• Ebook Cấp thoát nước: Phần 1

  Ebook Cấp thoát nước: Phần 1

  Cuốn sách “Cấp thoát nước" do GS. TS Trần Hiếu Nhuệ chủ biên trình bày các vấn đề cơ bản về kỹ thuật và công nghệ cấp thoát nước. Phần 1 ebook gồm có các nội dung chính sau: Cấp nước bên ngoài công trình, thoát nước bên ngoài công trình. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   194 p vimaru 24/06/2024 28 0

 • Ebook Cấp thoát nước: Phần 2

  Ebook Cấp thoát nước: Phần 2

  Ebook Cấp thoát nước: Phần 2 gồm có 15 chương, khái quát thành 3 chủ đề chính như: Hệ thống cấp nước lạnh trong nhà, hệ thống thoát nước trong nhà, cấp nước nóng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   254 p vimaru 24/06/2024 25 0

 • Ebook Tổ chức thi công đường ôtô: Phần 1

  Ebook Tổ chức thi công đường ôtô: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Tổ chức thi công đường ôtô" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 1 - Các vấn đề chung; Chương 2 - Công tác chuẩn bị thi công; Chương 3 - Các phương pháp tổ chức thi công đường ôtô; Chương 4 - Tổ chức công tác cung cấp vật tư; Chương 5 - Tổ chức công tác vận chuyển trong thi công đường ôtô;... Mời các bạn cùng...

   101 p vimaru 24/06/2024 4 0

 • Ebook Tổ chức thi công đường ôtô: Phần 2

  Ebook Tổ chức thi công đường ôtô: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Tổ chức thi công đường ôtô" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 6 - Thiết kế tổ chức thi công đường ôtô; Chương 7 - Tổ chức thi công nền đường, mặt đường; Chương 8 - Áp dụng phương pháp sơ đồ mạng lưới vào việc lập kế hoạch và chỉ đạo thi công đường ôtô; Chương 9 - Áp dụng phương pháp quy hoạch...

   189 p vimaru 24/06/2024 8 0

 • Ebook Tổ chức thi công các kết cấu bêtông và bêtông cốt thép: Phần 1

  Ebook Tổ chức thi công các kết cấu bêtông và bêtông cốt thép: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Tổ chức thi công các kết cấu bêtông và bêtông cốt thép" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 1 - Xi măng và yêu cầu đối với chúng; Chương 2 - Cốt liệu; Chương 3 - Vật liệu hoàn thiện và phụ trợ; Chương 4 - Phụ gia cho bê tông; Chương 5 - Cốt thép; Chương 6 - Các loại bê tông - những đặc tính và yêu cầu cơ bản;...

   169 p vimaru 24/06/2024 8 0

 • Ebook Tổ chức thi công các kết cấu bêtông và bêtông cốt thép: Phần 2

  Ebook Tổ chức thi công các kết cấu bêtông và bêtông cốt thép: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Tổ chức thi công các kết cấu bêtông và bêtông cốt thép" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 15 - Quá trình cứng rắn của bê tông; Chương 16 - Thiết bị nhiệt; Chương 17 - Gia công nhiệt các cấu kiện bê tông cốt thép bằng điện; Chương 18 - Kiểm tra chất lượng sản xuất các kết cấu bê tông cốt thép; Chương 19 -...

   198 p vimaru 24/06/2024 5 0

 • Ebook Tổ chức quản lý thực hiện dự án xây dựng công trình: Phần 1

  Ebook Tổ chức quản lý thực hiện dự án xây dựng công trình: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Tổ chức quản lý thực hiện dự án xây dựng công trình" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 1 - Lập kế hoạch và quản lý phạm vi dự án xây dựng; Chương 2 - Quản lý thời gian và tiến độ dự án xây dựng; Chương 3 - Quản lý nguồn lực dự án; Chương 4 - Quản lý giá thành dự án;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   88 p vimaru 24/06/2024 8 1

 • Ebook Tổ chức quản lý thực hiện dự án xây dựng công trình: Phần 2

  Ebook Tổ chức quản lý thực hiện dự án xây dựng công trình: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Tổ chức quản lý thực hiện dự án xây dựng công trình" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 5 - Giám sát và điều chỉnh dự án, quản lý các thay đổi; Phụ lục chương 5 - Các mẫu biên bản nghiệm thu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   76 p vimaru 24/06/2024 8 1

 • Ebook Xây dựng cầu bê tông cốt thép bằng công nghệ đà giáo di động: Phần 2

  Ebook Xây dựng cầu bê tông cốt thép bằng công nghệ đà giáo di động: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Xây dựng cầu bê tông cốt thép bằng công nghệ đà giáo di động" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 3 - Thiết kế cầu bê tông cốt thép bằng công nghệ đà giáo di động; Chương 4 - Thiết kế kết cấu công nghệ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   108 p vimaru 24/06/2024 7 0

 • Ebook Quy hoạch hệ thống giao thông đô thị: Phần 1

  Ebook Quy hoạch hệ thống giao thông đô thị: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Quy hoạch hệ thống giao thông đô thị" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 1 - Khái niệm chung về giao thông đô thị; Chương 2 - Giao thông hành khách trong đô thị; Chương 3 - Giao thông đối ngoại trong đô thị;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   84 p vimaru 24/06/2024 8 0

 • Ebook Quy hoạch hệ thống giao thông đô thị: Phần 2

  Ebook Quy hoạch hệ thống giao thông đô thị: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Quy hoạch hệ thống giao thông đô thị" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 4 - Mạng lưới đường phố; Chương 5 - Các mối giao nhau trong mạng lưới đường phố; Chương 6 - Quy hoạch bãi, điểm đỗ xe trong đô thị;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   103 p vimaru 24/06/2024 8 0

 • Bài giảng Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng và công nghiệp: Bài 2 - ThS. KTS Hồng Việt Đức

  Bài giảng Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng và công nghiệp: Bài 2 - ThS. KTS Hồng Việt Đức

  Bài giảng Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng và công nghiệp - Bài 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Khu công nghiệp tập trung; phân loại khu công nghiệp; thiết kế quy hoạch khu công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   41 p vimaru 24/06/2024 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=vimaru
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERvimaru358040vi