• Ebook Nguyên lý thiết kế kiến trúc: Phần 2

  Ebook Nguyên lý thiết kế kiến trúc: Phần 2

  Tiếp nội phần 1, Ebook Nguyên lý thiết kế kiến trúc: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Nguyên lí bố cục hình khối không gian công trình kiến trúc; Những nguyên tắc xác định kích thước phòng theo điều kiện bố trí người và thiết kế; Các hệ kết cấu trong kiến trúc; Thụ cảm thị giác và độ nhìn rõ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   143 p vimaru 28/12/2021 40 0

 • Ebook Hỏi và đáp các vấn đề tổ chức thi công xây dựng - ThS. Nguyễn Việt Tuấn

  Ebook Hỏi và đáp các vấn đề tổ chức thi công xây dựng - ThS. Nguyễn Việt Tuấn

  Cuốn sách Hỏi và đáp các vấn đề tổ chức thi công xây dựng gồm có 3 phần chính là: Tóm tắt lại lý thuyết môn học Tổ chức thi công xây dựng đã giảng dạy tại các trường đại học ở Việt Nam và đưa vào một số nội dung cần thiết; Những câu hỏi chính yếu mà những kỹ sư xây dựng thiết kế thi công hay điều khiển thi công cần phải nắm...

   228 p vimaru 28/12/2021 69 0

 • Ebook Quy hoạch giao thông vận tải và thiết kế công trình đô thị: Phần 1

  Ebook Quy hoạch giao thông vận tải và thiết kế công trình đô thị: Phần 1

  Ebook "Quy hoạch giao thông vận tải và thiết kế công trình đô thị": Phần 1 mang đến những nội dung về quá trình đô thị hóa và phát triển giao thông vận tải đô thị; Mạng lưới đường đô thị - phương tiện và tổ chức vận tải; Quy hoạch mạng lưới giao thông đô thị; Thiết kế chiếu sáng đường ô tô công cộng;... Mời các bạn cùng tham khảo...

   123 p vimaru 29/10/2021 106 9

 • Ebook Quy hoạch giao thông vận tải và thiết kế công trình đô thị: Phần 2

  Ebook Quy hoạch giao thông vận tải và thiết kế công trình đô thị: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Quy hoạch giao thông vận tải và thiết kế công trình đô thị" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tiếng ồn giao thông đô thị; Thoát nước đường đô thị; Thiết kế nút giao thông; Thiết kế đậu xe, các công trình an toàn giao thông và trạm thu phí trên đường ô tô. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung...

   140 p vimaru 29/10/2021 73 0

 • Ebook Thi công cốt thép dự ứng lực: Phần 1

  Ebook Thi công cốt thép dự ứng lực: Phần 1

  Ebook "Thi công cốt thép dự ứng lực" Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Vật liệu làm cốt thép dự ứng lực; Neo giữ cốt thép dự ứng lực; Các thiết bị kéo cốt dự ứng lực;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   58 p vimaru 29/10/2021 56 2

 • Ebook Thi công cốt thép dự ứng lực: Phần 2

  Ebook Thi công cốt thép dự ứng lực: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Thi công cốt thép dự ứng lực" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tính toán thi công lắp đặt cốt thép dự ứng lực; Thi công tạo dự ứng lực căn trước; Thi công tạo dự ứng lực căng sau; Thi công kết cấu bê tông cốt thép dự ứng lực tại chỗ; Tạo dự ứng lực bằng phương pháp điện nhiệt. Mời các bạn...

   64 p vimaru 29/10/2021 55 1

 • Ebook Quản lý dự án công trình xây dựng: Phần 1

  Ebook Quản lý dự án công trình xây dựng: Phần 1

  Ebook "Quản lý dự án công trình xây dựng": Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Quản lý dự án công trình xây dựng và giám đốc dự án; Cơ cấu tổ chức của quản lý dự án; Xây dựng ban giám đốc dự án; Giám đốc thi công công trình; Quản lý kế hoạch của dự án thi công; Quản lý chất lượng dự án thi công;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm...

   261 p vimaru 29/10/2021 79 1

 • Ebook Quản lý dự án công trình xây dựng: Phần 2

  Ebook Quản lý dự án công trình xây dựng: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Quản lý dự án công trình xây dựng" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Quản lý sản xuất an toàn trong dự án thi công; Giai đoạn thực thi dự án; Sự thay đổi dự án; Thông hiểu dự án; Nghiệm thu hoàn công công trình. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   315 p vimaru 29/10/2021 62 0

 • Ebook Công trình biển - Tiêu chuẩn thực hành nạo vét và tôn tạo đất: Phần 1

  Ebook Công trình biển - Tiêu chuẩn thực hành nạo vét và tôn tạo đất: Phần 1

  Ebook "Công trình biển - Tiêu chuẩn thực hành nạo vét và tôn tạo đất": Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khảo sát và điều tra hiện trường, nghiên cứu các ảnh hưởng đến công tác nạo vét, các đặc điểm của thiết bị nạo vét. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   84 p vimaru 29/10/2021 66 1

 • Ebook Công trình biển - Tiêu chuẩn thực hành nạo vét và tôn tạo đất: Phần 2

  Ebook Công trình biển - Tiêu chuẩn thực hành nạo vét và tôn tạo đất: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Công trình biển - Tiêu chuẩn thực hành nạo vét và tôn tạo đất" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Lựa chọn thiết bị nạo vét, nạo vét cơ bản, nạo vét duy tu, tôn tạo đất và bồi đắp bãi biển, nạo vét đá, xem xét về môi trường,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   81 p vimaru 29/10/2021 61 0

 • Tài liệu đào tạo về Gạch không nung - Mô đun 1: Kiến thức cơ bản về Gạch không nung, chính sách và tiêu chuẩn

  Tài liệu đào tạo về Gạch không nung - Mô đun 1: Kiến thức cơ bản về Gạch không nung, chính sách và tiêu chuẩn

  Tài liệu đào tạo về Gạch không nung - Mô đun 1: Kiến thức cơ bản về Gạch không nung, chính sách và tiêu chuẩn gồm 3 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Kiến thức cơ bản về gạch không nung; Chính sách phát triển vật liệu xây không nung; Tiêu chuẩn, quy chuẩn về vật liệu xây không nung.

   100 p vimaru 29/09/2021 51 0

 • Tài liệu đào tạo về Gạch không nung - Mô đun 2: Thi công nghiệm thu khối xây bằng vật liệu không nung

  Tài liệu đào tạo về Gạch không nung - Mô đun 2: Thi công nghiệm thu khối xây bằng vật liệu không nung

  Tài liệu đào tạo về Gạch không nung - Mô đun 2: Thi công nghiệm thu khối xây bằng vật liệu không nung gồm có 3 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan và kinh nghiệm; Hướng dẫn thi công và nghiệm thu công trình sử dụng gạch không nung; Tổng kết các kết quả thiết kế thi công nghiệm thu gạch không nung.

   96 p vimaru 29/09/2021 45 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số