• Bài giảng Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô: Chương 6 - Nguyễn Thị Thùy Vinh

  Bài giảng Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô: Chương 6 - Nguyễn Thị Thùy Vinh

  Bài giảng Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô: Chương 6 giúp người học hiểu về "Tổng cầu và tổng cung". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Biến động kinh tế ngắn hạn, tổng cầu và tổng cung, nguyên nhân gây nên sự biến động kinh tế,...

   13 p vimaru 28/02/2018 24 1

 • Bài giảng Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô: Chương 8 - Nguyễn Thị Thùy Vinh

  Bài giảng Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô: Chương 8 - Nguyễn Thị Thùy Vinh

  Cùng nắm kiến thức trong Bài giảng Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô Chương 8 này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Một số vấn đề cơ bản về tiền tệ, sự tạo tiền của hệ thống ngân hàng thương mại, ngân hàng trung ương và công cụ điều tiết mức cung tiền.

   16 p vimaru 28/02/2018 22 2

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 1 - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 1 - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 1, trình bày các nội dung sau: Khái niệm về thống kê, đối tượng nghiên cứu của thống kê, một số khái niệm thường dùng trong thống kê, các loại thang đo.

   21 p vimaru 28/02/2018 53 2

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 2 - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 2 - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 2 do ThS. Nguyễn Văn Phong biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Điều tra thống kê, tổng hợp thống kê, phân tích và dự báo thống kê,...

   22 p vimaru 28/02/2018 32 1

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 3 - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 3 - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Nội dung chương 3 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Thống kê các mức độ của hiện tượng nghiên cứu", cụ thể như: Ý nghĩa, các loại số biểu hiện mức độ hiện tượng, các thước đo khuynh hướng tập trung, các thước đo độ phân tán. Mời các bạn cùng tham khảo!

   59 p vimaru 28/02/2018 22 1

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 4 - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 4 - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Chương 4 giúp người học hiểu về "Phân tích dãy số thời gian". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Khái niệm và phân loại dãy số thời gian, các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian, các phương pháp dự báo trong thống kê,...

   19 p vimaru 28/02/2018 26 1

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 5 - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 5 - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Khái niệm, đặc điểm và tác dụng của chỉ số thống kê, các loại chỉ số, cách tính chỉ số, hệ thống chỉ số, tác dụng của hệ thống chỉ số,...

   14 p vimaru 28/02/2018 33 1

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 6 - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 6 - ThS. Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế: Chương 6 cung cấp cho người học các kiến thức: Lý thuyết tương quan: nghiên cứu mức độ liên hệ tuyến tính giữa hai biến có phân phối chuẩn, lý thuyết hồi quy: nghiên cứu sự phụ thuộc của một biến được giải thích bởi một hay nhiều biến giải thích.

   23 p vimaru 28/02/2018 28 1

 • PM/VT 08574-81 - Hướng dẫn thực hành kinh tế học vi mô: Dùng trong các trường Cao đẳng và Đại học khối Kinh tế

  PM/VT 08574-81 - Hướng dẫn thực hành kinh tế học vi mô: Dùng trong các trường Cao đẳng và Đại học khối Kinh tế

  Trình bày tổng quan về kinh tế học, cung - cầu, độ co giãn, lí thuyết hành vi người tiêu dùng, lí thuyết hành vi người sản xuất, các cấu trúc thị trường, thị trường lao động, vai trò của Chính phủ trong nền kinh tế thị trường. Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.

   10 p vimaru 31/01/2018 29 1

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 4 - Bùi Hoàng Ngọc

  Bài giảng Quản trị học: Chương 4 - Bùi Hoàng Ngọc

  Chương 4 Thông tin trong quản trị do Bùi Hoàng Ngọc biên soạn nhằm giúp các bạn Hiểu được bản chất của thông tin quản trị, biết được chức năng của thông tin quản trị trong một tổ chức, nắm bắt được các yếu tố cơ bản của quá trình thông tin, hiểu được phương pháp thu thập, xử lý và phổ biến thông tin, biết cách tổ chức và quản trị...

   10 p vimaru 31/12/2017 44 1

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 6 - Bùi Hoàng Ngọc

  Bài giảng Quản trị học: Chương 6 - Bùi Hoàng Ngọc

  Chương 6 Hoạch định do Bùi Hoàng Ngọc biên soạn nhằm giúp các bạn Hiểu được hoạch định, lợi ích của việc hoạch định, các loại hoạch định trong một tổ chức, các bước trong một tiến trình hoạch định chiến lược, các công cụ phổ biến dung trong hoạch định chiến lược của tổ chức.

   9 p vimaru 31/12/2017 40 1

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 5 - Bùi Hoàng Ngọc

  Bài giảng Quản trị học: Chương 5 - Bùi Hoàng Ngọc

  Chương 5 Quyết định quản trị do Bùi Hoàng Ngọc biên soạn nhằm giúp các bạn Hiểu được tiến trình ra quyết định, hiết được những kỹ năng cần có của nhà quản trị trong việc ra quyết định hiệu quả, mô tả được những kiểu ra quyết định, xác định được những thuận lợi và bất lợi của việc ra quyết định theo nhóm, biết những kỹ...

   10 p vimaru 31/12/2017 43 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số