• Phương pháp ép tích - Phạm Quốc Đông

  Phương pháp ép tích - Phạm Quốc Đông

  Phương pháp ép tích là việc biến đổi một phương trình hay một bất phương trình về các phương trình tích để từ đó giải các phương trình cơ bản. Phương pháp ép tích hoàn toàn dựa vào việc các bạn tìm ra biểu thức ghép với căn thức phù hợp nhất, đồng thời áp dụng hằng đẳng thức cơ bản mà chúng ta đã được được học ở chương trình 7...

   47 p vimaru 13/11/2015 169 2

 • Phương trình lượng giác có lời giải chi tiết

  Phương trình lượng giác có lời giải chi tiết

  Tài liệu Phương trình lượng giác có lời giải chi tiết sau đây tổng hợp các phương pháp giải phương trình lượng giác. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

   51 p vimaru 11/09/2015 24 4