• Modern water resources engineering - Lawrence K.Wang

  Modern water resources engineering - Lawrence K.Wang

  Introduction to hydrology, surface water hydrology, soil moisure hydrology, advances in hydrologic data acquistition and information systems. Open - channel hydraulics. River ecology. River restoration.Sediment management and sustainable use of reservios. Decision making under uncertainy : A new paradigm for water resources planning and management. Upland erosion modeling. Engineering management of agricultural land application for watershed...

   20 p vimaru 24/08/2015 37 2

 • The steam engine and other heat engines - J.Alfred Ewing

  The steam engine and other heat engines - J.Alfred Ewing

  The early history of the steam - engine. Elementary theory of heat - engines. Properties of steam and elementary theory of the steam- engine. Dynamics of the reciprocating engine. The formation of steam. Forms of the steam - engine. (Tài liệu này bạn đọc có thể tham khảo tại Phòng Sau Đại Học - Thư viện Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam: SDH/LT 02473)

   10 p vimaru 24/08/2015 36 2

 • Introduction to optimization analysis in hydrosystem engineering - Ehsan Goodarzi

  Introduction to optimization analysis in hydrosystem engineering - Ehsan Goodarzi

  Linear optimization. Nonlinear optimization. Multiobjective optimization. Reservoir optimization and simulation modeling. Reservoir operation management by optimization and stochastic simulation,... (Tài liệu này bạn đọc có thể tham khảo tại Phòng Sau Đại Học - Thư viện Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam: SDH/LT 02208)

   12 p vimaru 24/08/2015 31 3

 • Ebook Điều động tàu: Phần 1 - Nguyễn Viết Thành

  Ebook Điều động tàu: Phần 1 - Nguyễn Viết Thành

  Ebook Điều động tàu do TS. Thuyền trưởng Nguyễn Viết Thành biên soạn gồm 7 chương và được chia làm 2 phần. Phần 1 gồm nội dung 4 chương đầu tài liệu. Nội dung phần này trình bày tính năng điều động tàu, các yếu tố ảnh hưởng đến đặc tính điều động tàu, sử dụng neo trong điều động tàu, điều động tàu ra vào cầu, phao.

   123 p vimaru 31/07/2015 102 25

 • Ebook Điều động tàu: Phần 2 - Nguyễn Viết Thành

  Ebook Điều động tàu: Phần 2 - Nguyễn Viết Thành

  Phần 2 Ebook Điều động tàu do TS. Thuyền trưởng Nguyễn Viết Thành biên soạn gồm nội dung chương 5 đến chương 7 của tài liệu. Nội dung phần này trình bày các nội dung: Điều động tàu trên biển, điều động tàu trong các tình huống đặc biệt, lai dắt trên biển. Cuốn sách là tài liệu học tập cho sinh viên ngành Điều khiển tàu biển, đồng thời là...

   105 p vimaru 31/07/2015 82 23

 • Giáo trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ an toàn làm việc trên phương tiện thủy nội địa đi ven biển

  Giáo trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ an toàn làm việc trên phương tiện thủy nội địa đi ven biển

  Giáo trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ an toàn làm việc trên phương tiện thuỷ nội địa đi ven biển với các nội dung như an toàn cơ bản và bảo vệ môi trường; an toàn sinh mạng trên biển. Đây tài liệu cần thiết cho cán bộ, giáo viên và học viên nghiên cứu, giảng dạy, học tập.

   69 p vimaru 25/06/2015 87 16

 • Giáo trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ điều khiển phương tiện loại I tốc độ cao

  Giáo trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ điều khiển phương tiện loại I tốc độ cao

  “Giáo trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ điều khiển phương tiện loại I tốc độ cao” với các nội dung: Cấu trúc thiết bị phương tiện thủy tốc độ cao, Điều động phương tiện thủy loại I tốc độ cao. Đây là tài liệu cần thiết cho cán bộ, giáo viên và học viên nghiên cứu, giảng dạy, học tập.

   86 p vimaru 25/06/2015 51 9

 • Giáo trình bổ túc nâng hạng GCNKNCM thuyền trưởng hạng nhì

  Giáo trình bổ túc nâng hạng GCNKNCM thuyền trưởng hạng nhì

  Giáo trình bổ túc nâng hạng GCNKNCM thuyền trưởng hạng nhì cung cấp cho người học các kiến thức về pháp luật về giao thông đường thủy nội địa, thông tin vô tuyến, điều động tàu và thực hành điều động tàu, kinh tế vận tải, máy tàu thủy, luồng chạy tàu thuyền, khí tượng thủy văn, nghiệp vụ thuyền trưởng.

   381 p vimaru 25/06/2015 55 7

 • Giáo trình bồi dưỡng cấp giấy chứng nhận học tập pháp luật

  Giáo trình bồi dưỡng cấp giấy chứng nhận học tập pháp luật

  “Giáo trình bồi dưỡng cấp giấy chứng nhận học tập pháp luật" với các nội dung: Pháp luật về Giao thông đường thủy nội địa, vận tải hàng hóa và hành khách. Đây là tài liệu cần thiết cho cán bộ, giáo viên và học viên nghiên cứu, giảng dạy, học tập.

   46 p vimaru 25/06/2015 46 6

 • Giáo trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ điều khiển phương tiện loại II tốc độ cao

  Giáo trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ điều khiển phương tiện loại II tốc độ cao

  “Giáo trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ điều khiển phương tiện loại II tốc độ cao” với các nội dung: An toàn cơ bản, điều động phương tiện thủy loại II tốc độ cao. Đây là tài liệu cần thiết cho cán bộ, giáo viên và học viên nghiên cứu, giảng dạy, học tập.

   26 p vimaru 25/06/2015 74 7

 • Giáo trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ người lái phương tiện hạng nhì

  Giáo trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ người lái phương tiện hạng nhì

  “Giáo trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ người lái phương tiện hạng nhì” với các nội dung: Pháp luật về giao thông đường thuỷ nội địa, an toàn cơ bản và bảo vệ môi trường, thuỷ nghiệp cơ bản, luồng chạy tàu thuyền, điều động và thực hành điều động, vận tải hàng hoá và hành khách. Đây là tài liệu cần thiết cho cán bộ, giáo viên và...

   121 p vimaru 25/06/2015 49 3

 • Giáo trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ điều khiển phương tiện thuỷ nội địa đi ven biển

  Giáo trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ điều khiển phương tiện thuỷ nội địa đi ven biển

  “Giáo trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ điều khiển phương tiện thuỷ nội địa đi ven biển” với các nội dung: Hàng hải học, pháp luật hàng hải Việt Nam, điều động tàu. Đây là tài liệu cần thiết cho cán bộ, giáo viên và học viên nghiên cứu, giảng dạy, học tập.

   92 p vimaru 25/06/2015 64 5