• Bài giảng Xử lý số tín hiệu - ThS. Đào Thị Thu Thủy

  Bài giảng Xử lý số tín hiệu - ThS. Đào Thị Thu Thủy

  Bài giảng Xử lý số tín hiệu cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm tín hiệu và hệ thống, tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền thời gian, tín hiệu và hệ thống trong miền Z, tín hiệu trong miền tần số liên tục,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   307 p vimaru 28/02/2021 31 0

 • Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ - Bài 1: Giới thiệu

  Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ - Bài 1: Giới thiệu

  Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ - Bài 1 giới thiệu những thông tin cơ bản về môn học, nội dung môn học, giới thiệu về hệ thống điện, vector pha và mạch công suất 3 pha. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   27 p vimaru 27/01/2021 37 0

 • Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ - Bài 2: Mạch từ - Hỗ cảm

  Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ - Bài 2: Mạch từ - Hỗ cảm

  Bài 2 cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về vectơ pha và mạch công suất 3 pha bao gồm mạch từ, hỗ cảm. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học bộ môn Thiết bị điện và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập, nghiên cứu.

   20 p vimaru 27/01/2021 37 0

 • Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ - Bài 3: Máy biến áp

  Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ - Bài 3: Máy biến áp

  Những nội dung kiến thức được đề cập trong bài gồm có: Máy biến áp, máy biến áp lý tưởng, phối hợp trở kháng, MBA công suất, mạch điện tương đương của MBA có lõi tuyến tính, MBA ở trạng thái xác lập, hiệu suất và độ thay đổi điện áp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p vimaru 27/01/2021 34 0

 • Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ - Bài 4: Hệ thống điện cơ

  Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ - Bài 4: Hệ thống điện cơ

  Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Hệ thống điện cơ, hệ thống tịnh tiến – ứng dụng của các luật về điện từ, cấu trúc của một hệ thống điện cơ, hệ thống (điện) tuyến tính, các hệ thống quay, tính lực từ dùng pp năng lượng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p vimaru 27/01/2021 33 0

 • Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ - Bài 5: Phân tích hệ thống điện cơ dùng phương pháp năng lượng

  Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ - Bài 5: Phân tích hệ thống điện cơ dùng phương pháp năng lượng

  Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ - Bài 5 trình bày những nội dung chính sau: Hệ thống lò xo, hệ thống lò xo với yếu tố tổn hao, mô hình trạng thái, điểm cân bằng, phép tích phân số,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   21 p vimaru 27/01/2021 37 0

 • Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ - Bài 6: Máy điện đồng bộ

  Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ - Bài 6: Máy điện đồng bộ

  Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ - Bài 6 cung cấp cho người học các kiến thức: Máy điện đồng bộ, máy điện quay một pha, máy điện quay hai pha, máy điện đồng bộ ba pha, khái niệm từ trường quay, Rotor cực lồi và Rotor cực ẩn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p vimaru 27/01/2021 31 0

 • Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ - Bài 7: Máy điện không đồng bộ

  Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ - Bài 7: Máy điện không đồng bộ

  Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ - Bài 7 trang bị cho người học những nội dung kiến thức như: Máy điện không đồng bộ, cấu tạo stator, cấu tạo rotor dây quấn, cấu tạo rotor lồng sóc, hoạt động của động cơ không đồng bộ, phân tích động cơ không đồng bộ hai cực,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p vimaru 27/01/2021 36 0

 • Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ - Bài 8: Máy điện một chiều

  Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ - Bài 8: Máy điện một chiều

  Bài giảng Biến đổi năng lượng điện cơ - Bài 8 trình bày những nội dung chính sau: Giới thiệu máy điện DC, cấu tạo máy điện DC, máy điện DC thực tế, máy điện DC kích từ độc lập, máy điện DC kích từ nối tiếp, động cơ vạn năng, máy phát DC kích từ song song,... Mời các bận cùng tham khảo.

   31 p vimaru 27/01/2021 25 0

 • Bài giảng Kỹ thuật cao áp: Chương giới thiệu - Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng Kỹ thuật cao áp: Chương giới thiệu - Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng học phần Kỹ thuật cao áp: Giới thiệu môn học được biên soạn nhằm giúp các bạn nắm bắt được những thông tin tổng quan về môn học. Từ đó giúp các bạn có sự chuẩn bị tốt hơn cho môn học, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   7 p vimaru 27/01/2021 26 0

 • Bài giảng Kỹ thuật cao áp: Chương 2 - Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng Kỹ thuật cao áp: Chương 2 - Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng "Kỹ thuật cao áp - Chương 2: Tổng quan về hệ thống cách điện" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống cách điện bằng không khí-hở, hệ thống cách điện bằng khí kín, hệ thống cách điện bằng chất lỏng và chất rắn tẩm chất lỏng, hệ thống cách điện bằng chất rắn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p vimaru 27/01/2021 23 0

 • Bài giảng Kỹ thuật cao áp: Chương 3 - Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng Kỹ thuật cao áp: Chương 3 - Nguyễn Văn Dũng

  Bài giảng "Kỹ thuật cao áp - Chương 3: Áp lực điện trường" cung cấp cho người học các kiến thúc tổng quan về áp lực điện trường, các công thức tính toán điện trường, tính toán điện trường của một số hệ thống cơ bản, đính toán điện trường của một số hệ thống cơ bản, phân bố điện trường của một số hệ thống thực tế.

   50 p vimaru 27/01/2021 28 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số