• Kiến trúc xanh Việt Nam

  Kiến trúc xanh Việt Nam

  Bài viết Kiến trúc xanh Việt Nam trình bày tổng quan về kiến trúc xanh, mô hình kiến trúc xanh hiện đại Việt Nam, tiêu chí đánh giá kiến trúc xanh, nhận xét về một số kiến trúc xanh. Mời các bạn tham khảo bài viết để nắm bắt nội dung.

   7 p vimaru 24/11/2016 98 1

 • Vẻ đẹp kỹ thuật, kết cấu trong kiến trúc công trình thủy lợi - thủy điện

  Vẻ đẹp kỹ thuật, kết cấu trong kiến trúc công trình thủy lợi - thủy điện

  Trong thiết kế kiến trúc, tự thân hệ kết cấu, vật liệu, hệ thống đường ống kỹ thuật và máy móc cùng với sự hoàn thiện kỹ thuật cao có khả năng tạo sức truyền cảm mạnh mẽ về nghệ thuật, gây tác động mỹ cảm sâu sắc đến người quan sát. Do yêu cầu công năng của công trình thủy lợi, thủy điện nên hình thức của nó thường hướng...

   5 p vimaru 21/09/2016 74 1

 • Vài suy nghĩ về kiến trúc trong công trình thủy lợi, thủy điện - KTS. Bùi Khắc Hường

  Vài suy nghĩ về kiến trúc trong công trình thủy lợi, thủy điện - KTS. Bùi Khắc Hường

  Một số khái niệm về kiến trúc, công trình phụ trợ, đặc tính kiến trúc trong các công trình thủy lợi, thủy điện là những nội dung chính trong bài viết "Vài suy nghĩ về kiến trúc trong công trình thủy lợi, thủy điện". Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

   7 p vimaru 21/09/2016 57 1

 • Phát triển kỹ năng kiên định cho sinh viên trường Đại học Cần Thơ

  Phát triển kỹ năng kiên định cho sinh viên trường Đại học Cần Thơ

  Bài viết Phát triển kỹ năng kiên định cho sinh viên trường Đại học Cần Thơ phân tích thực trạng kỹ năng kiên định cho sinh viên trường Đại học Cần Thơ và nguyên nhân của thực trạng; trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp phát triển kỹ năng kiên định cho sinh viên trường Đại học Cần Thơ.

   12 p vimaru 24/11/2016 51 1

 • Quản trị thời gian và tổ chức công việc - Phạm Văn Anh

  Quản trị thời gian và tổ chức công việc - Phạm Văn Anh

  Tổng quan thủ đoạn quản trị thời gian, quản trị thời gian, nội dung thủ đoạn quản trị thời gian, tổ chức thực hiện quản trị thời gian là những nội dung chính trong bài viết "Quản trị thời gian và tổ chức công việc". Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p vimaru 24/11/2016 45 1

 • Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép theo yêu cầu về hình thành và mở rộng vết nứt theo TCVN 5574-2012 và SP 63.13330-2012

  Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép theo yêu cầu về hình thành và mở rộng vết nứt theo TCVN 5574-2012 và SP 63.13330-2012

  Bài viết Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép theo yêu cầu về hình thành và mở rộng vết nứt theo TCVN 5574-2012 và SP 63.13330-2012 trình bày: Kết quả tính toán so sánh độ mở rộng vết nứt thẳng góc giữa 2 tiêu chuẩn cho cấu kiện dầm, sàn chỉ ra rằng giá trị mô men hình thành vết nứt của SP 63.13330-2012 nhỏ hơn so với TCVN 5574-2012, tức vết nứt hình...

