• Giáo trình Công nghệ khuôn mẫu: Phần 2

  Giáo trình Công nghệ khuôn mẫu: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phàn 1, phần 2 cuốn giáo trình Công nghệ khuôn mẫu trình bày các nội dung: Bảo trì khuôn, khuyết tật sản phẩm nhựa và cách khắc phục. Sách được dùng làm tài liệu học tập cho môn học thiết kế và chế tạo khuôn phun ép nhựa, dùng cho sinh viên đại học và học viên cao học thuộc nhóm ngành kỹ thuật cơ khí.

   97 p vimaru 21/03/2023 0 0

 • Giáo trình Công nghệ khuôn mẫu: Phần 1

  Giáo trình Công nghệ khuôn mẫu: Phần 1

  Giáo trình Công nghệ khuôn mẫu được biên soạn nhằm giúp người đọc làm quen và có khả năng đưa ra các quyết định chính xác trong việc thiết kế, chế tạo, bảo dưỡng khuôn phun ép nhựa. Giáo trình được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   264 p vimaru 21/03/2023 0 0

 • Giáo trình Kỹ thuật đo lường - Kiểm tra trong chế tạo cơ khí: Phần 2

  Giáo trình Kỹ thuật đo lường - Kiểm tra trong chế tạo cơ khí: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình Kỹ thuật đo lường - Kiểm tra trong chế tạo cơ khí" trình bày các nội dung: Lý thuyết sai số - phương pháp xử lý kết quả đo thực nghiệm, chọn phương án đo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   80 p vimaru 21/03/2023 1 0

 • Giáo trình Kỹ thuật đo lường - Kiểm tra trong chế tạo cơ khí: Phần 1

  Giáo trình Kỹ thuật đo lường - Kiểm tra trong chế tạo cơ khí: Phần 1

  Phần 1 giáo trình Kỹ thuật đo lường - Kiểm tra trong chế tạo cơ khí" trình bày các nội dung: Các khái niệm và nguyên tắc cơ bản trong đo lường, phương pháp đo các thông số hình học và các chỉ tiêu chất lượng của chi tiết cơ khí. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   100 p vimaru 21/03/2023 2 0

 • Giáo trình Kế toán quản trị (Tái bản lần thứ 2): Phần 1

  Giáo trình Kế toán quản trị (Tái bản lần thứ 2): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Kế toán quản trị" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan về kế toán quản trị; phân loại chi phí; các phương pháp xác định chi phí sản xuất sản phẩm, dịch vụ; phân tích mối quan hệ chi phí - Sản lượng và lợi nhuận; dự toán sản xuất kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   209 p vimaru 21/03/2023 0 0

 • Giáo trình Kế toán quản trị (Tái bản lần thứ 2): Phần 2

  Giáo trình Kế toán quản trị (Tái bản lần thứ 2): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Kế toán quản trị" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Dự toán linh hoạt, kế toán trách nhiệm, định giá bán sản phẩm trong doanh nghiệp, thông tin kế toán quản trị với việc ra quyết định ngắn hạn, thông tin kế toán quản trị với việc ra quyết định dài hạn. Mời các bạn cùng tham khảo nội...

   168 p vimaru 21/03/2023 0 0

 • Giáo trình Lập trình quản lý với Microsoft Access 2013 toàn tập: Phần 1

  Giáo trình Lập trình quản lý với Microsoft Access 2013 toàn tập: Phần 1

  Giáo trình Lập trình quản lý với Microsoft Access 2013 toàn tập giới thiệu về phần mềm hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft office Access 2013 - Một phần mềm với tính năng nổi trội là tiện ích, phù hợp với việc thiết lập một chương trình quản lý bằng Microsoft office Access 2013. Giáo trình được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung...

   195 p vimaru 21/03/2023 0 0

 • Giáo trình Lập trình quản lý với Microsoft Access 2013 toàn tập: Phần 2

  Giáo trình Lập trình quản lý với Microsoft Access 2013 toàn tập: Phần 2

  Giáo trình Lập trình quản lý với Microsoft Access 2013 toàn tập được biên soạn nhằm giúp cho người đọc có thể tự học, tự nghiên cứu làm chủ được công việc của mình trong việc thiết lập một chương trình quản lý bằng Microsoft Access 2013. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

   207 p vimaru 21/03/2023 0 0

 • Bài giảng Công nghệ chế tạo máy 2: Bài 1 - Lê Qúy Đức

  Bài giảng Công nghệ chế tạo máy 2: Bài 1 - Lê Qúy Đức

  Bài giảng "Công nghệ chế tạo máy 2: Bài 1 - Gia công tinh bằng biến dạng dẻo" được biên soạn với các nội dung chính sau: Bản chất; Đặc điểm gia công tinh bằng biến dạng dẻo; Chất lượng đạt được sau gia công; Dụng cụ dùng để gia công. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

   24 p vimaru 21/03/2023 0 0

 • Bài giảng Công nghệ chế tạo máy 2: Bài 2 - Lê Qúy Đức

  Bài giảng Công nghệ chế tạo máy 2: Bài 2 - Lê Qúy Đức

  Bài giảng Công nghệ chế tạo máy 2: Bài 2 - Phương pháp gia công bằng điện vật lý và điện hóa học" được biên soạn với các nội dung chính sau: Đặc điểm chung; Gia công kim loại bằng phương pháp tia lửa điện; Gia công kim loại bằng laze; Gia công bằng siêu âm; Gia công kim loại bằng điện hóa; Gia công kim loại bằng phương pháp phối hợp. Mời các bạn...

   39 p vimaru 21/03/2023 0 0

 • Bài giảng Công nghệ chế tạo máy 2: Bài 4 - Lê Qúy Đức

  Bài giảng Công nghệ chế tạo máy 2: Bài 4 - Lê Qúy Đức

  Bài giảng "Công nghệ chế tạo máy 2: Bài 4 - Tiêu chuẩn hóa quá trình công nghệ" được biên soạn với các nội dung chính sau: Phương hướng chuẩn bị công nghệ hiện nay; Biện pháp cơ bản rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu qủa khi chuẩn bị công nghệ; Quá trình công nghệ tiêu chuẩn; Phân loại đối tượng sản xuất;... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

   30 p vimaru 21/03/2023 0 0

 • Bài giảng Công nghệ chế tạo máy 2: Bài 3 - Lê Qúy Đức

  Bài giảng Công nghệ chế tạo máy 2: Bài 3 - Lê Qúy Đức

  Bài giảng "Công nghệ chế tạo máy 2: Bài 3 - Thiết kế quy trình công nghệ gia công" được biên soạn với các nội dung chính sau: Ý nghĩa của chuẩn bị sản xuất; Phương pháp thiết kế: kiểm tra tính công nghệ trong kết cấu, xác định lượng dư và phương pháp tạo phôi, xác định trình tự gia công hợp lý, thiết kế nguyên công, so sánh phương án công...

   53 p vimaru 21/03/2023 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số