• Giáo trình Quy hoạch tuyến tính: Phần 2 - Lê Đức Thắng

  Giáo trình Quy hoạch tuyến tính: Phần 2 - Lê Đức Thắng

  Mời các bạn cùng tìm hiểu khái niệm về đối ngẫu; giải thuật đối ngẫu; ứng dụng quy hoạch tuyến tính; bài toán dòng trên mạng; quy hoạch tuyến tính;... được trình bày cụ thể trong "Giáo trình Quy hoạch tuyến tính: Phần 2".

   57 p vimaru 04/03/2016 24 4

 • Giáo trình Quy hoạch tuyến tính: Phần 1 - Lê Đức Thắng

  Giáo trình Quy hoạch tuyến tính: Phần 1 - Lê Đức Thắng

  Quy hoạch tuyến tính là lĩnh vực toán học nghiên cứu các bài toán tối ưu mà hàm mục tiêu và các ràng buộc đều là hàm và các phương trình hoặc bất phương trình tuyến tính. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo "Giáo trình Quy hoạch tuyến tính: Phần 1 của tác giả Lê Đức Thắng".

   74 p vimaru 04/03/2016 64 3

 • Bài giảng Toán rời rạc - Trường Đại học Hàng Hải

  Bài giảng Toán rời rạc - Trường Đại học Hàng Hải

  Cùng nắm kiến thức trong bài giảng Toán rời rạc thông qua việc tìm hiểu nội dung các chương sau: Đại cương về logic, các phương pháp chứng minh, phương pháp đếm, quan hệ, đại số Bool. Mời các bạn cùng tham khảo.

   111 p vimaru 26/02/2016 46 10

 • Ebook Bài tập cơ học: Tập 1 - GS.TS. Đỗ Sanh (Chủ biên)

  Ebook Bài tập cơ học: Tập 1 - GS.TS. Đỗ Sanh (Chủ biên)

  Cuốn sách Bài tập cơ học: Tập 1 do GS.TS. Đỗ Sanh làm chủ biên giúp các bạn củng cố những kiến thức được đưa ra trong cuốn giáo trình Cơ học tập 1. Đây là những kiến thức cơ bản về Vật lí có ứng dụng rộng rãi đối với những bạn thuộc chuyên ngành Kỹ thuật.

   290 p vimaru 26/02/2016 49 3

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Định thức - Ts. Lê Xuân Trường

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Định thức - Ts. Lê Xuân Trường

  Bài giảng này giúp người học hiểu thêm về các phép toán định thức như: Ma trận con bù, khái niệm định thức, quy tắc Sarrus (tính định thức cấp 3), phép biến đổi sơ cấp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p vimaru 26/02/2016 34 1

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Bài 3 - PGS. TS Mỵ Vinh Quang

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Bài 3 - PGS. TS Mỵ Vinh Quang

  Trong bài này sẽ cung cấp cho người học một số dạng bài tập về định thức và các phương pháp giải các dạng bài tập về định thức. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt chi tiết.

   10 p vimaru 26/02/2016 23 2

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Ma trận - Ts. Lê Xuân Trường

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Ma trận - Ts. Lê Xuân Trường

  Bài giảng Đại số tuyến tính về ma trận cung cấp đến người học một số nội dung như: Khái niệm ma trận, hai ma trận bằng nhau, một số dạng ma trận đặt biệt,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p vimaru 26/02/2016 45 3

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Hạng của ma trận (tt) - Ts. Lê Xuân Trường

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Hạng của ma trận (tt) - Ts. Lê Xuân Trường

  Tiếp tục tìm hiểu về hạng của ma trận trong bài giảng Đại số tuyến tính sau đây. Trong bài này sẽ trình bày về dạng ma trận của hệ phương trình tuyến tính, định lý Kronecker-Capell, phương pháp khử (C. F. Gauss),... Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p vimaru 26/02/2016 24 1

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Bài 4 - PGS. TS Mỵ Vinh Quang

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Bài 4 - PGS. TS Mỵ Vinh Quang

  Cùng với định thức, ma trận là các công cụ cơ bản để giải quyết các bài toán về hệ phương trình tuyến tính nói riêng và đại số tuyến tính nói chung. Bài giảng này sẽ giới thiệu định nghĩa, các tính chất cơ bản của hạng ma trận, và hai phương pháp cơ bản để tính hạng của ma trận. Mời tham khảo.

   9 p vimaru 26/02/2016 23 2

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Không gian véctơ Rn - Ts. Lê Xuân Trường

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Không gian véctơ Rn - Ts. Lê Xuân Trường

  Trong bài giảng này trình bày về không gian véctơ Rn với các nội dung như: không gian Rn, tính chất của không gian véctơ Rn, tích vô hướng, góc và khoảng cách, tổ hợp tuyến tính, biểu thị tuyến tính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p vimaru 26/02/2016 20 1

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Bài 2 - PGS. TS Mỵ Vinh Quang

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Bài 2 - PGS. TS Mỵ Vinh Quang

  Trong bài này sẽ trình bày một số phương pháp tính các định thức cấp n như: Phương pháp biến đổi định thức về dạng tam giác, phương pháp quy nạp, phương pháp biểu diễn định thức thành tổng các định thức, phương pháp biểu diễn định thức thành tích các định thức. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p vimaru 26/02/2016 11 2

 • Bài giảng Đại số tuyến tính: Bài 1 - PGS. TS Mỵ Vinh Quang

  Bài giảng Đại số tuyến tính: Bài 1 - PGS. TS Mỵ Vinh Quang

  Bài 1 của bài giảng Đại số tuyến tính trình bày các nội dung về định thức như: Định nghĩa định thức, các tính chất của định thức, định lý Laplace, các ví dụ và áp dụng. Mời các ban cùng tham khảo.

   7 p vimaru 26/02/2016 12 3