• Giáo trình Cơ sở toán học

  Giáo trình Cơ sở toán học

  Với kết cấu nội dung gồm 6 chương, giáo trình "Cơ sở toán học" trình bày về Logic toán và tập hợp, ánh xạ, quan hệ, số tự nhiên và số nguyên, số hữu tỉ, số thực, số phức,... Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Toán học.

   157 p vimaru 31/05/2016 68 4

 • Giáo trình Giải tích lồi - Huỳnh Thế Phùng

  Giáo trình Giải tích lồi - Huỳnh Thế Phùng

  Giáo trình "Giải tích lồi" do Huỳnh Thế Phùng biên soạn có cấu trúc gồm 3 chương trình bày các nội dung: Tập lồi, không gian liên hợp - Tôpô yếu, hàm lồi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   34 p vimaru 31/05/2016 93 9

 • Giáo trình Matlab - Trần Văn Chính

  Giáo trình Matlab - Trần Văn Chính

  Với kết cấu nội dung gồm 10 chương, Giáo trình Matlab cung cấp cho các bạn những kiến thức về Matlab cơ bản, các công cụ khác của Matlab, hệ phương trình đại số tuyến tính, các phương trình vi phân thường,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung giáo trình để có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   541 p vimaru 31/05/2016 71 9

 • Giáo trình Cơ học lý thuyết: Phần tĩnh học - ĐH Bách khoa Đà Nẵng

  Giáo trình Cơ học lý thuyết: Phần tĩnh học - ĐH Bách khoa Đà Nẵng

  Giáo trình "Cơ học lý thuyết: Phần tĩnh học" do bộ môn Cơ kỹ thuật thuộc ĐH Bách khoa Đà Nẵng biên soạn cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các khái niệm cơ bản - Hệ tiên đề tĩnh học, lý thuyết hệ lực, ma sát, trọng tâm của vật rắn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   61 p vimaru 31/05/2016 97 3

 • Giáo trình Giải tích hàm - Phạm Minh Thông

  Giáo trình Giải tích hàm - Phạm Minh Thông

  Giáo trình "Giải tích hàm" trình bày về không gian định chuẩn và không gian Banach, ba nguyên lý cơ bản của giải tích hàm, toán tử trong không gian Banach, không gian Hilbert và toán tử trong không gian Hilbert,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung cuốn giáo trình để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

   212 p vimaru 31/05/2016 234 4

 • Giáo trình Đại số tuyến tính (Lý thuyết và bài tập)

  Giáo trình Đại số tuyến tính (Lý thuyết và bài tập)

  Giáo trình Đại số tuyến tính (Lý thuyết và bài tập) do Nguyễn Hữu Việt Hưng được biên soạn nhằm mục đích làm giáo trình và sách tham khảo cho sinh viên, sinh viên cao học và nghiên cứu sinh các ngành khoa học tự nhiên và công nghệ của các trường đại học khoa học tự nhiên, đại học sư phạm và đại học kỹ thuật.

   239 p vimaru 31/05/2016 361 7

 • Ebook Thống kê toán với sự trợ giúp của bảng tính excel: Phần 1

  Ebook Thống kê toán với sự trợ giúp của bảng tính excel: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Thống kê toán với sự trợ giúp của bảng tính excel" trình bày, mô tả với sự trợ giúp của bảng tính excel, với các hàm, các thủ tục, các kỹ thuật mô phỏng đơn giản giúp cho việc tìm hiểu tài liệu được thuận lợi và tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung cuốn sách để có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   183 p vimaru 04/03/2016 71 4

 • Ebook Thống kê toán với sự trợ giúp của bảng tính excel: Phần 2

  Ebook Thống kê toán với sự trợ giúp của bảng tính excel: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Thống kê toán với sự trợ giúp của bảng tính excel" gồm chương 3 và chương 4 giới thiệu đến các bạn những nội dung về lý thuyết kiểm định giả thuyết đối với tham số, kiểm định phi tham số,... Với các bạn chuyên ngành Toán học thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

   80 p vimaru 04/03/2016 77 4

 • Giáo trình Quy hoạch tuyến tính: Phần 2 - Lê Đức Thắng

  Giáo trình Quy hoạch tuyến tính: Phần 2 - Lê Đức Thắng

  Mời các bạn cùng tìm hiểu khái niệm về đối ngẫu; giải thuật đối ngẫu; ứng dụng quy hoạch tuyến tính; bài toán dòng trên mạng; quy hoạch tuyến tính;... được trình bày cụ thể trong "Giáo trình Quy hoạch tuyến tính: Phần 2".

   57 p vimaru 04/03/2016 51 5

 • Giáo trình Quy hoạch tuyến tính: Phần 1 - Lê Đức Thắng

  Giáo trình Quy hoạch tuyến tính: Phần 1 - Lê Đức Thắng

  Quy hoạch tuyến tính là lĩnh vực toán học nghiên cứu các bài toán tối ưu mà hàm mục tiêu và các ràng buộc đều là hàm và các phương trình hoặc bất phương trình tuyến tính. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo "Giáo trình Quy hoạch tuyến tính: Phần 1 của tác giả Lê Đức Thắng".

   74 p vimaru 04/03/2016 133 4

 • Bài giảng Toán rời rạc - Trường Đại học Hàng Hải

  Bài giảng Toán rời rạc - Trường Đại học Hàng Hải

  Cùng nắm kiến thức trong bài giảng Toán rời rạc thông qua việc tìm hiểu nội dung các chương sau: Đại cương về logic, các phương pháp chứng minh, phương pháp đếm, quan hệ, đại số Bool. Mời các bạn cùng tham khảo.

   111 p vimaru 26/02/2016 139 11

 • Ebook Bài tập cơ học: Tập 1 - GS.TS. Đỗ Sanh (Chủ biên)

  Ebook Bài tập cơ học: Tập 1 - GS.TS. Đỗ Sanh (Chủ biên)

  Cuốn sách Bài tập cơ học: Tập 1 do GS.TS. Đỗ Sanh làm chủ biên giúp các bạn củng cố những kiến thức được đưa ra trong cuốn giáo trình Cơ học tập 1. Đây là những kiến thức cơ bản về Vật lí có ứng dụng rộng rãi đối với những bạn thuộc chuyên ngành Kỹ thuật.

   290 p vimaru 26/02/2016 199 5

Hướng dẫn khai thác thư viện số