Ebook Vietnamese English - English Vietnamese Dictionary: Phần 2

Ebook Vietnamese English - English Vietnamese Dictionary: Phần 2 là phần tra cứu Anh - Việt. Sách cập nhật nhiều từ mới trong lĩnh vực kinh tế, khoa học, kỹ thuật, văn hóa, xã hội,… Các mục từ được trình bày rõ ràng dễ hiểu tra cứu giúp người đọc thuận tiện khi tham khảo đối chiếu nhanh tại nhà, cơ quan, trường học… Mời các bạn cùng tham khảo.

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)