• Bài giảng Nhiệt động lực học kỹ thuật: Chương 4 - TS. Nguyễn Minh Phú

  Bài giảng Nhiệt động lực học kỹ thuật: Chương 4 - TS. Nguyễn Minh Phú

  Định luật nhiệt động thứ hai là vấn đề chính được đề cập trong chương 4 của bài giảng Nhiệt động lực học kỹ thuật. Trong chương này gồm có các nội dung sau: Những hạn chế của định luật nhiệt động thứ nhất, chu trình nhiệt động, chu trình Carnot, một số cách phát biểu của định luật nhiệt động thứ 2.

   9 p vimaru 26/04/2017 4 0

 • Bài giảng Nhiệt động lực học kỹ thuật: Chương 2 - TS. Nguyễn Minh Phú

  Bài giảng Nhiệt động lực học kỹ thuật: Chương 2 - TS. Nguyễn Minh Phú

  Chương 2 của bài giảng Nhiệt động lực học kỹ thuật đề cập đến định luật nhiệt động thứ nhất. Trong chương này gồm có các nội dung như: Công cơ học, nhiệt lượng, định luật nhiệt động thứ nhất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p vimaru 26/04/2017 4 0

 • Bài giảng Nhiệt động lực học kỹ thuật: Chương 1 - TS. Nguyễn Minh Phú

  Bài giảng Nhiệt động lực học kỹ thuật: Chương 1 - TS. Nguyễn Minh Phú

  Hệ nhiệt động gồm có ba yếu tố cơ bản: nguồn nóng, nguồn lạnh và chất môi giới. Thiếu 1 trong 3 yếu tố đó thì hệ thống sẽ không làm việc được. Trong chương 1 của bài giảng Nhiệt động lực học kỹ thuật sau đây sẽ giới thiệu khái quát tới bạn đọc một số nội dung cơ bản liên quan đến hệ nhiệt động lực học, mời các bạn cùng tham...

   11 p vimaru 26/04/2017 14 0

 • Bài giảng Nhiệt động lực học kỹ thuật: Chương 9 - TS. Nguyễn Minh Phú

  Bài giảng Nhiệt động lực học kỹ thuật: Chương 9 - TS. Nguyễn Minh Phú

  Trong chương 9 sẽ đề cập đến quá trình nén khí và hơi thông qua việc giới thiệu các đặc điểm của máy nén pittông 1 cấp và máy nén pittông nhiều cấp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   5 p vimaru 26/04/2017 6 0

 • Bài giảng Nhiệt động lực học kỹ thuật: Chương 10 - TS. Nguyễn Minh Phú

  Bài giảng Nhiệt động lực học kỹ thuật: Chương 10 - TS. Nguyễn Minh Phú

  Lưu động là sự chuyển động của dòng môi chất qua các ống đặc biệt (ống lớn dần, ống nhỏ dần, ống laval) để đạt mục tiêu kỹ thuật. Tiết lưu là quá trình dòng chất môi giới đi qua một tiết diện bị co hẹp đột ngột. Trong chương 10 của bài giảng sau đây sẽ tập trung phân tích về 2 quá trình nêu trên, mời các bạn cùng tham khảo để nắm...

   8 p vimaru 26/04/2017 10 0

 • Bài giảng Nhiệt động lực học kỹ thuật: Chương 8 - TS. Nguyễn Minh Phú

  Bài giảng Nhiệt động lực học kỹ thuật: Chương 8 - TS. Nguyễn Minh Phú

  Không khí ẩm là hổn hợp của không khí khô (oxi, nitơ,…) và hơi nước. Lượng hơi nước trong không khí ẩm rất nhỏ nhưng có ảnh hưởng quan trọng đối với sinh hoạt con người cũng như các quá trình công nghệ. Trong chương 8 này sẽ giới thiệu về một số nội dung liên quan đến không khí ẩm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p vimaru 26/04/2017 2 0

