• Ebook Xây dựng cầu bê tông cốt thép bằng công nghệ đà giáo di động: Phần 1

  Ebook Xây dựng cầu bê tông cốt thép bằng công nghệ đà giáo di động: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Xây dựng cầu bê tông cốt thép bằng công nghệ đà giáo di động" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 1 - Các công nghệ xây dựng cầu bê tông cốt thép - sự ra đời và phát triển của công nghệ đà giáo di động; Chương 2 - Nội dung khoa học kỹ thuật của công nghệ đà giáo di động;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   79 p vimaru 24/06/2024 13 0

 • Ebook Xây dựng cầu bê tông cốt thép bằng công nghệ đà giáo di động: Phần 2

  Ebook Xây dựng cầu bê tông cốt thép bằng công nghệ đà giáo di động: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Xây dựng cầu bê tông cốt thép bằng công nghệ đà giáo di động" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 3 - Thiết kế cầu bê tông cốt thép bằng công nghệ đà giáo di động; Chương 4 - Thiết kế kết cấu công nghệ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   108 p vimaru 24/06/2024 12 0

 • Ebook Quy hoạch hệ thống giao thông đô thị: Phần 1

  Ebook Quy hoạch hệ thống giao thông đô thị: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Quy hoạch hệ thống giao thông đô thị" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 1 - Khái niệm chung về giao thông đô thị; Chương 2 - Giao thông hành khách trong đô thị; Chương 3 - Giao thông đối ngoại trong đô thị;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   84 p vimaru 24/06/2024 12 0

 • Ebook Quy hoạch hệ thống giao thông đô thị: Phần 2

  Ebook Quy hoạch hệ thống giao thông đô thị: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Quy hoạch hệ thống giao thông đô thị" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 4 - Mạng lưới đường phố; Chương 5 - Các mối giao nhau trong mạng lưới đường phố; Chương 6 - Quy hoạch bãi, điểm đỗ xe trong đô thị;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   103 p vimaru 24/06/2024 11 0

 • Ebook Nhập môn cơ học lý thuyết với các ví dụ và bài tập: Phần 1

  Ebook Nhập môn cơ học lý thuyết với các ví dụ và bài tập: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Nhập môn cơ học lý thuyết với các ví dụ và bài tập" do Trần Thanh Tuấn, Nguyễn Xuân Nguyên phiên dịch giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Những chiến thuật giải bài toán cơ học, tĩnh học, sử dụng F=ma, dao động. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   241 p vimaru 24/06/2024 18 1

 • Ebook Nhập môn cơ học lý thuyết với các ví dụ và bài tập: Phần 2

  Ebook Nhập môn cơ học lý thuyết với các ví dụ và bài tập: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Nhập môn cơ học lý thuyết với các ví dụ và bài tập" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Bảo toàn năng lượng và động lượng, phương pháp lagrange, lực xuyên tâm, momen động lượng, hệ quy chiếu không quán tính, thuyết tương đối, chuyển động tương đối, vecto đối chiều, thuyết tương đối tổng quát.

   290 p vimaru 24/06/2024 20 1

 • Ebook Chuyên ngành Cơ khí (Xuất bản lần thứ 1)

  Ebook Chuyên ngành Cơ khí (Xuất bản lần thứ 1)

  Nội dung cuốn sách "Chuyên ngành Cơ khí" được chia làm 8 chương chính và 13 phần thực tập. Nội dung phù hợp với chương trình giáo dục và trình độ đào tạo của những nhóm ngành nghề đã được nêu trên và phù hợp với sự phát triển trong ngành kỹ thuật và kế hoạch giảng dạy của Hội nghị các Bộ trưởng Văn hóa Đức. Thư mục thuật ngữ gồm...

   628 p vimaru 24/06/2024 18 1

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu: Chương 1 - PGS. TS. Trịnh Văn Loan

  Bài giảng Xử lý tín hiệu: Chương 1 - PGS. TS. Trịnh Văn Loan

  Bài giảng "Xử lý tín hiệu: Chương 1 - Tín hiệu và hệ thống" trình bày những nội dung chính sau đây: Tín hiệu liên tục và rời rạc; hệ thống liên tục và rời rạc; các tính chất của hệ xử lý tín hiệu; hệ tuyến tính bất biến; các tính chất của hệ tuyến tính bất biến; phổ tín hiệu và đáp ứng tần số;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết...

   59 p vimaru 24/06/2024 15 0

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu: Chương 3 - PGS. TS. Trịnh Văn Loan

  Bài giảng Xử lý tín hiệu: Chương 3 - PGS. TS. Trịnh Văn Loan

  Bài giảng "Xử lý tín hiệu: Chương 3 - Bộ lọc FIR" trình bày những nội dung chính sau đây: Khái niệm; Sơ đồ khối thực hiện bộ lọc FIR; Đặc tính bộ lọc FIR; Phương pháp thiết kế bộ lọc FIR. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng!

   71 p vimaru 24/06/2024 10 0

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu: Chương 4 - PGS. TS. Trịnh Văn Loan

  Bài giảng Xử lý tín hiệu: Chương 4 - PGS. TS. Trịnh Văn Loan

  Bài giảng "Xử lý tín hiệu: Chương 4 - Bộ lọc IIR" trình bày những nội dung chính sau đây: Khái niệm; Sơ đồ khối thực hiện bộ lọc IIR; Đặc tính bộ lọc IIR; Phương pháp thiết kế bộ lọc IIR. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng!

   41 p vimaru 24/06/2024 11 0

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu: Chương 2 - PGS. TS. Trịnh Văn Loan

  Bài giảng Xử lý tín hiệu: Chương 2 - PGS. TS. Trịnh Văn Loan

  Bài giảng "Xử lý tín hiệu: Chương 2 - Các phép biến đổi thông dụng trong xử lý tín hiệu" trình bày những nội dung chính sau đây: Biến đổi Fourier của tín hiệu liên tục, định nghĩa và tính chất; Biến đổi Fourier của tín hiệu rời rạc, định nghĩa và tính chất; Biến đổi Laplace, định nghĩa và tính chất; Ứng dụng biến đổi Laplace; Biến đổi Z,...

   62 p vimaru 24/06/2024 12 0

 • Bài giảng Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng và công nghiệp: Bài 2 - ThS. KTS Hồng Việt Đức

  Bài giảng Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng và công nghiệp: Bài 2 - ThS. KTS Hồng Việt Đức

  Bài giảng Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng và công nghiệp - Bài 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Khu công nghiệp tập trung; phân loại khu công nghiệp; thiết kế quy hoạch khu công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   41 p vimaru 24/06/2024 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=vimaru