• Giáo trình Vẽ kỹ thuật công trình thủy lợi - Trường ĐH Thuỷ Lợi

  Giáo trình Vẽ kỹ thuật công trình thủy lợi - Trường ĐH Thuỷ Lợi

  Giáo trình Vẽ kỹ thuật công trình thủy lợi cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản để diễn tả được các công trình thuỷ lợi, giải được các bài toán hình học có liên quan đến các công trình đó. Mời các bạn cùng tham khảo!

   77 p vimaru 27/09/2023 63 1

 • Bài giảng Kiến trúc truyền thống các vùng nhiệt đới

  Bài giảng Kiến trúc truyền thống các vùng nhiệt đới

  Bài giảng bao gồm 3 phần: mở đầu, kiến trúc truyền thống các vùng khí hậu nhiệt đới, các đặc điểm thích ứng khí hậu trong kiến trúc truyền thống Việt Nam. Bài giảng phân tích quá trình phát triển kiến trúc ở các khu vực khí hậu khác nhau đã đem lại cho người thiết kế những bài học và kinh nghiệm quý giá. Mời các bạn cùng tham khảo bài...

   47 p vimaru 27/09/2023 39 0

 • Bài giảng Công trình trên đất yếu

  Bài giảng Công trình trên đất yếu

  Bài giảng với các nội dung: đặc điểm và tính chất cơ bản của đất đất yếu; trạng thái tới hạn; các dạng mô hình nền và ứng dụng; móng sâu; các giải pháp xử lý và gia cố nền đất yếu; đất có cốt. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chắc kiến thức.

   195 p vimaru 27/09/2023 47 1

 • Bài giảng Bê tông cốt sợi phân tán

  Bài giảng Bê tông cốt sợi phân tán

  "Bài giảng bê tông cốt sợi phân tán" trình bày tổng quan bê tông cốt sợi phân tán, nguyên vật liệu bê tông cốt sợi phân tán, thiết kế thành phần hỗn hợp bê tông cốt sợi phân tán, áp dụng bê tông cốt sợi phân tán đối với các công trình thực tế.

   108 p vimaru 27/09/2023 36 1

 • Bài giảng Bê tông tự lèn

  Bài giảng Bê tông tự lèn

  "Bài giảng Bê tông tự lèn" tìm hiểu về tổng quan bê tông tự lèn, nguyên vật liệu bê tông tự lèn, thiết kế thành phần hỗn hợp bê tông tự lèn, áp dụng bê tông tự lèn đối với các công trình thực tế.

   65 p vimaru 27/09/2023 46 0

 • Bài giảng Bê tông cường độ cao, chất lượng cao

  Bài giảng Bê tông cường độ cao, chất lượng cao

  "Bài giảng Bê tông cường độ cao, chất lượng cao" trình bày tổng quan về bê tông cường độ cao, chất lượng cao; nguyên liệu sản xuất bê tông chất lượng cao, cường độ cao; thiết kế thành phần phần hỗn hợp bê tông; áp dụng của bê tông cường độ cao, chất lượng cao.

   39 p vimaru 27/09/2023 29 0

 • Bài giảng Công trình thủy nâng cao: Chương 1 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Công trình thủy nâng cao: Chương 1 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Công trình thủy nâng cao - Chương 1: Thấm qua công trình" cung cấp cho người học các khái niệm về thấm qua công trình, phương trình cơ bản của dòng thấm, các phương pháp giải bài toán thấm, tính thấm với phần mềm seep. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p vimaru 27/09/2023 32 0

 • Bài giảng Công trình thủy nâng cao: Chương 2 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Công trình thủy nâng cao: Chương 2 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Công trình thủy nâng cao - Chương 2: Áp lực Ke rỗng" giới thiệu tới người học các hiện tượng vật lý, lý thuyết cố kết và áp lực khe rỗng. Cuối bài giảng có phần ví dụ để người học củng cố các kiến thức đã học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p vimaru 27/09/2023 25 0

 • Bài giảng Công trình thủy nâng cao: Chương 6 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Công trình thủy nâng cao: Chương 6 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Công trình thủy nâng cao - Chương 6: Đường hầm thủy công, giếng điều áp" cung cấp cho người học các kiến thức tổng quát về đường hầm thủy công và giếng điều áp, hiện tượng dao động mực nước trong công trình điều áp, cấu tạo công trình điều áp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p vimaru 27/09/2023 18 0

 • Bài giảng Công trình thủy nâng cao: Chương 5 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Công trình thủy nâng cao: Chương 5 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Công trình thủy nâng cao - Chương 5: Phân tích ứng suất trong dập bê tông khi xẩy ra động đất" cung cấp cho người học các kiến thức về tính hình động đất tại Việt Nam, phương pháp chuyển động của hệ 1 bậc tự do, phương trình chuyển động của hệ nhiều bậc tự do,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   9 p vimaru 27/09/2023 22 0

 • Bài giảng Công trình thủy nâng cao: Chương 7 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Công trình thủy nâng cao: Chương 7 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Công trình thủy nâng cao - Chương 7: Đường ống áp lực và hiện tượng nước va trong đường ống" cung cấp cho người học các kiến thức tổng quát, hiện tượng nước va trong đường ống áp lực, công trình giảm áp lực nước va. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p vimaru 27/09/2023 21 0

 • Bài giảng Công trình thủy nâng cao: Chương 3 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Công trình thủy nâng cao: Chương 3 - PGS.TS. Nguyễn Thống

  Bài giảng "Công trình thủy nâng cao - Chương 3: Đập vật liệu địa phương" trình bày các nội dung: Ứng suất và biến dạng, các phương pháp tính ổn định mái dốc đất, đá hỗn hợp; ví dụ tính với phần mền Sigma; công nghệ và vật liệu mới trong xây dựng đập VLĐP.

   12 p vimaru 27/09/2023 21 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=vimaru