• Bài giảng Kinh tế học: Chương 2 - Trương Thiên Hòa

  Bài giảng Kinh tế học: Chương 2 - Trương Thiên Hòa

  Bài giảng "Kinh tế học - Chương 2: Cung, cầu, và giá cả thị trường" cung cấp cho người học các kiến thức: Cung, cầu, cân bằng cung cầu, giá cả thị trường. Cuối bài giảng có phần bài tập giúp người học có thể ôn tập và củng cố kiến thức.

   40 p vimaru 28/06/2022 39 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Hà Đại Dương, Nguyễn Mậu Uyên

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Hà Đại Dương, Nguyễn Mậu Uyên

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình giới thiệu tới người đọc 20 bài học lý thuyết lẫn thực hành, cụ thể: ngôn ngữ lập trình C/CC+, bài thực hành môi trường lập trình và các lệnh vào/ra, điều khiển chọn, điều khiển lặp, mảng và con trỏ, cấu trúc chương trình,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   200 p vimaru 28/06/2022 38 3

 • Bài giảng Kiểm thử phần mềm

  Bài giảng Kiểm thử phần mềm

  Bài giảng "Kiểm thử phần mềm" có nội dung gồm 4 chương cung cấp cho học viên những kiến thức về: tổng quan kiểm thử phần mềm; quy trình kiểm thử phần mềm; các công cụ kiểm thử phần mềm; thiết kế ca kiểm thử;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   54 p vimaru 28/06/2022 38 2

 • Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 8: PHP - MySQL

  Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 8: PHP - MySQL

  Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 8: PHP - MySQL cung cấp cho người học những kiến thức như: Câu lệnh MySQL; Các lệnh SQL; phpMyAdmin – Tạo cơ sở dữ liệu; phpMyAdmin – Tạo bảng; phpMyAdmin – Chèn dữ liệu vào bảng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   59 p vimaru 28/06/2022 38 1

 • Bài giảng Điều khiển quá trình - ThS. Phạm Văn Tâm

  Bài giảng Điều khiển quá trình - ThS. Phạm Văn Tâm

  Bài giảng Điều khiển quá trình do ThS. Phạm Văn Tâm biên soạn gồm 3 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về điều khiển quá trình; Sơ đồ công nghệ P&ID; Điều khiển các quá trình công nghệ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   51 p vimaru 20/04/2022 37 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điều khiển tự động - Bài 6: Hệ thống điều khiển

  Bài giảng Kỹ thuật điều khiển tự động - Bài 6: Hệ thống điều khiển

  Bài giảng Kỹ thuật điều khiển tự động: Bài 6 Hệ thống điều khiển cung cấp cho người học những kiến thức như: Điều khiển tuần tự; Điều khiển PID;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   13 p vimaru 20/04/2022 37 0

 • Bài giảng Trắc địa: Chương 5 - Đào Hữu Sĩ

  Bài giảng Trắc địa: Chương 5 - Đào Hữu Sĩ

  Bài giảng Trắc địa: Chương 5 Đo vẽ và sử dụng bản đồ địa hình cung cấp cho người học những kiến thức như: Các PP thành lập bản đồ địa hình; Các PP xác định điểm chi tiết khi đo vẽ bản đồ; Mặt cắt địa hình; Đo khoảng cách, tọa độ, diện tích trên bản đồ; Đường bình độ và ứng dụng của đường bình độ. Mời các bạn cùng tham...

   15 p vimaru 30/05/2022 37 0

 • Bài giảng Trắc địa: Chương 2 - Đào Hữu Sĩ

  Bài giảng Trắc địa: Chương 2 - Đào Hữu Sĩ

  Bài giảng Trắc địa: Chương 2 Sai số trong đo đạc cung cấp cho người học những kiến thức như: Phép đo và sai số; Đánh giá kết quả đo cùng độ chính xác; Sai số trung phương của trị đo gián tiếp và của trị trung bình; Các đơn vị thường dùng trong trắc địa và nguyên tắc làm tròn số. Mời các bạn cùng tham khảo!

   8 p vimaru 30/05/2022 37 0

 • Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 10: PHP bảo mật

  Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 10: PHP bảo mật

  Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 10: PHP bảo mật, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các dạng tấn công; An toàn PHP; An toàn MySQL; lập trình thế nào để an toàn; Tối ưu mã nguồn; vùng nhớ xuất tạm và nén;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   30 p vimaru 28/06/2022 37 1

 • Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1): Chương 3 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1): Chương 3 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1): Chương 3 Công tác chuẩn bị phục vụ thi công đất. Những nội dung chính được trình bày trong bài này gồm có: Chuẩn bị mặt bằng thi công, kiểm soát nước ngầm (groundwater control), định vị và giác móng công trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p vimaru 22/07/2022 37 1

 • Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1): Chương 1 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1): Chương 1 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1) - Chương 1 Giới thiệu về công tác đất. Những nội dung chính được trình bày trong bài này gồm có: Các loại công trình đất, các loại công tác đất, phân cấp đất theo biện pháp thi công thủ công, phân cấp đất theo thi công cơ giới, hệ thống phân loại đất thống nhất, phân loại đất theo OSHA – Hoa Kỳ, các tính...

   13 p vimaru 22/07/2022 37 0

 • Bài giảng Phương pháp số trong tính toán cơ khí - Bài 7: Phương trình vi phân thường bậc I

  Bài giảng Phương pháp số trong tính toán cơ khí - Bài 7: Phương trình vi phân thường bậc I

  Bài giảng Phương pháp số trong tính toán cơ khí - Bài 7: Phương trình vi phân thường bậc I cung cấp cho học viên các kiến thức về phân loại đạo hàm (vi phân), phân loại phương trình vi phân, phương pháp đơn bước – tường minh, phương pháp Euler tường minh, phương pháp Euler ẩn tàng, phương pháp Taylor bậc hai, phương pháp Runge-Kutta bậc 2 (RK2), phương pháp...

   62 p vimaru 29/03/2022 36 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số