• Bài giảng Công trình thủy: Chương 3 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Công trình thủy: Chương 3 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Công trình thủy - Chương 3: Hồ chứa nước" trình bày nhiệm vụ của hồ chứa nước, các loại hồ chứa nước trên thế giới, các định nghĩa và tính toán thiết kế hồ chứa nước, lũ tam giác, tính dung tích hồ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p vimaru 29/02/2020 26 0

 • Bài giảng Công trình thủy: Chương 4 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Công trình thủy: Chương 4 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Công trình thủy - Chương 4: Đập dâng nước" trình bày nhiệm vụ đập dâng nước, các loại đập dâng nước, vật thoát nước, tính toán và thiết kế công trình đập dâng nước, đập đất đá hỗn hợp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p vimaru 29/02/2020 29 0

 • Bài giảng Công trình thủy: Chương 5 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Công trình thủy: Chương 5 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Công trình thủy - Chương 5: Công trình tháo lũ" trình bày nhiệm vụ của đập tháo lũ, kết cấu của đập tháo lũ, xác định kích thước công trình tháo lũ, tính toán thủy lực, máng tràn ngang,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   12 p vimaru 29/02/2020 20 0

 • Bài giảng Công trình thủy: Chương 6 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Công trình thủy: Chương 6 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Công trình thủy - Chương 6: Công trình dẫn nước" cung cấp cho người học các kiến thức về nhiệm vụ của công trình dẫn nước, kênh dẫn nước, thiết kế kênh thoát nước, thiết kế công trình dẫn nước,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   7 p vimaru 29/02/2020 26 0

 • Bài giảng Thủy lực (Hydraulics) - TS. Huỳnh Công Hoài

  Bài giảng Thủy lực (Hydraulics) - TS. Huỳnh Công Hoài

  Bài giảng gồm có những nội dung chính: Dòng chảy đều trong kênh hở, dòng ổn định không đều biến đổi dần trong kênh hở, nước nhảy, dòng chảy qua công trình, nối tiếp và tiêu năng, dòng thấm qua công trình đất, dòng không ổn định trong kênh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   70 p vimaru 31/12/2019 47 0

 • Bài giảng môn học Thí nghiệm đường ô tô

  Bài giảng môn học Thí nghiệm đường ô tô

  Tập bài giảng Thí nghiệm đường ô tô nằm trong phần 1 của giáo trình thí nghiệm cầu đường. Nội dung trình bày lý thuyết trên lớp 15 tiết. Nội dung chính của bài giảng gồm có: Các vấn đề chung, Thí nghiệm đất, thí nghiệm cát, thí nghiệm đất-đá gia cố XM, thí nghiệm nhựa, thí nghiệm bêtông nhựa, thí nghiệm kiểm tra chất lượng mặt đường.

   381 p vimaru 31/12/2019 43 0

 • Bài giảng Sự cố công trình xây dựng - Phạm Sanh

  Bài giảng Sự cố công trình xây dựng - Phạm Sanh

  Bài giảng Sự cố công trình xây dựng gồm có những nội dung chính sau: Giới thiệu, tuổi thọ và bệnh học công trình, sự cố công trình, một số bài học về sự cố công trình xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   89 p vimaru 31/12/2019 49 0

 • Bài giảng môn Thạch học cơ sở

  Bài giảng môn Thạch học cơ sở

  Bài giảng Thạch học cơ sở gồm có những nội dung chính sau: Quang học tinh thể, thạch học đá magma, đại cương về đá magma, mô tả các đá trầm tích, thạch học đá biến chất, mô tả các đá biến chất,... mời các bạn cùng tham khảo.

   107 p vimaru 31/12/2019 47 0

 • Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 1 - GV. Lê Đức Thanh

  Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 1 - GV. Lê Đức Thanh

  Chương 1 - Các khái niệm cơ bản. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Nhiệm vụ và đối tượng nghiên cứu của môn học, phân loại vật thể nghiên cứu theo hình dạng, ngoại lực – Liên kết và phản lực liên kết, khái niệm về chuyển vị và biến dạng, nội lực – phương pháp mặt cắt – ứng suất, các giả thiết của môn...

   7 p vimaru 31/12/2019 62 0

 • Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 2 - GV. Lê Đức Thanh

  Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 2 - GV. Lê Đức Thanh

  Chương 2 - Lý thuyết nội lực. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Các thành phần ứng lực trên mặt cắt ngang; biểu đồ nội lực – Phương pháp mặt cắt; liên hệ vi phân giữa mômen uốn, lực cắt và tải trọng phân bố; phương pháp vẽ biểu đồ nội lực theo điểm đặc biệt; biểu đồ nội lực của dầm tĩnh định nhiều nhịp; biểu đồ...

   24 p vimaru 31/12/2019 43 0

 • Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 3 - GV. Lê Đức Thanh

  Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 3 - GV. Lê Đức Thanh

  Chương 3 - Kéo - nén đúng tâm. Nội dung chính trong chương này gồm: Khái niệm – Nội lực, ứng suất trong thanh chịu kéo-nén đúng tâm, biến dạng của thanh chịu kéo-nén đúng tâm – Hệ số Poisson, các đặc trưng cơ học của vật liệu, thế năng biến dạng đàn hồi,...và một số nội dung khác.

   13 p vimaru 31/12/2019 77 0

 • Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 4 - GV. Lê Đức Thanh

  Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 4 - GV. Lê Đức Thanh

  Chương 4 - Trạng thái ứng suất. Những nội dung chính trong chương 4 gồm có: Khái niệm về trạng thái ứng suất tại một điểm, trạng thái ứng suất phẳng, vòng tròn Mohr ứng suất, một số trạng thái ứng suất phẳng đặc biệt, trạng thái ứng suất khối,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p vimaru 31/12/2019 62 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số