• Ebook Công nghệ Micro và Nano điện tử: Phần 2

  Ebook Công nghệ Micro và Nano điện tử: Phần 2

  Công nghệ Micro và Nano điện tử trên thế giới đã và đang phát triển rất nhanh chóng, trong khi đó ở Việt Nam, lĩnh vực này chưa được phát triển nhiều. Mời các bạn cùng tìm hiểu về Nano điện tử qua phần 2 của ebook "Công nghệ Micro và Nano điện tử" được chia sẻ dưới đây.

   484 p vimaru 29/02/2020 284 1

 • Ebook Công nghệ Micro và Nano điện tử: Phần 1

  Ebook Công nghệ Micro và Nano điện tử: Phần 1

  Ebook Công nghệ Micro và Nano điện tử nhằm giới thiệu một cách tương đối khái quát về Công nghệ Micro điện tử và Nano điện tử, trong đó công nghệ Nano điện tử là một lĩnh vực trọng yếu. Cuốn sách viết về một chuyên ngành rất rộng, bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau. Dưới đây là phần 1 của tài liệu, mời các bạn cùng tham khảo.

   288 p vimaru 29/02/2020 277 2

 • Cơ sở lý thuyết hóa học (Phần II: Nhiệt động hóa học, động hóa học, điện hóa học): Phần 2

  Cơ sở lý thuyết hóa học (Phần II: Nhiệt động hóa học, động hóa học, điện hóa học): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Cơ sở lý thuyết hóa học - Nhiệt động hóa học, động hóa học, điện hóa học sẽ tiếp tục cung cấp cho người đọc các kiến thức: Dung dịch điện ly, hiện tượng bề mặt - Hệ phân tán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   131 p vimaru 29/02/2020 252 0

 • Cơ sở lý thuyết hóa học (Phần II: Nhiệt động hóa học, động hóa học, điện hóa học): Phần 1

  Cơ sở lý thuyết hóa học (Phần II: Nhiệt động hóa học, động hóa học, điện hóa học): Phần 1

  Phần 1 của tài liệu Cơ sở lý thuyết hóa học - Nhiệt động hóa học, động hóa học, điện hóa học sẽ cung cấp cho người đọc các kiến thức: Áp dụng nguyên lý thứ nhất của nhiệt động học và hóa học, áp dụng nguyên lý thứ hai của nhiệt động học vào hóa học - Chiều và giới hạn tự diễn biến của quá trình,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   122 p vimaru 29/02/2020 259 0

 • Ebook Luật điện lực

  Ebook Luật điện lực

  Luật điện lực quy định về quy hoạch và đầu tư phát triển điện lực; tiết kiệm điện; thị trường điện lực; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động điện lực và sử dụng điện; bảo vệ trang thiết bị điện, công trình điện lực và an toàn điện. Mời các bạn cùng tham khảo.

   71 p vimaru 29/02/2020 239 0

 • Giáo trình Điện hóa lý thuyết: Phần 1

  Giáo trình Điện hóa lý thuyết: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Điện hóa lý thuyết" do PGS.TS. Trương Ngọc Liên biên soạn cung cấp cho người đọc các kiến thức: Lớp điện tích kép, động học quá trình điện cực. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   99 p vimaru 31/12/2019 133 1

 • Giáo trình Điện hóa lý thuyết: Phần 2

  Giáo trình Điện hóa lý thuyết: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Điện hóa lý thuyết" cung cấp cho người học các kiến thức: các phương pháp nghiên cứu động học quá trình điện cực, động học một số quá trình điện cực thường gặp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   125 p vimaru 31/12/2019 114 0

 • An toàn bức xạ ion hóa: Phần 1

  An toàn bức xạ ion hóa: Phần 1

  Phần 1 của tài liệu Bức xạ và an toàn ion hóa cung cấp cho người đọc các kiến thức: Bức xạ ion hóa, tương tác của bức xạ với vật chất, các nguồn bức xạ tự nhiên và nhân tạo, các dụng cụ đo lường bức xạ, hiệu ứng sinh học của bức xạ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   186 p vimaru 31/12/2019 94 0

 • An toàn bức xạ ion hóa: Phần 2

  An toàn bức xạ ion hóa: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Bức xạ và an toàn ion hóa sẽ tiếp tục cung cấp cho người đọc các kiến thức: An toàn bức xạ đối với chiếu xạ ngoài, an toàn bức xạ đối với chiếu xạ trong, quản lý chất thải phóng xạ, kiểm soát bức xạ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   195 p vimaru 31/12/2019 91 0

 • Giáo trình Lập trình PLC (Tái bản): Phần 1

  Giáo trình Lập trình PLC (Tái bản): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Lập trình PLC cung cấp cho người học các kiến thức đại cương về điều khiển lập trình, các bài toán nhị phân của PLC. Đây là một tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn đang tìm hiểu về kỹ thuật lập trình điều khiển dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   66 p vimaru 31/12/2019 119 4

 • Giáo trình Lập trình PLC (Tái bản): Phần 2

  Giáo trình Lập trình PLC (Tái bản): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình Lập trình PLC cung cấp cho người học các kiến thức: Các phép toán số của PLC, lắp đặt mô hình điều khiển bằng PLC. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   95 p vimaru 31/12/2019 100 2

 • Giáo trình Phương pháp kiểm tra không phá hủy kim loại bằng tia rơnghen và gamma: Phần 1

  Giáo trình Phương pháp kiểm tra không phá hủy kim loại bằng tia rơnghen và gamma: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Phương pháp kiểm tra không phá hủy kim loại bằng tia rơnghen và gamma cung cấp cho người học các kiến thức: Thăm rò khuyết tật bằng tia rơnghen, tìm khuyết tật bằng tia gamma. Mời các bạn cùng tham khảo.

   101 p vimaru 31/12/2019 83 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số