• Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 6 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 6 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 6 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Hàm nhập phân số - Trả về kiểu cấu trúc, tham biến và kiểu con trỏ, truyền tham biến dùng kiểu con trỏ, hàm nhập mảng kiểu cấu trúc, hàm nhập mảng kiểu cấu trúc – dùng con trỏ,...

   30 p vimaru 31/12/2017 15 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 5 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 5 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 5 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm kiểu cấu trúc, khai báo cấu trúc, khai báo cấu trúc và biến, khai báo – Nhiều biến cấu trúc, không cần thẻ cấu trúc, cấu trúc trong cấu trúc, mảng trong cấu trúc,...

   30 p vimaru 31/12/2017 14 0

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 7 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 7 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Bài 7 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm con trỏ, con trỏ và địa chỉ, kiểu con trỏ, phạm vi ứng dụng con trỏ, lợi hại của con trỏ, kiểu nguyên thủy, con trỏ và hằng số, con trỏ và đối số của hàm,...

   30 p vimaru 31/12/2017 18 0

 • Bài giảng Lý thuyết thông tin: Chương 3 - Bùi Văn Thành

  Bài giảng Lý thuyết thông tin: Chương 3 - Bùi Văn Thành

  Chương 3 Lượng tin, Entropi nguồn rời rạc thuộc bài giảng lý thuyết thông tin, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: mối liên hệ của lượng tin và lý thuyết xác suất; lượng tin riêng, lượng tin tương hỗ, lượng tin có điều kiện; entropi của nguồn rời rạc; mối quan hệ giữa lượng tin tương hỗ trung...

   20 p vimaru 30/11/2017 20 0

 • Bài giảng Lý thuyết thông tin: Chương 5 - Bùi Văn Thành

  Bài giảng Lý thuyết thông tin: Chương 5 - Bùi Văn Thành

  Chương 5 Mã hóa kênh truyền thuộc bài giảng lý thuyết thông tin, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: khái niệm về mã phát hiện sai và sửa sai, mã khối tuyến tính.

   50 p vimaru 30/11/2017 19 0

 • Bài giảng Lý thuyết thông tin: Chương 1 - Bùi Văn Thành

  Bài giảng Lý thuyết thông tin: Chương 1 - Bùi Văn Thành

  Chương 1 Những khái niệm cơ bản thuộc bài giảng lý thuyết thông tin, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: giới thiệu về lý thuyết thông tin, hệ thống truyền tin, rời rạc hóa một nguồn tin liên tục, độ đo thông tin, mã hoá, điều chế.

   68 p vimaru 30/11/2017 28 0

 • Bài giảng Lý thuyết thông tin: Chương 2 - Bùi Văn Thành

  Bài giảng Lý thuyết thông tin: Chương 2 - Bùi Văn Thành

  Chương 2 Tín hiệu thuộc bài giảng lý thuyết thông tin, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: những khái niệm cơ bản, phân tích phổ cho tín hiệu, phổ rời rạc và chuỗi fourier, phổ liên tục và tích phân fourier, phổ các tín hiệu điều chế, phân tích tín hiệu ngẫu nhiên.

   31 p vimaru 30/11/2017 28 0

 • Bài giảng Lý thuyết thông tin: Chương 4 - Bùi Văn Thành

  Bài giảng Lý thuyết thông tin: Chương 4 - Bùi Văn Thành

  Chương 4 Lý thuyết mã – Mã hóa nguồn thuộc bài giảng lý thuyết thông tin, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: khái niệm mã và điệu kiện thiết lập mã, điều kiện để mã phân tách được, mã thống kê tối ưu.

   33 p vimaru 30/11/2017 21 0

 • Bài giảng Tin học trong quản lý xây dựng: Giới thiệu - ThS. Đỗ Thị Xuân Lan

  Bài giảng Tin học trong quản lý xây dựng: Giới thiệu - ThS. Đỗ Thị Xuân Lan

  Môn học này cung cấp một số thuật toán để giải quyết những bài toán định lượng nhằm hổ trợ cho người ra quyết định trong quá trình quản lý xây dựng thực tế. Học phần này gồm có 9 chương với những nội dung: Lý thuyết ra quyết định, phương pháp sơ đồ mạng, quy hoạch tuyến tính, quy hoạch tuyến tính số nguyên, bài toán vận tải, bài toán...

   14 p vimaru 27/09/2017 20 2

 • Bài giảng Tin học trong quản lý xây dựng: Chương 1 - ThS. Đỗ Thị Xuân Lan

  Bài giảng Tin học trong quản lý xây dựng: Chương 1 - ThS. Đỗ Thị Xuân Lan

  Chương 1: Lý thuyết ra quyết định. Chương này trình bày những nội dungc hính sau: Các môi trường ra quyết định, ra quyết định trong điều kiện rủi ro, ra quyết định trong điều kiện không chắc chắn, cây quyết định. Mời các bạn cùng tham khảo.

   34 p vimaru 27/09/2017 12 0

 • Bài giảng Tin học trong quản lý xây dựng: Chương 2 - ThS. Đỗ Thị Xuân Lan

  Bài giảng Tin học trong quản lý xây dựng: Chương 2 - ThS. Đỗ Thị Xuân Lan

  Chương 2 - Phương pháp sơ đồ mạng. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu: Phương pháp sơ đồ mạng theo quan hệ PDM, phương pháp đường găng CPM và điều chỉnh sơ đồ mạng theo thời gian có xét đến yếu tố chi phí, phương pháp PERT xác định thời hạn hoàn thành dự án có xét đến yếu tố ngẫu nhiên.

   45 p vimaru 27/09/2017 19 0

 • Bài giảng Tin học trong quản lý xây dựng: Chương 3 - ThS. Đỗ Thị Xuân Lan

  Bài giảng Tin học trong quản lý xây dựng: Chương 3 - ThS. Đỗ Thị Xuân Lan

  Chương 3 - Quy hoạch tuyến tính (QHTT). Các nội dungc hính trong chương này gồm: Các yêu cầu cho một bài toán QHTT, giải bài toán QHTT bằng phương pháp đồ thị, giải bài toán QHTT cực tiểu hàm mục tiêu, bài toán đối ngẫu, biến bổ sung, biến bù, phân tích cảm biến, phương pháp đơn hình.

   37 p vimaru 27/09/2017 12 0