• Bài giảng Xây dựng và quản lý dự án công nghệ thông tin - Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam

  Bài giảng Xây dựng và quản lý dự án công nghệ thông tin - Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam

  Bài giảng Xây dựng và quản lý dự án công nghệ thông tin có kết cấu nội dung bao gồm 8 chương giới thiệu về quản lý dự án công nghệ thông tin, dự án công nghệ thông tin, quản lý phạm vi dự án, quản lý thời gian của dự án,... Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành công nghệ thông tin và những ngành có liên quan.

   54 p vimaru 26/02/2016 152 6

 • Bài giảng Lập trình Windows: Phần 1 - Đại học Hàng Hải

  Bài giảng Lập trình Windows: Phần 1 - Đại học Hàng Hải

  Bài giảng Lập trình Windows cung cấp các kiến thức cơ bản về lâp̣ trình trực quan trên hê ̣điều hành Windows, các kiến thức về truy cập và can thiệp vào các thành phần của hệ điều hành Windows. Nội dung bài giảng gồm có 7 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm chương 1 và chương 2, mời các bạn cùng tham khảo.

   47 p vimaru 26/02/2016 103 7

 • Bài giảng Thiết kế và lập trình Web: Phần 1 – Đại học Hàng Hải

  Bài giảng Thiết kế và lập trình Web: Phần 1 – Đại học Hàng Hải

  Bài giảng Thiết kế và lập trình Web cung cấp cho sinh viên các hiểu biết cơ bản về dịch vụ Web và giúp sinh viên nắm bắt được các kiến thức về xây dựng site. Nội dung chính của bài giảng được trình bày trong 5 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 giới thiệu về ngôn ngữ siêu văn bản HTML và ngôn ngữ kịch bản JavaScript. Mời các bạn tham khảo.

   38 p vimaru 26/02/2016 90 12

 • Bài giảng Thiết kế và lập trình Web: Phần 2 – Đại học Hàng Hải

  Bài giảng Thiết kế và lập trình Web: Phần 2 – Đại học Hàng Hải

  Phần 2 của bài giảng Thiết kế và lập trình Web sẽ tập trung giới thiệu về ngôn ngữ kịch bản VBcript và các kiến thức về Active Server Page như: Mô hình các lớp, thiết lập Web Server, xử lý các yêu cầu của IIS, mô hình đối tượng, các đối tượng ASP. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   26 p vimaru 26/02/2016 64 8

 • Bài giảng Phát triển ứng dụng mã nguồn mở: Phần 1 - Trường Đại học Hàng Hải

  Bài giảng Phát triển ứng dụng mã nguồn mở: Phần 1 - Trường Đại học Hàng Hải

  Nội dung của bài giảng "Phát triển ứng dụng mã nguồn mở" giúp người học phân biệt được phần mềm mã nguồn mở, biết được xu hướng phát triển phần mềm mã nguồn mở và biết cách phát triển xây dựng phần mềm mã nguồn mở. Bài giảng được chia thành 2 phần, phần 1 sau đây gồm 3 chương đầu tiên của bài giảng. Mời các bạn cùng tham khảo...

   27 p vimaru 26/02/2016 153 4

 • Bài giảng Lập trình Windows: Phần 2 - Đại học Hàng Hải

  Bài giảng Lập trình Windows: Phần 2 - Đại học Hàng Hải

  Bài giảng Lập trình Windows - Phần 2 cung cấp cho sinh viên những kiến thức chủ yếu về: Hệ thống cơ sở dữ liệu Registry, quản lý các tiến trình và luồng, các dịch vụ của Windows, lập trình mạng với Sockets, thư viện liên kết động. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   49 p vimaru 26/02/2016 76 3

 • Bài giảng Phát triển ứng dụng mã nguồn mở: Phần 2 - Trường Đại học Hàng Hải

  Bài giảng Phát triển ứng dụng mã nguồn mở: Phần 2 - Trường Đại học Hàng Hải

  Phần 2 của bài giảng "Phát triển ứng dụng mã nguồn mở" cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản về một số phần mềm mã nguồn như: Diễn đàn mvnForum, hệ quản trị nội dung Joomla, bán hàng trực tuyến osCommerce, SquirrelMail, quản lý lớp học trực tuyến - Moodle. Mời các bạn tham khảo.

   41 p vimaru 26/02/2016 79 3

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng - Th.S. Nguyễn Mạnh Sơn

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng - Th.S. Nguyễn Mạnh Sơn

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về cách tiếp cận hướng đối tượng, những khái niệm cơ bản của lập trình hướng đối tượng, ngôn ngữ Java, kế thừa và đa hình trên Java, biểu diễn và cài đặt các cấu trúc dữ liệu trừu tượng trên Java, lập trình giao diện trên Java, thư viện các...

   286 p vimaru 13/01/2016 78 2

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C++ - TS. Nguyễn Mạnh Hùng

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C++ - TS. Nguyễn Mạnh Hùng

  Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình C++" giới thiệu tới người học các kiến thức: Giới thiệu tổng quan về khác phương pháp lập trình, con trỏ và mảng, kiểu dữ liệu có cấu trúc, vào ra trên tệp, lớp đối tượng, tính kế thừa và tương ứng bội, một số lớp quan trọng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   269 p vimaru 13/01/2016 144 1

 • Ebook Lập trình Visual Basic 6.0 cơ bản: Phần 1

  Ebook Lập trình Visual Basic 6.0 cơ bản: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Lập trình Visual Basic 6.0 cơ bản" do TS. Đặng Thế Vinh biên soạn cung cấp cho người đọc các nội dung: Giới thiệu về quá trình ra đời và phát triển của Visual Basic, chương trình đầu tiên, đối tượng và thuộc tính, những kiểu dữ liệu cơ sở của Visual Basic, lập chương trình đơn giản, cấu trúc lựa chọn, cấu trúc lặp. Mời các...

   186 p vimaru 13/01/2016 84 3

 • Ebook Lập trình Visual Basic 6.0 cơ bản: Phần 2

  Ebook Lập trình Visual Basic 6.0 cơ bản: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn " Lập trình Visual Basic 6.0 cơ bản", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Khai báo và sử dụng mảng, hàm và thủ tục, xuất dữ liệu trong Visual Basic, tạo lập và xử lý tệp, hoàn tất giao diện, đồ họa trong Visual Basic, dự án đa biểu mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   167 p vimaru 13/01/2016 90 3

 • Giáo trình Nhập môn lập trình VB6: Phần 1

  Giáo trình Nhập môn lập trình VB6: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Nhập môn lập trình VB6" giới thiệu tới người học các kiến thức: Làm quen với ngôn ngữ Visual Basic 6.0, làm quen với Form và Control, biến cố của Form và Control, làm việc với điều khiển đặc biệt, điều khiển trình bày dữ liệu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   246 p vimaru 13/01/2016 86 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số