   7 p vimaru 08/05/2018 12 0

 • Nghiên cứu phương pháp tính áp lực đất phù hợp cho tường vây hố đào sâu

  Nghiên cứu phương pháp tính áp lực đất phù hợp cho tường vây hố đào sâu

  Bài viết Nghiên cứu phương pháp tính áp lực đất phù hợp cho tường vây hố đào sâu trình bày: Nghiên cứu tổng quan về các phương pháp tính toán áp lực đất trên tương chắn từ các phương giải tích đến phương pháp phần tử hữu hạn, trên các kết quả phân tích cho công trình thực tế có kết quả quan trắc mô hình hợp lý mô phỏng cho ứng xử của...

   10 p vimaru 08/05/2018 11 0

 • Thiết kế cấu kiện cơ bản bê tông cốt thép theo chỉ số độ tin cậy

  Thiết kế cấu kiện cơ bản bê tông cốt thép theo chỉ số độ tin cậy

  Bài viết Thiết kế cấu kiện cơ bản bê tông cốt thép theo chỉ số độ tin cậy trình bày: Phương pháp trạng thái giới hạn đang được sử dụng phổ biến trên thế giới (trong đó có Việt Nam) để xây dựng tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép, một số nước phát triển đã nghiên cứu và sử dụng tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt...

   8 p vimaru 08/05/2018 8 0

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của ôxyt sắt Fe2O3 đến sự hình thành khoáng trong đá xi măng trắng có Metakaolin

  Nghiên cứu ảnh hưởng của ôxyt sắt Fe2O3 đến sự hình thành khoáng trong đá xi măng trắng có Metakaolin

  Bài viết Nghiên cứu ảnh hưởng của ôxyt sắt Fe2O3 đến sự hình thành khoáng trong đá xi măng trắng có Metakaolin trình bày: Chỉ ra khi có mặt ôxyt Fe2O3 trong hồ xi mĕng trắng có metakaolin (MK) phát hiện thấy sự thay thế Fe3+ bằng Al3+ trong các khoáng hydro aluminat canxi. Điều này được thể hiện qua việc nghiên cứu cấu trúc bằng các phương pháp phân tích hóa...

   8 p vimaru 08/05/2018 8 0

 • Phương pháp kiểm tra sai số vượt giới hạn trong các trị đo quan trắc lún công trình

  Phương pháp kiểm tra sai số vượt giới hạn trong các trị đo quan trắc lún công trình

  Bài viết Phương pháp kiểm tra sai số vượt giới hạn trong các trị đo quan trắc lún công trình trình bày: Phương pháp phát hiện các trị đo quan trắc lún công trình có sai số vượt quá sai số giới hạn trong bước xử lý số liệu, để từ đó có sự chọn lọc số liệu quan trắc đưa vào xử lý tính toán độ lún công trình nhằm nâng cao mức độ tin cậy...

   8 p vimaru 08/05/2018 8 0

 • Phân tích ứng xử nhà cao tầng chịu động đất bằng phương pháp tĩnh phi tuyến dựa trên phổ khả năng

  Phân tích ứng xử nhà cao tầng chịu động đất bằng phương pháp tĩnh phi tuyến dựa trên phổ khả năng

  Bài viết Phân tích ứng xử nhà cao tầng chịu động đất bằng phương pháp tĩnh phi tuyến dựa trên phổ khả năng trình bày: Phương pháp phân tích đẩy dần nhiều dạng dao động, nhiều bậc tự do (Modal Pushover Analysis) trong đánh giá động đất cho nhà cao tầng, trong đó chuyển vị mục tiêu được xác định bằng phương pháp phổ khả năng (Capacity Spectrum...

   9 p vimaru 08/05/2018 7 0

 • Đánh giá và nghiệm thu bê tông có tính đến biến động cường độ

  Đánh giá và nghiệm thu bê tông có tính đến biến động cường độ

  Bài viết Đánh giá và nghiệm thu bê tông có tính đến biến động cường độ trình bày: Làm rõ các quy định về biến động cường độ trong tổ mẫu theo các tiêu chuẩn khác nhau, phân tích các nguyên tắc cơ bản cũng như các tiêu chí đánh giá bê tông có tính đến biến động cường độ giữa các tổ mẫu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p vimaru 08/05/2018 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số