• Ebook Tài liệu chuyên đề phân tích khí hòa tan trong dầu cách điện: Phần 2

  Ebook Tài liệu chuyên đề phân tích khí hòa tan trong dầu cách điện: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Tài liệu chuyên đề phân tích khí hòa tan trong dầu cách điện", phần 2 giới thiệu tới người đọc nội dung phân tích khí hòa tan trong dầu cách điện như: Khái quát về phân tích khí hòa tan trong dầu, thủ tục tiến hành phân tích khí hòa tan trong dầu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   58 p vimaru 31/10/2017 3 0

 • Ebook Tài liệu chuyên đề phân tích khí hòa tan trong dầu cách điện: Phần 1

  Ebook Tài liệu chuyên đề phân tích khí hòa tan trong dầu cách điện: Phần 1

  Cuốn sách "Tài liệu chuyên đề phân tích khí hòa tan trong dầu cách điện" giới thiệu các chức năng, đặc tính, thành phần hóa học, sự hóa già, chất oxy hóa, tiêu chuẩn đánh giá, nhiệt độ cháy,... của dầu cách điện. Phần 1 cuốn sách giới thiệu về dầu cách điện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   25 p vimaru 31/10/2017 3 0

 • Tiêu chuẩn Việt Nam 6259-8F:2003

  Tiêu chuẩn Việt Nam 6259-8F:2003

  Tiêu chuẩn Việt Nam 6259 về qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép. Tài liệu hướng dẫn giám sát đóng mới tàu biển được xây dựng trên cơ sở các qui định của Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - TCVN từ 6259-1 đến 6259-12 : 2003, hướng dẫn áp dụng qui phạm tàu biển 2003.

   122 p vimaru 30/08/2017 4 2

 • STCW: International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978. INCLUDING 2010 MANILA AMENDMENTS STCW Convention and Code

  STCW: International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978. INCLUDING 2010 MANILA AMENDMENTS STCW Convention and Code

  STCW: Công ước Quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, Chứng nhận và Trực ca cho Thuyền viên, 1978. Bao gồm sửa đổi Manila 2010 về Công ước STCW và Bộ luật STCW (Song ngữ). Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.

   10 p vimaru 01/09/2016 47 23

 • Ebook Thiên văn hàng hải: Tập 1

  Ebook Thiên văn hàng hải: Tập 1

  Ebook Thiên văn hàng hải: Tập 1 sau đây bao gồm những nội dung về thiên cầu và các hệ tọa độ của thiên thể trên thiên cầu; tam giác cầu vị trí của thiên thể và cách giải nó; chuyển động nhìn thấy ngày đêm của các thiên thể; chuyển động quỹ đạo của trái đất quanh mặt trời và một số nội dung khác. Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng...

   10 p vimaru 11/08/2016 53 16

 • Ebook Công trình báo hiệu đường thủy - ThS. Trần Thị Dậu, TS. Đào Văn Tuấn

  Ebook Công trình báo hiệu đường thủy - ThS. Trần Thị Dậu, TS. Đào Văn Tuấn

  Cuốn sách "Công trình báo hiệu đường thủy" gồm có 6 chương với những nội dung chính sau đây: Công trình và thiết bị báo hiệu đường thủy, các đặc trưng cơ bản của sóng gió và cách tính toán, công trình báo hiệu cố định, công trình báo hiệu nổi, thiết bị báo hiệu, các công trình phụ trợ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   136 p vimaru 09/05/2016 30 9

 • Pollution Control In Oil Gas And Chemical Plants

  Pollution Control In Oil Gas And Chemical Plants

  Air pollution control. Water pollution control. Soil pollution control. Noise pollution control (Tài liệu này bạn đọc có thể tham khảo tại Phòng Sau Đại Học - Thư viện Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam: SDH/LT 2428)

   10 p vimaru 20/04/2016 26 5

 • International Safety Management ISM

  International Safety Management ISM

  International safety management code, implementation, certification and verification. (Tài liệu này bạn đọc có thể tham khảo tại Phòng Sau Đại Học - Thư viện Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam: SDH/LV 708)

   10 p vimaru 19/04/2016 29 3

 • Scilab textbook companion for electric machines

  Scilab textbook companion for electric machines

  This new edition provides an excellent foundation to the theory of electromechanical devices with emphasis on rotating electric machines. The theory and applications of various machines are treated at appropriate places in the book. Extensive coverage on the systematic development of circuit model equivalent of both transformers and machines is given in the text. A number of solved examples and practice problems along with MATLAB examples are...

   170 p vimaru 29/03/2016 31 2

 • Heat exchanger design handbook

  Heat exchanger design handbook

  This comprehensive reference covers all the important aspects of heat exchangers (HEs): design and modes of operation and practical, large-scale applications in process, power, petroleum, transport, air conditioning, refrigeration, cryogenics, heat recovery, energy, and other industries. It includes over 400 drawings, diagrams, tables, and equations, making it a great resource for mechanical, chemical, and petrochemical engineers; process...

   10 p vimaru 25/03/2016 20 3

 • Marine diesel engines

  Marine diesel engines

  Types of ships and propulsion machineries. Diesel engines. Engine components. Engine systems. Hazards and safety devices. Enine operation and maintenance. (Tài liệu này bạn đọc có thể tham khảo tại Phòng Sau Đại Học - Thư viện Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam: SDH/LT 02471)

   10 p vimaru 24/03/2016 64 9

 • Maintenance, replacement, and reliability

  Maintenance, replacement, and reliability

  Completely revised and updated, this second edition of a bestseller provides the tools needed for making data-driven physical asset management decisions. The book is soldly based on the results of real-world research in physical asset management, including applications of the models presented in the text. Software that implements many of the procedures and models featured in this textbook has been developed and can be downloaded, along with...

   14 p vimaru 24/03/2016 28 4