Giáo trình Luật lao động Việt Nam: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của giáo trình" Luật lao động Việt Nam" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung xoay quanh các vấn đề việc làm, học nghề, hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quyền quản lí lao động của người sử dụng lao động, quy định về kỉ luật lao động và bồi thường thiệt hại vật chất,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)