• Kiến trúc Hà Nội qua các thời kì

    Kiến trúc Hà Nội qua các thời kì

    Tài liệu Kiến trúc Hà Nội qua các thời kì cung cấp cho các bạn những kiến thức về kiến trúc thuộc địa, các công trình nổi tiếng ở Hà Nội như phủ toàn quyền Đông Dương, phủ thông sứ Bắc kỳ, nhà lao Trung ương, ga Hà Nội, sở Công chính Bắc kỳ, viện mắt Hà Nội, trường Hàm Long, trường đại học Đông Dương,... Mời các bạn tham khảo.

     94 p vimaru 21/09/2016 267 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số