• Bài giảng Đại số tuyến tính: Bài 3 - PGS. TS Mỵ Vinh Quang

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Bài 3 - PGS. TS Mỵ Vinh Quang

  Trong bài này sẽ cung cấp cho người học một số dạng bài tập về định thức và các phương pháp giải các dạng bài tập về định thức. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt chi tiết.

   10 p vimaru 26/02/2016 23 2

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Ma trận - Ts. Lê Xuân Trường

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Ma trận - Ts. Lê Xuân Trường

  Bài giảng Đại số tuyến tính về ma trận cung cấp đến người học một số nội dung như: Khái niệm ma trận, hai ma trận bằng nhau, một số dạng ma trận đặt biệt,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p vimaru 26/02/2016 45 3

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Hạng của ma trận (tt) - Ts. Lê Xuân Trường

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Hạng của ma trận (tt) - Ts. Lê Xuân Trường

  Tiếp tục tìm hiểu về hạng của ma trận trong bài giảng Đại số tuyến tính sau đây. Trong bài này sẽ trình bày về dạng ma trận của hệ phương trình tuyến tính, định lý Kronecker-Capell, phương pháp khử (C. F. Gauss),... Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p vimaru 26/02/2016 24 1

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Bài 4 - PGS. TS Mỵ Vinh Quang

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Bài 4 - PGS. TS Mỵ Vinh Quang

  Cùng với định thức, ma trận là các công cụ cơ bản để giải quyết các bài toán về hệ phương trình tuyến tính nói riêng và đại số tuyến tính nói chung. Bài giảng này sẽ giới thiệu định nghĩa, các tính chất cơ bản của hạng ma trận, và hai phương pháp cơ bản để tính hạng của ma trận. Mời tham khảo.

   9 p vimaru 26/02/2016 23 2

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Không gian véctơ Rn - Ts. Lê Xuân Trường

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Không gian véctơ Rn - Ts. Lê Xuân Trường

  Trong bài giảng này trình bày về không gian véctơ Rn với các nội dung như: không gian Rn, tính chất của không gian véctơ Rn, tích vô hướng, góc và khoảng cách, tổ hợp tuyến tính, biểu thị tuyến tính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p vimaru 26/02/2016 20 1

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Bài 2 - PGS. TS Mỵ Vinh Quang

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Bài 2 - PGS. TS Mỵ Vinh Quang

  Trong bài này sẽ trình bày một số phương pháp tính các định thức cấp n như: Phương pháp biến đổi định thức về dạng tam giác, phương pháp quy nạp, phương pháp biểu diễn định thức thành tổng các định thức, phương pháp biểu diễn định thức thành tích các định thức. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p vimaru 26/02/2016 11 2

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Bài 1 - PGS. TS Mỵ Vinh Quang

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Bài 1 - PGS. TS Mỵ Vinh Quang

  Bài 1 của bài giảng Đại số tuyến tính trình bày các nội dung về định thức như: Định nghĩa định thức, các tính chất của định thức, định lý Laplace, các ví dụ và áp dụng. Mời các ban cùng tham khảo.

   7 p vimaru 26/02/2016 12 3

 • Bài giảng Đại số cơ bản: Bài 18 - PGS. TS Mỵ Vinh Quang

  Bài giảng Đại số cơ bản: Bài 18 - PGS. TS Mỵ Vinh Quang

  Trong bài 18 sẽ trình bày về không gian vectơ Euclide với những nội dung cơ bản như: Các khái niệm cơ bản; hệ trực giao, hệ trực chuẩn, cơ sở trực giao, cơ sở trực chuẩn; hình chiếu trực giao và đường trực giao,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p vimaru 26/02/2016 11 1

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Bài 6 - PGS. TS Mỵ Vinh Quang

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Bài 6 - PGS. TS Mỵ Vinh Quang

  Trong bài giảng này, các bạn sẽ được tìm hiểu về ma trận khả nghịch. Nội dung chính của bài này gồm có: Các khái niệm cơ bản, các tính chất, các phương pháp tìm ma trận nghịch đảo,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p vimaru 26/02/2016 14 1

 • Bài giảng Đại số cơ bản: Bài 15 - PGS. TS Mỵ Vinh Quang

  Bài giảng Đại số cơ bản: Bài 15 - PGS. TS Mỵ Vinh Quang

  Trong bài này sẽ trình bày các kiến thức về ánh xạ tuyến tính với những nội dung cơ bản như: Định nghĩa và ví dụ về ánh xạ tuyến tính, các tính chất cơ bản của ánh xạ tuyến tính, định lý cơ bản về sự xác định của ánh xạ tuyến tính, ma trận của ánh xạ tuyến tính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p vimaru 26/02/2016 19 0

 • Bài giảng Đại số cơ bản: Bài 16 - PGS. TS Mỵ Vinh Quang

  Bài giảng Đại số cơ bản: Bài 16 - PGS. TS Mỵ Vinh Quang

  Bài giảng bài 16 sẽ cung cấp cho người học những nội dung về vectơ riêng - giá trị riêng của ma trận; chéo hóa ma trận; vectơ riêng, giá trị riêng của phép biến đổi tuyến tính.

   10 p vimaru 26/02/2016 11 0

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Bài 7 - PGS. TS Mỵ Vinh Quang

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Bài 7 - PGS. TS Mỵ Vinh Quang

  Trong bài này trình bày về hệ phương trình tuyến tính với các nội dung như: Các khái niệm cơ bản, các phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p vimaru 26/02/2016 12 0