• Bài giảng Công trình thủy: Chương 3 - PGS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Công trình thủy: Chương 3 - PGS. Nguyễn Thống

  Nhằm giúp các bạn sinh viên và các giáo viên có thêm tài liệu tham khảo giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy. Dưới đây là bài giảng Công trình thủy chương 3: Hồ chứa nước trình bày về đường cong đặc tính hồ, công cụ và số liệu tính, lũ dạng tam giác, đường cong đặc tính hồ chứa.

   11 p vimaru 24/08/2015 24 1

 • Bài giảng Công trình thủy: Chương 5 - PGS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Công trình thủy: Chương 5 - PGS. Nguyễn Thống

  Mời các bạn sinh viên và giáo viên tham khảo bài giảng Công trình thủy chương 5: Công trình tháo lũ trình bày nội dung về xác định kích thước công trình tháo lũ, cấu tạo đập tràn tháo lũ, tính toán thủy lực, công trình nối tiếp và tiêu năng, cửa van phẳng.

   12 p vimaru 24/08/2015 27 0

 • Bài giảng Công trình thủy: Chương 4 - PGS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Công trình thủy: Chương 4 - PGS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Công trình thủy chương 4: Đập dâng nước trình bày nội dung về đập đất, gia cố mái đập, tính ổn định mái dốc, mặt cắt lý thuyết đập bê tông, ổn định chống trượt. Hãy tham khảo tài liệu này để quá trình học tập và giảng dạy được thuận lợi.

   14 p vimaru 24/08/2015 29 1

 • Bài giảng Thủy năng và thủy điện: Chương 6 - PGS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Thủy năng và thủy điện: Chương 6 - PGS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Thủy năng và thủy điện chương 6: Công trình lấy nước và dẫn nước trình bày về lấy nước từ sông, bể lắng cát, lấy nước từ hồ chứa, công trình dẫn nước, kênh dẫn nước, chuỗi dòng tiền gia số đầu tư đường hầm và gia số lợi nhuận thu từ tiết kiện điện.

   7 p vimaru 24/08/2015 36 1

 • Bài giảng Thủy năng và thủy điện: Chương 4 - PGS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Thủy năng và thủy điện: Chương 4 - PGS. Nguyễn Thống

  Nội dung chương 4: Điều tiết hồ chứa thủy điện thuộc bài giảng Thủy năng và thủy điện trình bày về thông số hồ chứa, thiết lập đường đặc tính hồ, hồ điều tiết hoàn toàn và không hoàn toàn, điều tiết hồ theo phương pháp điều hòa lưu lượng nhất.

   15 p vimaru 24/08/2015 37 1

 • Bài giảng Thủy năng và thủy điện: Chương 2 - PGS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Thủy năng và thủy điện: Chương 2 - PGS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Thủy năng và thủy điện chương 2: Tài nguyên nước và quy hoạch khai thác trình bày về tài nguyên nước, hạng mục công trình thủy điện, lưu lượng chất rắn, công suất lắp máy, chuỗi lưu lượng cộng dồn, dòng chảy lũ. Tham hảo tài liệu để nắm bắt chi tiết môn học.

   8 p vimaru 24/08/2015 70 1

 • Bài giảng Thủy năng và thủy điện: Chương 7 - PGS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Thủy năng và thủy điện: Chương 7 - PGS. Nguyễn Thống

  Dưới đây là bài giảng Thủy năng và thủy điện chương 7: Công trình điều áp trình bày về các loại giếng điều áp, tính giếng điều áp so với sơ đồ thực, phương trình liên tục, hiện tượng dao động mực nước giếng, tính giếng điều áp so với sơ đồ lý tưởng.

   12 p vimaru 24/08/2015 37 2

 • Bài giảng Thủy năng và thủy điện: Chương 8 - PGS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Thủy năng và thủy điện: Chương 8 - PGS. Nguyễn Thống

  Mời các bạn sinh viên và các giáo viên tham khảo bài giảng Thủy năng và thủy điện chương 8: Đường ống áp lực và hiện tượng nước va trình bày về thiết lập phương trình nước va, hệ số đàn hồi, tính toán nước va theo quy phạm Việt Nam, sơ đồ sai phân.

   17 p vimaru 24/08/2015 36 2

 • Bài giảng Microsoft Excel 2010 - Bài 1: Những đặc điểm mới của Microsoft Excel 2010

  Bài giảng Microsoft Excel 2010 - Bài 1: Những đặc điểm mới của Microsoft Excel 2010

  Nội dung Bài 1 Những đặc điểm mới của Microsoft Excel 2010 gồm có: Truy cập đúng công cụ khi cần, truy cập Excel 2010 theo cách mới, đa dạng hóa cách thức so sánh dữ liệu, nâng cao hiệu quả so sánh dữ liệu.

   8 p vimaru 14/05/2015 23 2

 • Bài giảng môn Cấu kiện điện tử - ThS. Trần Thúy Hà

  Bài giảng môn Cấu kiện điện tử - ThS. Trần Thúy Hà

  Bài giảng môn Cấu kiện điện tử nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức về nguyên lý hoạt động, đặc tính, tham số và lĩnh vực sử dụng của các loại cấu kiện (linh kiện) điện tử để làm nền tảng cho các môn học chuyên ngành.

   455 p vimaru 29/09/2014 266 9