• Bài giảng môn Kinh tế xây dựng: Chương 1 - Xây dựng trong nền kinh tế quốc dân

  Bài giảng môn Kinh tế xây dựng: Chương 1 - Xây dựng trong nền kinh tế quốc dân

  Bài giảng "Kinh tế xây dựng: Chương 1 - Xây dựng trong nền kinh tế quốc dân" được biên soạn với các nội dung chính sau đây: Vai trò của xây dựng trong nền kinh tế quốc dân; Quá trình hình thành công trình xây dựng; Các lực lượng tham gia trực tiếp vào quá trình hình thành công trình xây dựng; Những đặc điểm của sản phẩm và sản xuất xây dựng....

   14 p vimaru 21/03/2023 80 8

 • Bài giảng môn Kinh tế xây dựng: Chương 4 - Vốn sản xuất kinh doanh trong xây dựng

  Bài giảng môn Kinh tế xây dựng: Chương 4 - Vốn sản xuất kinh doanh trong xây dựng

  Bài giảng "Kinh tế xây dựng: Chương 4 - Vốn sản xuất kinh doanh trong xây dựng" được biên soạn với các nội dung chính sau đây: Khái niệm, thành phần vốn sản xuất kinh doanh xây dựng; Vốn cố định trong kinh doanh xây dựng của doanh nghiệp; Đánh giá tài sản cố định trong xây dựng; Hao mòn tài sản cố định trong xây dựng; Khấu hao tài sản cố định...

   18 p vimaru 21/03/2023 50 15

 • Bài giảng môn Kinh tế xây dựng: Chương 3 - Lao động và tiền lương trong xây dựng

  Bài giảng môn Kinh tế xây dựng: Chương 3 - Lao động và tiền lương trong xây dựng

  Bài giảng "Kinh tế xây dựng: Chương 3 - Lao động và tiền lương trong xây dựng" được biên soạn với các nội dung chính sau đây: Khái niệm và ý nghĩa quản lý lao động trong xây dựng; Phân loại lao động trong xây dựng; Nội dung quản trị lao động trong doanh nghiệp xây dựng; Năng suất lao động trong xây dựng; Tiền lương trong xây dựng. Mời các bạn cùng...

   16 p vimaru 21/03/2023 62 15

 • Bài giảng môn Kinh tế xây dựng: Chương 5 - Cung ứng vật tư trong xây dựng

  Bài giảng môn Kinh tế xây dựng: Chương 5 - Cung ứng vật tư trong xây dựng

  Bài giảng "Kinh tế xây dựng: Chương 5 - Cung ứng vật tư trong xây dựng" được biên soạn với các nội dung chính sau đây: Khái niệm, nhiệm vụ cung ứng vật tư trong xây dựng; Nội dung công tác vật tư trong xây dựng; Các hình thức cung ứng vật tư; Dự trữ vật tư trong xây dựng; Xác định nhu cầu vật tư cho sản xuất, cho thu mua. Mời các bạn cùng tham...

   8 p vimaru 21/03/2023 53 1

 • Bài giảng môn Kinh tế xây dựng: Chương 2 - Quản lý nhà nước về xây dựng

  Bài giảng môn Kinh tế xây dựng: Chương 2 - Quản lý nhà nước về xây dựng

  Bài giảng "Kinh tế xây dựng: Chương 2 - Quản lý nhà nước về xây dựng" được biên soạn với các nội dung chính sau đây: Một số khái niệm liên quan đến đầu tư xây dựng; Vai trò quản lý nhà nước đối với xây dựng; Nội dung quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng; Nguyên tắc quản lý nhà nước đối với xây dựng; Công cụ quản lý...

   23 p vimaru 21/03/2023 73 9

 • Bài giảng môn Kinh tế xây dựng: Chương 6 - Giá xây dựng và hạch toán sản xuất kinh doanh xây dựng

  Bài giảng môn Kinh tế xây dựng: Chương 6 - Giá xây dựng và hạch toán sản xuất kinh doanh xây dựng

  Bài giảng "Kinh tế xây dựng: Chương 6 - Giá xây dựng và hạch toán sản xuất kinh doanh xây dựng" được biên soạn với các nội dung chính sau đây: Một số khái niệm về giá sản phẩm xây dựng; Những đặc điểm của việc định giá sản phẩm xây dựng; Các phương pháp hình thành giá sản phẩm xây dựng; Một số chỉ tiêu chi phí đầu tư xây dựng công...

   36 p vimaru 21/03/2023 56 15

 • Bài giảng Nền móng công trình xây dựng - Chương 1: Kỹ thuật nền tảng

  Bài giảng Nền móng công trình xây dựng - Chương 1: Kỹ thuật nền tảng

  Bài giảng Nền móng công trình xây dựng - Chương 1: Kỹ thuật nền tảng. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm nền và móng; yêu cầu đối với thiết kế nền và móng; phân loại nền và móng; tính toán, thiết kế nền – móng theo các trạng thái giới hạn;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   24 p vimaru 31/01/2023 136 13

 • Bài giảng Nền móng công trình xây dựng - Chương 5: Thi công cọc và công tác hố móng

  Bài giảng Nền móng công trình xây dựng - Chương 5: Thi công cọc và công tác hố móng

  Bài giảng Nền móng công trình xây dựng - Chương 5: Thi công cọc và công tác hố móng. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: thi công móng cọc; thi công cọc khoan nhồi và barrette; thi công hố móng sâu;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   44 p vimaru 31/01/2023 139 10

 • Bài giảng Nền móng công trình xây dựng - Chương 6: Xây dựng công trình trên nền đất yếu

  Bài giảng Nền móng công trình xây dựng - Chương 6: Xây dựng công trình trên nền đất yếu

  Bài giảng Nền móng công trình xây dựng - Chương 6: Xây dựng công trình trên nền đất yếu. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm; các biện pháp về kết cấu công trình; các biện pháp về móng; các biện pháp xử lý, gia cố nền; các biện pháp thi công để xử lý nền;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   32 p vimaru 31/01/2023 123 6

 • Bài giảng Nền móng công trình xây dựng - Chương 4: Móng sâu

  Bài giảng Nền móng công trình xây dựng - Chương 4: Móng sâu

  Bài giảng Nền móng công trình xây dựng - Chương 4: Móng sâu. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm; cấu tạo cọc bê tông cốt thép; cấu tạo đài cọc; đặc điểm làm việc của móng cọc; xác định sức chịu tải của cọc;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   87 p vimaru 31/01/2023 336 13

 • Bài giảng Nền móng công trình xây dựng - Chương 3: Mô hình hóa môi trường đất

  Bài giảng Nền móng công trình xây dựng - Chương 3: Mô hình hóa môi trường đất

  Bài giảng Nền móng công trình xây dựng - Chương 3: Mô hình hóa môi trường đất. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: mô hình hóa môi trường đất (modeling soil media); mô hình hệ số nền (discrete soil model); mô hình cơ học vật liệu nền (soil constitutive model);... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   40 p vimaru 31/01/2023 116 13

 • Bài giảng Nền móng công trình xây dựng - Chương 2: Móng nông

  Bài giảng Nền móng công trình xây dựng - Chương 2: Móng nông

  Bài giảng Nền móng công trình xây dựng - Chương 2: Móng nông. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: định nghĩa và phân loại móng nông; cấu tạo một số loại móng nông; trình tự tính toán, thiết kế móng nông; tính toán móng cứng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   42 p vimaru 31/01/2023 102 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=vimaru