• Giáo trình Quản trị sản xuất trong công nghiệp đóng tàu thuỷ

    Giáo trình Quản trị sản xuất trong công nghiệp đóng tàu thuỷ

    Giáo trình “Quản trị sản xuất trong công nghiệp đóng tàu thuỷ” gồm 12 chương đề cập những nội dung chính sau đây: Quá trình hình thành và phát triển ngành đóng tàu – thuyền Việt Nam; những vấn đề cơ bản của khoa học quản trị sản xuất; quản trị sản xuất, khoa học công nghệ trong công nghiệp đóng tàu; bộ tiêu chuẩn ISO 9000 và công nghiệp...

     147 p vimaru 31/07/2015 97 26