• Bài giảng Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng: Chương 1 - ĐH Xây Dựng

  Bài giảng Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng: Chương 1 - ĐH Xây Dựng

  Chương 1 "Phần mở đầu" trình bày những nội dung chính sau: Khái niệm chung và các bộ phận cơ bản của nhà dân dụng, ký hiệu vật liệu sử dụng trong kiến trúc và xây dựng, sơ đồ kết cấu chịu lực của nhà dân dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   42 p vimaru 30/08/2017 3 2

 • Bài giảng Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng: Chương 2 - ĐH Xây Dựng

  Bài giảng Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng: Chương 2 - ĐH Xây Dựng

  Bài giảng Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng - Chương 2 "Nền và móng" cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về nền móng, móng và nền nhà. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   24 p vimaru 30/08/2017 3 1

 • Bài giảng Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng: Chương 3 - ĐH Xây Dựng

  Bài giảng Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng: Chương 3 - ĐH Xây Dựng

  Bài giảng Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng - Chương 3 trang bị cho người học kiến thức cơ bản về tường. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm chung về tường, cấu tạo tường chịu lực, cấu tạo tường không chịu lực, hoàn thiện mặt tường.

   22 p vimaru 30/08/2017 2 1

 • Bài giảng Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng: Chương 4 - ĐH Xây Dựng

  Bài giảng Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng: Chương 4 - ĐH Xây Dựng

  Bài giảng Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng - Chương 4 trang bị cho người học kiến thức cơ bản về sàn. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm chung, cấu tạo sàn gỗ, cấu tạo sàn bê tông cốt thép, cấu tạo sàn dầm thép và bản bê tông cốt thép, hoàn thiện mặt sàn. Mời tham khảo.

   26 p vimaru 30/08/2017 3 1

 • Bài giảng Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng: Chương 5 - ĐH Xây Dựng

  Bài giảng Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng: Chương 5 - ĐH Xây Dựng

  Bài giảng Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng - Chương 5 trang bị cho người học kiến thức cơ bản về cầu thang. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm chung, cấu tạo thang bộ thông thường vật liệu bê tông cốt thép toàn khối, cấu tạo một số loại thang khác. Mời tham khảo.

   22 p vimaru 30/08/2017 3 0

 • Bài giảng Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng: Chương 6 - ĐH Xây Dựng

  Bài giảng Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng: Chương 6 - ĐH Xây Dựng

  Bài giảng Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng: Chương 6 cung cấp các kiến thức cơ bản về mái nhà. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm chung, phân loại mái, cấu tạo mái dốc, độ dốc mái nhà,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   33 p vimaru 30/08/2017 1 0

 • Bài giảng Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng: Chương 7 - ĐH Xây Dựng

  Bài giảng Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng: Chương 7 - ĐH Xây Dựng

  Chương 7 cung cấp cho người học kiến thức về cửa sổ và cửa đi. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Các yêu cầu của cửa, phân loại cửa, các bộ phận cơ bản và kích thước chung của cửa, cấu tạo cửa,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   17 p vimaru 30/08/2017 1 0

 • Bài giảng Bệnh học và sửa chữa công trình: Phần 1 - TS. Nguyễn Hoàng Giang

  Bài giảng Bệnh học và sửa chữa công trình: Phần 1 - TS. Nguyễn Hoàng Giang

  Phần 1 - Tổng quan về bệnh và tuổi thọ công trình. Nội dung chính trong chương này gồm có: Sự làm việc theo thời gian của công trình xây dựng, các vấn đề liên quan đến tuổi thọ công trình xây dựng. Mời các bạn ùng tham khảo.

   32 p vimaru 30/08/2017 1 0

 • Bài giảng Bệnh học và sửa chữa công trình: Phần 2 - TS. Nguyễn Hoàng Giang

  Bài giảng Bệnh học và sửa chữa công trình: Phần 2 - TS. Nguyễn Hoàng Giang

  Phần 2 - Đánh giá hiện trạng chất lượng công trình xây dựng. Nội dung chính trong chương này gồm có: Mục đích của việc đánh giá hiện trạng công trình, các bước cơ bản đánh giá hiện trạng công trình, một số nội dung khảo sát hiện trạng công trình.

   35 p vimaru 30/08/2017 0 0

 • Bài giảng Bệnh học và sửa chữa công trình: Phần 3.2 - TS. Nguyễn Hoàng Giang

  Bài giảng Bệnh học và sửa chữa công trình: Phần 3.2 - TS. Nguyễn Hoàng Giang

  Phần 3.2 - Sửa chữa hư hỏng kết cấu bê tông. Nội dung chính trong phần này gồm có: Mục đích của việc sửa chữa, những nguyên lý cơ bản của để đảm bảo độ bền vững của việc sửa chữa hư hỏng kết cấu bê tông, lựa chọn vật liệu sửa chữa kết cấu bê tông, sửa chữa bề mặt kết cấu bê tông, sửa chữa thấm kết cấu bê tông.

   45 p vimaru 30/08/2017 1 0

 • Bài giảng Bệnh học và sửa chữa công trình: Phần 3.1 - TS. Nguyễn Hoàng Giang

  Bài giảng Bệnh học và sửa chữa công trình: Phần 3.1 - TS. Nguyễn Hoàng Giang

  Phần 3 trang bị cho người học kiến thức cơ bản về hư hỏng và sửa chữa, gia cường kết cấu bê tông. Phần 3.1 này tập trung chủ yếu về bệnh và hư hỏng kết cấu bê tông. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   44 p vimaru 30/08/2017 0 0

 • Bài giảng Bệnh học và sửa chữa công trình: Phần 3.3 - TS. Nguyễn Hoàng Giang

  Bài giảng Bệnh học và sửa chữa công trình: Phần 3.3 - TS. Nguyễn Hoàng Giang

  Phần 3.3 - Gia cường kết cấu bê tông cốt thép (BTCT). Nội dung chương này gồm có: mục đích của việc gia cường kết cấu BTCT, mục đích của việc gia cường kết cấu BTCT, phương pháp gia cường bọc ngoài bằng bê tông, gia cường kết cấu btct bằng cách dán bản thép.

   51 p vimaru 30/08/2017 0 0