• Ebook Cấp thoát nước: Phần 1

  Ebook Cấp thoát nước: Phần 1

  Cuốn sách “Cấp thoát nước" do GS. TS Trần Hiếu Nhuệ chủ biên trình bày các vấn đề cơ bản về kỹ thuật và công nghệ cấp thoát nước. Phần 1 ebook gồm có các nội dung chính sau: Cấp nước bên ngoài công trình, thoát nước bên ngoài công trình. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   194 p vimaru 24/06/2024 27 0

 • Ebook Cấp thoát nước: Phần 2

  Ebook Cấp thoát nước: Phần 2

  Ebook Cấp thoát nước: Phần 2 gồm có 15 chương, khái quát thành 3 chủ đề chính như: Hệ thống cấp nước lạnh trong nhà, hệ thống thoát nước trong nhà, cấp nước nóng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   254 p vimaru 24/06/2024 24 0

 • Ebook Tổ chức thi công đường ôtô: Phần 1

  Ebook Tổ chức thi công đường ôtô: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Tổ chức thi công đường ôtô" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 1 - Các vấn đề chung; Chương 2 - Công tác chuẩn bị thi công; Chương 3 - Các phương pháp tổ chức thi công đường ôtô; Chương 4 - Tổ chức công tác cung cấp vật tư; Chương 5 - Tổ chức công tác vận chuyển trong thi công đường ôtô;... Mời các bạn cùng...

   101 p vimaru 24/06/2024 4 0

 • Ebook Tổ chức thi công đường ôtô: Phần 2

  Ebook Tổ chức thi công đường ôtô: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Tổ chức thi công đường ôtô" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 6 - Thiết kế tổ chức thi công đường ôtô; Chương 7 - Tổ chức thi công nền đường, mặt đường; Chương 8 - Áp dụng phương pháp sơ đồ mạng lưới vào việc lập kế hoạch và chỉ đạo thi công đường ôtô; Chương 9 - Áp dụng phương pháp quy hoạch...

   189 p vimaru 24/06/2024 7 0

 • Ebook Tổ chức thi công các kết cấu bêtông và bêtông cốt thép: Phần 1

  Ebook Tổ chức thi công các kết cấu bêtông và bêtông cốt thép: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Tổ chức thi công các kết cấu bêtông và bêtông cốt thép" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 1 - Xi măng và yêu cầu đối với chúng; Chương 2 - Cốt liệu; Chương 3 - Vật liệu hoàn thiện và phụ trợ; Chương 4 - Phụ gia cho bê tông; Chương 5 - Cốt thép; Chương 6 - Các loại bê tông - những đặc tính và yêu cầu cơ bản;...

   169 p vimaru 24/06/2024 8 0

 • Ebook Tổ chức thi công các kết cấu bêtông và bêtông cốt thép: Phần 2

  Ebook Tổ chức thi công các kết cấu bêtông và bêtông cốt thép: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Tổ chức thi công các kết cấu bêtông và bêtông cốt thép" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 15 - Quá trình cứng rắn của bê tông; Chương 16 - Thiết bị nhiệt; Chương 17 - Gia công nhiệt các cấu kiện bê tông cốt thép bằng điện; Chương 18 - Kiểm tra chất lượng sản xuất các kết cấu bê tông cốt thép; Chương 19 -...

   198 p vimaru 24/06/2024 5 0

 • Ebook Tổ chức quản lý thực hiện dự án xây dựng công trình: Phần 1

  Ebook Tổ chức quản lý thực hiện dự án xây dựng công trình: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Tổ chức quản lý thực hiện dự án xây dựng công trình" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 1 - Lập kế hoạch và quản lý phạm vi dự án xây dựng; Chương 2 - Quản lý thời gian và tiến độ dự án xây dựng; Chương 3 - Quản lý nguồn lực dự án; Chương 4 - Quản lý giá thành dự án;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   88 p vimaru 24/06/2024 8 1

 • Ebook Tổ chức quản lý thực hiện dự án xây dựng công trình: Phần 2

  Ebook Tổ chức quản lý thực hiện dự án xây dựng công trình: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Tổ chức quản lý thực hiện dự án xây dựng công trình" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 5 - Giám sát và điều chỉnh dự án, quản lý các thay đổi; Phụ lục chương 5 - Các mẫu biên bản nghiệm thu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   76 p vimaru 24/06/2024 8 1

 • Ebook Xây dựng cầu bê tông cốt thép bằng công nghệ đà giáo di động: Phần 2

  Ebook Xây dựng cầu bê tông cốt thép bằng công nghệ đà giáo di động: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Xây dựng cầu bê tông cốt thép bằng công nghệ đà giáo di động" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 3 - Thiết kế cầu bê tông cốt thép bằng công nghệ đà giáo di động; Chương 4 - Thiết kế kết cấu công nghệ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   108 p vimaru 24/06/2024 7 0

 • Ebook Quy hoạch hệ thống giao thông đô thị: Phần 1

  Ebook Quy hoạch hệ thống giao thông đô thị: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Quy hoạch hệ thống giao thông đô thị" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 1 - Khái niệm chung về giao thông đô thị; Chương 2 - Giao thông hành khách trong đô thị; Chương 3 - Giao thông đối ngoại trong đô thị;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   84 p vimaru 24/06/2024 8 0

 • Ebook Quy hoạch hệ thống giao thông đô thị: Phần 2

  Ebook Quy hoạch hệ thống giao thông đô thị: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Quy hoạch hệ thống giao thông đô thị" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 4 - Mạng lưới đường phố; Chương 5 - Các mối giao nhau trong mạng lưới đường phố; Chương 6 - Quy hoạch bãi, điểm đỗ xe trong đô thị;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   103 p vimaru 24/06/2024 8 0

 • Ebook Stress, strain, and structural dynamics - An interactive handbook of formulas, solutions, and MATLAB toolboxes: Part 1

  Ebook Stress, strain, and structural dynamics - An interactive handbook of formulas, solutions, and MATLAB toolboxes: Part 1

  Part 1 book "Stress, strain, and structural dynamics - An interactive handbook of formulas, solutions, and MATLAB toolboxes" includes content: Introduction, static analysis of euler bernoulli beams, static analysis of bars, shafts and strings, buckling analysis of columns, stress analysis in two dimensional problems, static analysis of constrained multispan beams, static analysis of plane trusses, static analysis of plane frames, dynamics of...

   455 p vimaru 24/06/2024 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=vimaru
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERvimaru258040vi