• Securing an IT Organization through governance, Risk Management, and Audit

  Securing an IT Organization through governance, Risk Management, and Audit

  Securing an IT Organization through Governance, Risk Management, and Audit introduces two internationally recognized bodies of knowledge: Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT 5) from a cybersecurity perspective and the NIST Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity (CSF). Emphasizing the processes directly related to governance, risk management, and audit, the book provides details of a...

   10 p vimaru 07/03/2017 48 1

 • SDH/LT 03019 - Cloud computing networking : Theory, practice, and development

  SDH/LT 03019 - Cloud computing networking : Theory, practice, and development

  Overview on cloud and networking. Network protocols. Network directory ... Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.

   10 p vimaru 07/03/2017 51 1

 • SDH/LT 03016 - Introduction to software engineering

  SDH/LT 03016 - Introduction to software engineering

  Introduction. Project management. Requirement ... Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.

   10 p vimaru 07/03/2017 44 2

 • SDH/LT 03015 - Ethical IT innovation : A value-based system design approach

  SDH/LT 03015 - Ethical IT innovation : A value-based system design approach

  Explaining how ubiquitous computing is rapidly changing our private and professional lives, Ethical IT Innovation: A Value-Based System Design Approach stands at the intersection of computer science, philosophy, and management and integrates theories and frameworks from all three domains. The book explores the latest thinking on computer ethics, including the normative ethical theories currently shaping the debate over the good and bad...

   10 p vimaru 07/03/2017 34 2

 • Bài giảng Microsoft Excel 2010 - Bài 7: Quản lý sổ tính Excel

  Bài giảng Microsoft Excel 2010 - Bài 7: Quản lý sổ tính Excel

  Mục tiêu Bài 7: Quản lý sổ tính Excel nhằm giúp sinh viên biết định dạng các thẻ trang tính trong sổ tính Excel; quản lý các trang tính trong sổ tính; hiển thị các trang tính và sổ tính.

   9 p vimaru 14/05/2015 64 5

 • Bài giảng Microsoft Excel 2010 - Bài 6: Thiết lập in trong sổ tính Excel

  Bài giảng Microsoft Excel 2010 - Bài 6: Thiết lập in trong sổ tính Excel

  Bài 6: Thiết lập in trong sổ tính Excel sẽ giúp sinh viên biết thiết lập tùy chỉnh bố cục trang; đặt dấu ngắt trang; in nội dung sổ tính bằng các tùy chỉnh.

   8 p vimaru 14/05/2015 63 2

 • Bài giảng Microsoft Excel 2010 - Bài 5: Định dạng trong sổ tính Excel

  Bài giảng Microsoft Excel 2010 - Bài 5: Định dạng trong sổ tính Excel

  Mục tiêu của bài học 5 nhằm giúp sinh viên biết: Chỉnh sửa font cho dữ liệu trong sổ tính; kiểm tra chính tả trong sổ tính; áp dụng định dạng kiểu số vào trang tính Excel; thêm đường viền và màu sắc vào ô căn lề cho nội dung trên ô; áp dụng phong cách cho ô.

   15 p vimaru 14/05/2015 61 2

 • Bài giảng Microsoft Excel 2010 - Bài 4: Chỉnh cửa số tính Excel

  Bài giảng Microsoft Excel 2010 - Bài 4: Chỉnh cửa số tính Excel

  Bài 4: Chỉnh cửa số tính Excel nhằm giúp người học thao tác với dữ liệu trong sổ tính Excel; chỉnh sửa các thành phần trong sổ tính; tìm kiếm dữ liệu trong trang tính; chỉnh sửa chiều cao và độ rộng của dòng và cột.

   10 p vimaru 14/05/2015 60 2

 • Bài giảng Microsoft Excel 2010 - Bài 3: Thực hành tính toán trong sổ tính Excel

  Bài giảng Microsoft Excel 2010 - Bài 3: Thực hành tính toán trong sổ tính Excel

  Mục tiêu bài 3 là giúp học viên biết tạo công thức căn bản trong Excel; sử dụng hàm để tính toán dữ liệu trong trang tính; sao chép công thức và hàm.

   8 p vimaru 14/05/2015 73 2

 • Bài giảng Microsoft Excel 2010 - Bài 2: Làm quen với trang tính trong Microsoft Excel

  Bài giảng Microsoft Excel 2010 - Bài 2: Làm quen với trang tính trong Microsoft Excel

  Mục tiêu Bài 2: Làm quen với trang tính trong Microsoft Excel nhằm giúp người học định nghĩa và phân biệt rõ ràng các thành phần trong giao diện của Excel 2010; tùy chỉnh hóa giao diện Excel theo sở thích cá nhân.; nhập dữ liệu và thao tác căn bản với dữ liệu trong trang tính; hiểu và biết cách sử dụng chức năng trợ giúp trong Excel.

   26 p vimaru 14/05/2015 72 5

 • Lập trình Web động với PHP/MySQL

  Lập trình Web động với PHP/MySQL

  Lập trình Web động với PHP/MySQL có kết cấu gồm 3 phần. Phần 1 giới thiệu về PHP và MySQL như khái niệm, vai trò, cách cài đặt,... Phần 2 trình bày phương pháp truy xuất cơ sở dữ liệu. Phần 3 trình bày các biến và các phép xử lý trên biến.

   132 p vimaru 18/10/2014 96 13

Hướng dẫn khai thác thư viện số