 • Bài giảng Nhiệt động lực học kỹ thuật: Chương 5 - TS. Nguyễn Minh Phú

  Bài giảng Nhiệt động lực học kỹ thuật: Chương 5 - TS. Nguyễn Minh Phú

  Tùy theo quá trình cấp nhiệt cho động cơ mà trong động cơ đốt trong được phân thành các chu trình sau: Chu trình cấp nhiệt đẳng tích (chu trình OTTO), chu trình cấp nhiệt đẳng áp (chu trình Diesel), chu trình cấp nhiệt hỗn hợp. Trong chương 5 của bài giảng sau đây sẽ trình bày chi tiết về 3 chu trình này, mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p vimaru 26/04/2017 3 0

 • Bài giảng Nhiệt động lực học kỹ thuật: Chương 6 - TS. Nguyễn Minh Phú

  Bài giảng Nhiệt động lực học kỹ thuật: Chương 6 - TS. Nguyễn Minh Phú

  Chương 6 của bài giảng nhiệt động lực học kỹ thuật sẽ tập trung trình bày về chất thuần khiết. Chất thuần khiết là chất có tính đồng nhất và ổn định về thành phần hóa học. Chất thuần khiết có thể tồn tại ở nhiều pha khác nhau, dù ở pha nào thì thành phần hóa học vẫn được giữ như cũ. Để biết thêm các nội dung liên quan đến chất...

   18 p vimaru 26/04/2017 3 0

 • Bài giảng Nhiệt động lực học kỹ thuật: Chương 7 - TS. Nguyễn Minh Phú

  Bài giảng Nhiệt động lực học kỹ thuật: Chương 7 - TS. Nguyễn Minh Phú

  Chương 7 giới thiệu về chu trình thiết bị động lực hơi nước với các nội dung cụ thể như sau: Khái quát chu trình thiết bị động lực hơi nước, chu trình cơ bản của thiết bị động lực nước (chu trình Rankine), chu trình quá nhiệt trung gian.

   7 p vimaru 26/04/2017 4 0

 • Bài giảng Nhiệt động lực học kỹ thuật: Chương 11 - TS. Nguyễn Minh Phú

  Bài giảng Nhiệt động lực học kỹ thuật: Chương 11 - TS. Nguyễn Minh Phú

  Máy lạnh dùng để thực hiện nhận nhiệt của vật (để làm lạnh vật) và nhả nhiệt cho môi trường (để giải nhiệt thiết bị). Trong chương 11 của bài giảng Nhiệt động lực học kỹ thuật sau đây sẽ giúp người học hiểu rõ hơn về các chu trình cũng như các nguyên lý hoạt động diễn ra trong máy lạnh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p vimaru 26/04/2017 3 0

 • Bài giảng Nhiệt động lực học kỹ thuật: Chương 12 - TS. Nguyễn Minh Phú

  Bài giảng Nhiệt động lực học kỹ thuật: Chương 12 - TS. Nguyễn Minh Phú

  Động cơ tuabine khí là một trong các loại động cơ nhiệt hiện đại. Động cơ tuabin khí dùng nhiều trong lĩnh vực hàng không và các nhà máy điện công suất lớn. Cùng tìm hiểu thêm về động cơ này thông qua bài giảng chương 12 sau đây. Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p vimaru 26/04/2017 2 0

 • Bài giảng Thủy lực và máy thủy lực

  Bài giảng Thủy lực và máy thủy lực

  Bài giảng trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về một số loại máy thuỷ lực thông dụng. Nội dung trình bày trong bài gồm: Một số tính chất vật lý cơ bản của chất lỏng, lực tác dụng và ứng suất, áp suất và áp lực thủy tĩnh, phương trình vi phân cân bằng ơle, cân bằng trong trường trọng lực, áp lực chất lỏng lên thành phẳng,... Mời...

   113 p vimaru 26/04/2017 13 4