• Bài giảng Thủy lực (Hydraulics) - TS. Huỳnh Công Hoài

  Bài giảng Thủy lực (Hydraulics) - TS. Huỳnh Công Hoài

  Bài giảng gồm có những nội dung chính: Dòng chảy đều trong kênh hở, dòng ổn định không đều biến đổi dần trong kênh hở, nước nhảy, dòng chảy qua công trình, nối tiếp và tiêu năng, dòng thấm qua công trình đất, dòng không ổn định trong kênh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   70 p vimaru 31/12/2019 19 0

 • Bài giảng môn học Thí nghiệm đường ô tô

  Bài giảng môn học Thí nghiệm đường ô tô

  Tập bài giảng Thí nghiệm đường ô tô nằm trong phần 1 của giáo trình thí nghiệm cầu đường. Nội dung trình bày lý thuyết trên lớp 15 tiết. Nội dung chính của bài giảng gồm có: Các vấn đề chung, Thí nghiệm đất, thí nghiệm cát, thí nghiệm đất-đá gia cố XM, thí nghiệm nhựa, thí nghiệm bêtông nhựa, thí nghiệm kiểm tra chất lượng mặt đường.

   381 p vimaru 31/12/2019 18 0

 • Bài giảng Sự cố công trình xây dựng - Phạm Sanh

  Bài giảng Sự cố công trình xây dựng - Phạm Sanh

  Bài giảng Sự cố công trình xây dựng gồm có những nội dung chính sau: Giới thiệu, tuổi thọ và bệnh học công trình, sự cố công trình, một số bài học về sự cố công trình xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   89 p vimaru 31/12/2019 18 0

 • Bài giảng môn Thạch học cơ sở

  Bài giảng môn Thạch học cơ sở

  Bài giảng Thạch học cơ sở gồm có những nội dung chính sau: Quang học tinh thể, thạch học đá magma, đại cương về đá magma, mô tả các đá trầm tích, thạch học đá biến chất, mô tả các đá biến chất,... mời các bạn cùng tham khảo.

   107 p vimaru 31/12/2019 19 0

 • Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 1 - GV. Lê Đức Thanh

  Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 1 - GV. Lê Đức Thanh

  Chương 1 - Các khái niệm cơ bản. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Nhiệm vụ và đối tượng nghiên cứu của môn học, phân loại vật thể nghiên cứu theo hình dạng, ngoại lực – Liên kết và phản lực liên kết, khái niệm về chuyển vị và biến dạng, nội lực – phương pháp mặt cắt – ứng suất, các giả thiết của môn...

   7 p vimaru 31/12/2019 20 0

 • Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 2 - GV. Lê Đức Thanh

  Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 2 - GV. Lê Đức Thanh

  Chương 2 - Lý thuyết nội lực. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Các thành phần ứng lực trên mặt cắt ngang; biểu đồ nội lực – Phương pháp mặt cắt; liên hệ vi phân giữa mômen uốn, lực cắt và tải trọng phân bố; phương pháp vẽ biểu đồ nội lực theo điểm đặc biệt; biểu đồ nội lực của dầm tĩnh định nhiều nhịp; biểu đồ...

   24 p vimaru 31/12/2019 15 0

 • Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 3 - GV. Lê Đức Thanh

  Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 3 - GV. Lê Đức Thanh

  Chương 3 - Kéo - nén đúng tâm. Nội dung chính trong chương này gồm: Khái niệm – Nội lực, ứng suất trong thanh chịu kéo-nén đúng tâm, biến dạng của thanh chịu kéo-nén đúng tâm – Hệ số Poisson, các đặc trưng cơ học của vật liệu, thế năng biến dạng đàn hồi,...và một số nội dung khác.

   13 p vimaru 31/12/2019 20 0

 • Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 4 - GV. Lê Đức Thanh

  Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 4 - GV. Lê Đức Thanh

  Chương 4 - Trạng thái ứng suất. Những nội dung chính trong chương 4 gồm có: Khái niệm về trạng thái ứng suất tại một điểm, trạng thái ứng suất phẳng, vòng tròn Mohr ứng suất, một số trạng thái ứng suất phẳng đặc biệt, trạng thái ứng suất khối,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p vimaru 31/12/2019 20 0

 • Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 5 - GV. Lê Đức Thanh

  Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 5 - GV. Lê Đức Thanh

  Chương 5 - Lý thuyết bền. Chương này có các nội dung như: Khái niệm chung, mômen tĩnh – trọng tâm – trục trung tâm, mômen quán tính đối với một trục, mômen quán tính độc cực, mômen quán tính ly tâm – hệ trục quán tính chính trung tâm, mômen quán tính của một số mặt cắt ngang thông dụng, công thức chuyển trục song song, công thức xoay trục. Mời các...

   9 p vimaru 31/12/2019 22 0

 • Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 6 - GV. Lê Đức Thanh

  Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 6 - GV. Lê Đức Thanh

  Chương 6 - Đặc trưng hình học của mặt cắt ngang. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm – Nội lực; ứng suất trong thanh tròn chịu xoắn; biến dạng của thanh tròn chịu xoắn; điều kiện bền, điều kiện cứng, ba bài toán cơ bản; bài toán siêu tĩnh; thế năng biến dạng đàn hồi của thanh chịu xoắn; xoắn thanh có mặt cắt ngang hình chữ...

   5 p vimaru 31/12/2019 22 0

 • Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 7 - GV. Lê Đức Thanh

  Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 7 - GV. Lê Đức Thanh

  Chương 7 - Uốn phẳng thanh thẳng. Chương này gồm có các nội dung chính như: Khái niệm – Nội lực; dầm chịu uốn thuần tuý; dầm chịu uốn ngang phẳng; chuyển vị của dầm chịu uốn: độ võng, góc xoay; phương pháp tích phân trực tiếp; phương pháp thông số ban đầu; bài toán siêu tĩnh.

   34 p vimaru 31/12/2019 22 0

 • Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 8 - GV. Lê Đức Thanh

  Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 8 - GV. Lê Đức Thanh

  Chương 8 - Chuyển vị các dầm chịu uốn. Nội dung cụ thể của chương gồm: phương pháp tích phân không hạn định, phương pháp tải trọng giả tạo, phương pháp thông số ban đầu, phương pháp nhân biểu đồ Veresaghin,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p vimaru 31/12/2019 19 0