• Bài giảng Cơ học máy: Chương 6 - TS. Phan Tấn Tùng

  Bài giảng Cơ học máy: Chương 6 - TS. Phan Tấn Tùng

  "Bài giảng Cơ học máy – Chương 6: Cơ cấu phẳng toàn khớp thấp" trình bày đại cương; cơ cấu bốn khâu bản lề và các biến thể, cơ cấu bốn khâu bản lề, các biến thể của cơ cấu bốn khâu bản lề.

   7 p vimaru 30/12/2020 7 0

 • Bài giảng Cơ học máy: Chương 13 - TS. Phan Tấn Tùng

  Bài giảng Cơ học máy: Chương 13 - TS. Phan Tấn Tùng

  "Bài giảng Cơ học máy - Chương 13: Trục" thông qua bài học này người học nắm được khái niệm chung trục; kết cấu trục; vật liệu chế tạo trục; dạng hỏng và chỉ tiêu tính; tính trục theo chỉ tiêu độ bền; tính chính xác.

   7 p vimaru 30/12/2020 8 0

 • Bài giảng Cơ học máy: Chương 1 - TS. Phan Tấn Tùng

  Bài giảng Cơ học máy: Chương 1 - TS. Phan Tấn Tùng

  "Bài giảng Cơ học máy - Chương 1: Quá trình và phương pháp thiết kế máy" được biên soạn nhằm thông tin đến các bạn sinh viên kiến thức về khái niệm thiết kế máy; cơ cấu và máy; các chỉ tiêu thiết kế; quá trình tính toán và thiết kế máy; các phương pháp thiết kế; máy tính hỗ trợ thiết kế hệ thống đơn vị trong thiết kế máy.

   7 p vimaru 30/12/2020 5 0

 • Bài giảng Cơ học máy: Chương 2 - TS. Phan Tấn Tùng

  Bài giảng Cơ học máy: Chương 2 - TS. Phan Tấn Tùng

  "Bài giảng Cơ học máy - Chương 2: Cơ sở tính toán theo độ bền và độ cứng" tìm hiểu điều kiện cân bằng của hệ lực; vẽ biểu đồ nội lực; đặc trưng hình học của mặt cắt ngang; mômen tĩnh của mặt cắt ngang; mômen quán tính của mặt cắt ngang; mô men quán tính của 1 số mặt cắt thường gặp.

   28 p vimaru 30/12/2020 6 0

 • Bài giảng Cơ học máy: Chương 3 - TS. Phan Tấn Tùng

  Bài giảng Cơ học máy: Chương 3 - TS. Phan Tấn Tùng

  "Bài giảng Cơ học máy - Chương 3: Cấu tạo cơ cấu" được biên soạn cung cấp kiến thức cấu tạo cơ cấu; khâu và chi tiết máy; thành phần khớp động và khớp động; phân loại khớp động.

   10 p vimaru 30/12/2020 8 0

 • Bài giảng Cơ học máy: Chương 4 - TS. Phan Tấn Tùng

  Bài giảng Cơ học máy: Chương 4 - TS. Phan Tấn Tùng

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Cơ học máy - Chương 4: Phân tích động học cơ cấu" để nắm chi tiết nội dung kiến thức phân tích động học bằng phương pháp đồ thị; phân tích động học bằng phương pháp họa đồ véc tơ.

   7 p vimaru 30/12/2020 6 0

 • Bài giảng Cơ học máy: Chương 15 - TS. Phan Tấn Tùng

  Bài giảng Cơ học máy: Chương 15 - TS. Phan Tấn Tùng

  "Bài giảng Cơ học máy - Chương 15: Ổ trượt" khái niệm chung ổ trượt; các dạng bôi trơn; định luật petroff; nguyên lý bội trơn thuỷ động; dạng hỏng và chỉ tiêu tính; tính ổ trượt; bôi trơn ma sát ướt...

   7 p vimaru 30/12/2020 5 0

 • Bài giảng Cơ học máy: Chương 5 - TS. Phan Tấn Tùng

  Bài giảng Cơ học máy: Chương 5 - TS. Phan Tấn Tùng

  "Bài giảng Cơ học máy - Chương 5: Phân tích lực cơ cấu" được biên soạn thông tin kiến thức phân loại lực, điều kiện tĩnh định, xác định áp lực khớp động.

   7 p vimaru 30/12/2020 5 0

 • Bài giảng Cơ học máy: Chương 8 - TS. Phan Tấn Tùng

  Bài giảng Cơ học máy: Chương 8 - TS. Phan Tấn Tùng

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Cơ học máy - Chương 8: Chi tiết máy ghép" để nắm khái niệm chung; mối ghép then và then hoa; then bán nguyệt; then vát; tính then vát; then tiếp tuyến; mối ghép then hoa.

   10 p vimaru 30/12/2020 3 0

 • Bài giảng Cơ học máy: Chương 9 - TS. Phan Tấn Tùng

  Bài giảng Cơ học máy: Chương 9 - TS. Phan Tấn Tùng

  "Bài giảng Cơ học máy - Chương 9: Hệ thống truyền dẫn cơ khí trong máy" với mục tiêu cung cấp kiến thức về chức năng yêu cầu phân loại; hộp giảm tốc; các bộ truyền có chi tiết trung gian; hộp tốc độ.

   7 p vimaru 30/12/2020 3 0

 • Bài giảng Cơ học máy: Chương 14 - TS. Phan Tấn Tùng

  Bài giảng Cơ học máy: Chương 14 - TS. Phan Tấn Tùng

  "Bài giảng Cơ học máy: Chương 14: Ổ lăn" khái niệm chung ổ lăn; phân loại theo hình dáng con lăn; phân loại theo khả năng chịu lực; phân loại theo kích thước bề rộng; ký hiệu ổ lăn; các loại ổ lăn thông dụng...

   10 p vimaru 30/12/2020 3 0

 • Bài giảng Cơ học máy: Chương 11 - TS. Phan Tấn Tùng

  Bài giảng Cơ học máy: Chương 11 - TS. Phan Tấn Tùng

  "Bài giảng Cơ học máy - Chương 11: Bộ truyền xích" thông tin về khái niệm chung bộ truyền xích; phân loại theo số dãy xích; kết cấu xích ống con lăn; thông số hình học.

   7 p vimaru 30/12/2020 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số