• Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 10 - ThS. Trương Quang Trường

  Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 10 - ThS. Trương Quang Trường

  Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 10: Tải trọng động. Chương này trình bày những nội dung cụ thể sau: Khái niệm, tính thanh chuyển động thẳng đứng có gia tốc, dao động hệ đàn hồi một bậc tự do, va chạm của hệ có một bậc tự do. Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p vimaru 24/02/2017 39 1

 • Ebook Phân tích ứng suất: Phần 2

  Ebook Phân tích ứng suất: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Phân tích ứng suất" giới thiệu tới người đọc các nội dung chương 4 - Giải bài toán lý thuyết đàn hồi bằng phương pháp số. Cuối chương có phần bài tập để người đọc kiểm tra lại kiến thức đã học.

   60 p vimaru 16/01/2017 37 1

 • Ebook Phân tích ứng suất: Phần 1

  Ebook Phân tích ứng suất: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Phân tích ứng suất" cung cấp cho người học các kiến thức: Những phương trình cơ bản của bài toán đàn hồi tuyến tính đẳng hướng, bài toán phẳng trong hệ tọa độ vuông góc, bài toán phẳng trong hệ tọa độ cực. Mời các bạn cùng tham khảo.

   65 p vimaru 16/01/2017 29 1

 • Giáo trình Sóng gió: Phần 1

  Giáo trình Sóng gió: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Sóng gió" trình bày các kiến thức chung về sóng gió và động lực học bờ biển, lý thuyết tuyến tính về sóng bề mặt trong vùng nước có độ sâu không đổi, những lý thuyết sóng phi tuyến cho vùng có độ sâu không đổi, các đặc trưng của sóng do gió tạo ra, các đặc trưng thống kê của sóng gió,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   110 p vimaru 16/01/2017 58 3

 • Giáo trình Sóng gió: Phần 2

  Giáo trình Sóng gió: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình giới thiệu tới người học các kiến thức: Các quá trình sóng ven bờ, nước dâng và dòng ven do sóng tạo ra, lực sóng lên các công trình, đo đạc và dự báo sóng đại dương, các đặc điểm chung của sóng vùng biển Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   153 p vimaru 16/01/2017 44 3

 • Ebook Thủy lực đại cương - Tóm tắt lý thuyết, bài tập, số liệu tra cứu: Phần 1

  Ebook Thủy lực đại cương - Tóm tắt lý thuyết, bài tập, số liệu tra cứu: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Thủy lực đại cương - Tóm tắt lý thuyết, bài tập, số liệu tra cứu" cung cấp cho người học các kiến thức: Các tính chất vật lý cơ bản của chất lỏng, tĩnh học của chất lỏng, động học và động lực học của chất lỏng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   181 p vimaru 16/01/2017 504 5

 • Ebook Thủy lực đại cương - Tóm tắt lý thuyết, bài tập, số liệu tra cứu: Phần 2

  Ebook Thủy lực đại cương - Tóm tắt lý thuyết, bài tập, số liệu tra cứu: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Thủy lực đại cương - Tóm tắt lý thuyết, bài tập, số liệu tra cứu", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Sức cản thủy lực, chuyển động trong ống có áp, chuyển động của chất lỏng đi qua lỗ và vòi, chuyển động đều trong lòng dẫn hở,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   217 p vimaru 16/01/2017 87 3

 • Ebook Bài tập cơ học: Tập 2 - Đỗ Sanh (Chủ biên)

  Ebook Bài tập cơ học: Tập 2 - Đỗ Sanh (Chủ biên)

  Cuốn sách Bài tập cơ học: Tập 2 do Đỗ Sanh làm chủ biên giúp các bạn củng cố những kiến thức được đưa ra trong cuốn giáo trình Cơ học tập 2. Đây là những kiến thức cơ bản về Vật lí có ứng dụng rộng rãi đối với những bạn thuộc chuyên ngành Kỹ thuật.

   294 p vimaru 16/01/2017 70 3

 • Ebook Cơ học đá: Phần 1

  Ebook Cơ học đá: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Cơ học đá" do Nguyễn Sỹ Ngọc biên soạn giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Đá và tính chất cơ bản của đá, các tính chất của khối đá nguyên trạng, khảo sát và đánh giá khối đá. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   214 p vimaru 16/01/2017 38 2

 • Ebook Cơ học đá: Phần 2

  Ebook Cơ học đá: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn "Cơ học đá", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Ổn định nền và bờ dốc đá, trạng thái ứng suất và áp lực đá xung quanh công trình ngầm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   162 p vimaru 16/01/2017 47 2

 • Ebook Địa chất thủy văn: Phần 1

  Ebook Địa chất thủy văn: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Địa chất thủy văn" do PGS.TS Phạm Hữu Sĩ chủ biên cung cấp cho người học các kiến thức sơ lược về địa chất thủy văn, địa chất thủy văn đại cương, vận động của nước dưới đất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   73 p vimaru 21/12/2016 46 1

 • Ebook Địa chất thủy văn: Phần 2

  Ebook Địa chất thủy văn: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Địa chất thủy văn" giới thiệu tới người đọc các kiến thức về chất lượng nước và sự ô nhiễm nước dưới đất, khảo sát, nghiên cứu nước dưới đất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   63 p vimaru 21/12/2016 38 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số