• Bài giảng Kỹ thuật cao áp: Chương 10 - Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng Kỹ thuật cao áp: Chương 10 - Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng môn học "Kỹ thuật cao áp - Chương 10: Quá điện áp trong hệ thống điện" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, quá điện áp do sét đánh, quá điện áp nội bộ, bảo vệ chống quá điện áp, quá trình sóng trên đường dây. Mời các bạn cùng tham khảo.

   102 p vimaru 27/01/2021 17 0

 • Bài giảng Vật liệu học - Chương 1: Cấu trúc tinh thể

  Bài giảng Vật liệu học - Chương 1: Cấu trúc tinh thể

  Bài giảng "Vật liệu học - Chương 1: Cấu trúc tinh thể" cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu trúc tinh thể, ô mạng cơ sở, sự sắp xếp các nguyên tử, mặt mạng và phương mạng, một số mạng tinh thể thường gặp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   72 p vimaru 27/01/2021 28 0

 • Bài giảng Vật liệu học - Chương 2: Khuyết tật tinh thể

  Bài giảng Vật liệu học - Chương 2: Khuyết tật tinh thể

  Bài giảng "Vật liệu học - Chương 2: Khuyết tật tinh thể" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu khuyết tật, các loại khuyết tật, hợp chất không tương hợp hóa học, dung dịch rắn, ảnh hưởng của khuyết tật đến tính chất chất rắn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   35 p vimaru 27/01/2021 13 0

 • Bài giảng Vật liệu học - Chương 3: Cấu trúc vật liệu hữu cơ

  Bài giảng Vật liệu học - Chương 3: Cấu trúc vật liệu hữu cơ

  Bài giảng "Vật liệu học - Chương 3: Cấu trúc vật liệu hữu cơ" cung cấp cho người học các kiến thức: Hợp chất cao phân tử, polymer tự nhiên và tổng hợp, khối lượng phân tử polymer, phụ gia,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   45 p vimaru 27/01/2021 16 0

 • Bài giảng Vật liệu học - Chương 4: Tính chất cơ

  Bài giảng Vật liệu học - Chương 4: Tính chất cơ

  Bài giảng "Vật liệu học - Chương 4: Tính chất cơ" trình bày các khái niệm vật liệu hữu cơ, phân loại vật liệu hữu cơ, phương pháp tổng hợp vật liệu hữu cơ, phụ gia, cấu trúc và liên kết trong vật liệu polymer,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   43 p vimaru 27/01/2021 16 0

 • Bài giảng Vật liệu học - Chương 5: Ăn mòn vật liệu

  Bài giảng Vật liệu học - Chương 5: Ăn mòn vật liệu

  Bài giảng "Vật liệu học - Chương 5: Ăn mòn vật liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, phân loại dạng ăn mòn, ăn mòn hóa học, ăn mòn điện hóa, phương pháp chống ăn mòn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   47 p vimaru 27/01/2021 15 0

 • Bài giảng Vật liệu học - Chương 6: Electrical properties

  Bài giảng Vật liệu học - Chương 6: Electrical properties

  Bài giảng "Vật liệu học - Chương 6: Electrical properties" cung cấp cho người học các kiến thức về Ohm’s law, energy levels of an isolated atom, conduction & electron transport, charge carriers in insulators and semiconductors, energy bands, the mass action law,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   84 p vimaru 27/01/2021 12 0

 • Bài giảng Giải tích mạch: Chương 1 - Đỗ Quốc Tuấn

  Bài giảng Giải tích mạch: Chương 1 - Đỗ Quốc Tuấn

  Bài giảng "Giải tích mạch - Chương 1: Các khái niệm & định luật cơ bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới hạn và phạm vi ứng dụng của bài toán mạch, các phần tử mạch, công suất và năng lượng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   32 p vimaru 27/01/2021 16 0

 • Bài giảng Giải tích mạch: Chương 2.1 - Đỗ Quốc Tuấn

  Bài giảng Giải tích mạch: Chương 2.1 - Đỗ Quốc Tuấn

  Bài giảng "Giải tích mạch - Chương 2: Mạch xác lập điều hòa" cung cấp cho người học các kiến thức: Quá trình tuần hoàn, quá trình điều hòa, phương pháp biên độ phức, giải bài toán mạch dùng ảnh phức,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p vimaru 27/01/2021 17 0

 • Bài giảng Giải tích mạch: Chương 2.2 - Đỗ Quốc Tuấn

  Bài giảng Giải tích mạch: Chương 2.2 - Đỗ Quốc Tuấn

  Phần tiếp theo bài giảng "Giải tích mạch - Chương 2: Mạch xác lập điều hòa" cung cấp cho người học các kiến thức: Công suất, hệ số công suất & cách hiệu chỉnh, phối hợp trở kháng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p vimaru 27/01/2021 15 0

 • Bài giảng Giải tích mạch: Chương 2.3 - Đỗ Quốc Tuấn

  Bài giảng Giải tích mạch: Chương 2.3 - Đỗ Quốc Tuấn

  Phần 3 bài giảng "Giải tích mạch - Chương 2: Mạch xác lập điều hòa" cung cấp cho người học các kiến thức về "Mạch cộng hưởng" bao gồm: Phần tử thực, qui đổi tương đương, hệ số phẩm chất, qui đổi tương đương,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p vimaru 27/01/2021 17 0

 • Bài giảng Giải tích mạch: Chương 3.1 - Đỗ Quốc Tuấn

  Bài giảng Giải tích mạch: Chương 3.1 - Đỗ Quốc Tuấn

  Bài giảng "Giải tích mạch - Chương 3: Các phương pháp phân tích - Các định lý" bao gồm các nội dung: Phương pháp dòng điện nhánh, phương pháp điện thế nút, phương pháp dòng mắt lưới, mạch điện có ghép hỗ cảm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p vimaru 27/01/2021 18 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số