• Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp: Chương 5 - Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp: Chương 5 - Vũ Quốc Thông

  Bài giảng "Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Chương 5: Quy trình kế toán và thông tin kế toán" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể trình bày các khái niệm ghi nhận và lưu trữ của kế toán; giải thích các bước công việc trong quy trình kế toán; trình bày tác động của môi trường ERP đến quy trình,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p vimaru 31/03/2018 25 0

 • Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp: Chương 3 - Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp: Chương 3 - Vũ Quốc Thông

  Bài giảng "Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Chương 3: Quy trình bán hàng" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm liên quan đến quy trình bán hàng, bản chất của việc hoạch định về bán hàng, tác động của hệ thống ERP đến quy trình,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p vimaru 31/03/2018 17 0

 • Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp: Chương 2 - Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp: Chương 2 - Vũ Quốc Thông

  Bài giảng "Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Chương 2: Quy trình mua hàng" cung cấp cho người học các kiến thức: Quy trình mua hàng, giải pháp ứng dụng ERP, thao tác quy trình mua hàng trên Epicor, mở rộng qui trình mua hàng (ERP/SCM). Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p vimaru 31/03/2018 14 0

 • Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp: Chương 6 - Vũ Quốc Thông

  Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp: Chương 6 - Vũ Quốc Thông

  Sau khi học xong chương này, người học có thể: Trình bày các nhóm dữ liệu (D/L) trên hệ thống, giải thích về trí tuệ doanh nghiệp (BI), ứng dụng web-ERP trình bày thông tin kinh doanh và tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p vimaru 31/03/2018 13 0

 • Principles of macroeconomics

  Principles of macroeconomics

  Introduction ten principles of economics, thinhking like an economist. How markets work, the market forces of supply and demand. Market and welfare. The data of marcroeconomics. The real economy in the long run. Money and prices in the long run. The miroceconomics of open economies. Short run economic fluctuations. Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email:...

   10 p vimaru 13/03/2018 65 2

 • SDH/LT 03725-26 - Contending Economic Theories : Neoclassical, Keynesian, and Marxian

  SDH/LT 03725-26 - Contending Economic Theories : Neoclassical, Keynesian, and Marxian

  Three different theories. Neoclassical Theory. Keynesian theory. Marxian theory. Late neoclassical theory. Oscillations is capitalism and among economic theories. The importance of theoretical differences. Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.

   10 p vimaru 13/03/2018 39 1

 • Bài giảng Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô: Chương 2 - Nguyễn Thị Thùy Vinh

  Bài giảng Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô: Chương 2 - Nguyễn Thị Thùy Vinh

  Bài giảng Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng sản phẩm quốc nội, một số chỉ tiêu khác, đo lường chỉ số giá tiêu dùng (CPI),...Hy vọng giúp các bạn nắm được nội dung về "Đo lường các biến số vĩ mô" của bài giảng.

   11 p vimaru 28/02/2018 59 8

 • Bài giảng Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô: Chương 1 - Nguyễn Thị Thùy Vinh

  Bài giảng Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô: Chương 1 - Nguyễn Thị Thùy Vinh

  Bài giảng Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô: Chương 1 do Nguyễn Thị Thùy Vinh gồm các nội dung chính như: Kinh tế học là gì, phương pháp nghiên cứu kinh tế học, kinh tế vĩ mô là gì,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   13 p vimaru 28/02/2018 51 4

 • Bài giảng Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô: Chương 4 - Nguyễn Thị Thùy Vinh

  Bài giảng Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô: Chương 4 - Nguyễn Thị Thùy Vinh

  Chương 4 trình bày về "Tiết kiệm, đầu tư và hệ thống tài chính", nội dung cụ thể của chương này gồm có: Hệ thống tài chính, một số đồng nhất thức kinh tế vĩ mô, thị trường vốn vay (Market for Loanable Funds),...

   9 p vimaru 28/02/2018 25 2

 • Bài giảng Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô: Chương 5 - Nguyễn Thị Thùy Vinh

  Bài giảng Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô: Chương 5 - Nguyễn Thị Thùy Vinh

  Nội dung Bài giảng Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô: Chương 5 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Thất nghiệp", cụ thể như: Đo lường thất nghiệp, nguyên nhân và tác hại của thất nghiệp,...

   5 p vimaru 28/02/2018 32 1

 • Bài giảng Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô: Chương 3 - Nguyễn Thị Thùy Vinh

  Bài giảng Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô: Chương 3 - Nguyễn Thị Thùy Vinh

  Bài giảng Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô: Chương 3 do Nguyễn Thị Thùy Vinh biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Tăng trưởng kinh tế và các yếu tố quyết định, một số lý thuyết tăng trưởng, các chính sách thúc đẩy tăng trưởng,...

   6 p vimaru 28/02/2018 33 1

 • Bài giảng Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô: Chương 7 - Nguyễn Thị Thùy Vinh

  Bài giảng Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô: Chương 7 - Nguyễn Thị Thùy Vinh

  Sau khi học xong Bài giảng Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô: Chương 7 này người học có thể hiểu về: Lý thuyết giao điểm của Keynes, chính sách tài khóa và ngân sách nhà nước,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   9 p vimaru 28/02/2018 26 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số