng kiểm Việt Nam phân cấp và kiểm tra, chứng nhận theo các yêu cầu luật khác.

   54 p vimaru 21/10/2016 9 0

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 63:2013/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 63:2013/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 63:2013/BGTVT về đo dung tích tàu biển được áp dụng để tính toán, kiểm tra và xác định dung tích cho tàu biển mang cờ quốc tịch Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p vimaru 21/10/2016 6 0

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 67:2013/BTTTT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 67:2013/BTTTT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 67:2013/BTTTT quy định yêu cầu kỹ thuật về tương thích điện từ, miễn nhiễm điện từ, các đặc tính kỹ thuật và phương pháp đo kiểm đối với thiết bị trạm mặt đất Inmarsat F77 sử dụng trên tàu biển (SES) thuộc hệ thống thông tin an toàn và cứu nạn hàng hải toàn cầu GMDSS.

   18 p vimaru 21/10/2016 6 1

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 74:2014/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 74:2014/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 74:2014/BGTVT áp dụng cho việc kiểm tra và chế tạo các hệ thống được sử dụng trên tàu biển do Cục Đăng kiểm Việt Nam kiểm tra và phân cấp nhằm hạn chế và ngăn ngừa các sinh vật không mong muốn bám vào tàu.

   10 p vimaru 21/10/2016 3 0

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 81:2014/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 81:2014/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 81:2014/BGTVT áp dụng cho việc phân cấp và đóng du thuyền cũng như các tàu sử dụng vào mục đích vui chơi, giải trí không tham gia hoạt động thương mại và hoạt động trong vùng biển Việt Nam (sau đây viết tắt là “tàu”).

   383 p vimaru 21/10/2016 11 2

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 80:2014/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 80:2014/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 80:2014/BGTVT ") áp dụng cho các tàu biển (sau đây viết tắt là "tàu"), có tổng dung tích từ 1600 trở lên, hoạt động tuyến quốc tế, được Cục Đăng kiểm Việt Nam kiểm tra và phân cấp, như sau: Có hợp đồng đóng mới được ký từ ngày 01 tháng 7 năm 2014; nếu không có hợp đồng đóng mới, tàu được đặt sống chính...

   15 p vimaru 21/10/2016 14 1