• SDH/LT 03588-89 - Diagnosis of automative electrical systems

  SDH/LT 03588-89 - Diagnosis of automative electrical systems

  Electrical fundamental. Electrical circuits and Ohms law. Automotive wiring and wire repair. Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.

   100 p vimaru 19/01/2018 9 0

 • SDH/LT 03125 - Air conditioning : A practical introduction

  SDH/LT 03125 - Air conditioning : A practical introduction

  Uncooled low energy design. Air conditioning systems. Heating and cooling loads .. Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.

   10 p vimaru 07/03/2017 17 1

 • SDH/LT 02986 - Electric machines: Modeling, condition monitoring, and fault diagnosis

  SDH/LT 02986 - Electric machines: Modeling, condition monitoring, and fault diagnosis

  Introduction. Faults in induction and synchronous motors. Modeling of electric machines using winding and modified winding function approaches. Modeling of electric machines using magnetic equivalent circuit menthod. Analysis of faults induction motors using finite element method. Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.

   10 p vimaru 07/03/2017 21 0

 • SDH/LT 02976 - Monitoring, control and protection of interconnected power systems

  SDH/LT 02976 - Monitoring, control and protection of interconnected power systems

  Introduction, requirements for monitoring, control and operation. System model and dynamic phenomena. Monitoring of interconnected power systems. Control of interconnected power systems. Stability and protection technique in interconnected power systems. Intergrated systems. Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.

   10 p vimaru 07/03/2017 17 0

 • SDH/LT 02828 - Electromagnetics

  SDH/LT 02828 - Electromagnetics

  The subject of electromagnetics. Vector analysis. Electric field. Electric Flux. Electric current. Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.

   10 p vimaru 07/03/2017 8 0

 • Hybrid Electric Vehicles Principles And Applications With Practical Perspectives

  Hybrid Electric Vehicles Principles And Applications With Practical Perspectives

  Introduction. Concepts of hybridization of the automobile. HEV fundamental. Plug in hybrid electric vehicles. Power electronics in HEVS (Tài liệu này bạn đọc có thể tham khảo tại Phòng Sau Đại Học - Thư viện Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam: SDH/LT 02801)

   10 p vimaru 19/04/2016 31 7

 • Electric Power Distribution Automation Protection And Control

  Electric Power Distribution Automation Protection And Control

  Computational techniques for distribution. Distribution system protection and control.Distribution system reliability and maintenance. Distribution automation and control functions (Tài liệu này bạn đọc có thể tham khảo tại Phòng Sau Đại Học - Thư viện Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam: SDH/LT 02547)

   10 p vimaru 19/04/2016 36 5

 • Electric And Hybrid Vehicles

  Electric And Hybrid Vehicles

  A Mechatronic Approach is based on the authors' current research in vehicle systems and will include chapters on vehicle propulsion systems, the fundamentals of vehicle dynamics, EV and HEV technologies, chassis systems, steering control systems, and state, parameter and force estimates. Designed to help a new generation of engineers needing to master the principles of and further advances in hybrid vehicle technology Includes examples of real...

   10 p vimaru 19/04/2016 22 1

 • ASE Test Preparation A6 Electricity And Electronics

  ASE Test Preparation A6 Electricity And Electronics

  History and purpose of ASE. Overview and introduction. Types of questions on an ASE exam. Task list overview. Sample preparation exams. (Tài liệu này bạn đọc có thể tham khảo tại Phòng Sau Đại Học - Thư viện Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam: SDH/LT 02692)

   10 p vimaru 31/03/2016 42 2

 • Advanced Electric Drive Vehicles

  Advanced Electric Drive Vehicles

  Fundamental of conventional vehicles and powertrains. Internal combustion engines. Fundamentals of power electronics. Fundamentals of electric machines. Fundamentals of electric motor control (Tài liệu này bạn đọc có thể tham khảo tại Phòng Sau Đại Học - Thư viện Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam: SDH/LT 02551)

   10 p vimaru 28/03/2016 44 5

 • Ebook Cơ điện tử - Tự thiết kế, lắp ráp 49 mạch điện thông minh chuyên về năng lượng mặt trời: Phần 3

  Ebook Cơ điện tử - Tự thiết kế, lắp ráp 49 mạch điện thông minh chuyên về năng lượng mặt trời: Phần 3

  Cuốn sách này giới thiệu chi tiết các dự án ứng dụng năng lượng mặt trời trong ngôi nhà hoặc trên mảnh vườn của bạn. Các dự án đó tương đối đơn giản, chi phí trong tầm tay của bạn, nhưng hiệu quả cao, không đòi hỏi lí thuyết cao siêu, chỉ cần bạn nhận ra lợi ích của việc sử dụng năng lượng mặt trời và quyết tâm thực hiện. Sách gồm...

   72 p vimaru 14/12/2015 47 6

 • Ebook Cơ điện tử - Tự thiết kế, lắp ráp 49 mạch điện thông minh chuyên về năng lượng mặt trời: Phần 2

  Ebook Cơ điện tử - Tự thiết kế, lắp ráp 49 mạch điện thông minh chuyên về năng lượng mặt trời: Phần 2

  Cuốn sách sẽ giúp bạn tận dụng nguồn năng lượng vô hạn của mặt trời trong chính ngôi nhà của mình. Bạn có thể nấu ăn bằng năng lượng mặt trời, chưng cất nước bằng nhiệt mặt trời, bơm nước bằng năng lượng mặt trời, làm pin mặt trời, giao thông bằng năng lượng mặt trời, làm robot mặt trời và nhiều ứng dụng hữu ích khác. Các dự án...

   51 p vimaru 14/12/2015 46 6