• Ebook Kỹ thuật an toàn trong thiết kế, sử dụng và sửa chữa máy xây dựng: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật an toàn trong thiết kế, sử dụng và sửa chữa máy xây dựng: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Kỹ thuật an toàn trong thiết kế, sử dụng và sửa chữa máy xây dựng" trình bày các nội dung: Những quy định chung về an toàn lao động, bảo hộ lao động và môi trường đối với sức khỏe con người; kỹ thuật an toàn trong sử dụng máy xây dựng - xếp dỡ, những vấn đề an toàn trong vận chuyển và lắp dựng máy xây dựng, lắp dụng...

   140 p vimaru 21/03/2023 15 1

 • Ebook Kỹ thuật an toàn trong thiết kế, sử dụng và sửa chữa máy xây dựng: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật an toàn trong thiết kế, sử dụng và sửa chữa máy xây dựng: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Kỹ thuật an toàn trong thiết kế, sử dụng và sửa chữa máy xây dựng" trình bày các nội dung: Các quy định về kỹ thuật an toàn - vệ sinh công nghiệp trong các phân xưởng sửa chữa máy xây dựng, quy định về phòng cháy và chữa cháy trong các xí nghiệp công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   85 p vimaru 21/03/2023 9 0

 • Ebook Robot dưới nước: Phần 1

  Ebook Robot dưới nước: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Robot dưới nước" trình bày các nội dung: Bước phát triển hiện đại của khoa học công nghệ robot, tổng quát về robot dưới nước, các bộ phận chức năng cơ bản của robot dưới nước, cảm biến và hệ thống truyền dẫn thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   87 p vimaru 21/03/2023 10 0

 • Ebook Robot dưới nước: Phần 2

  Ebook Robot dưới nước: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Robot dưới nước" trình bày các nội dung: Các loại hình robot dưới nước, đa dạng các loại hình robot dưới nước, giới thiệu một vài sáng chế liên quan đến robot dưới nước, cấu hình robot cá, các loại hình và ứng dụng robot cá. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   132 p vimaru 21/03/2023 9 0

 • Ebook Vùng đô thị Châu Á & thành phố Hồ Chí Minh: Phần 1 - Nguyễn Minh Hòa

  Ebook Vùng đô thị Châu Á & thành phố Hồ Chí Minh: Phần 1 - Nguyễn Minh Hòa

  Ebook Vùng đô thị Châu Á & thành phố Hồ Chí Minh: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: tiến trình đô thị hoá, phát triển không gian và quản lý đô thị của một số thành phố châu Á. Mời các bạn cùng tham khảo!

   163 p vimaru 28/02/2023 23 0

 • Ebook Vùng đô thị Châu Á & thành phố Hồ Chí Minh: Phần 2 - Nguyễn Minh Hòa

  Ebook Vùng đô thị Châu Á & thành phố Hồ Chí Minh: Phần 2 - Nguyễn Minh Hòa

  Tiếp nội dung phần 1, ebook Vùng đô thị Châu Á & thành phố Hồ Chí Minh: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: phát triển đô thị hoá và quản lý đô thị ở sài gòn -TP Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo!

   113 p vimaru 28/02/2023 27 0

 • Ebook Văn hóa làng xã trước sự thách thức của đô thị hóa tại thành phố Hồ Chí Minh: Phần 1

  Ebook Văn hóa làng xã trước sự thách thức của đô thị hóa tại thành phố Hồ Chí Minh: Phần 1

  Ebook Văn hóa làng xã trước sự thách thức của đô thị hóa tại thành phố Hồ Chí Minh: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Tình hình đô thị hoá tại vùng ven và ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh; Văn hoá vật chất và hiện tượng đô thị hoá. Mời các bạn cùng tham khảo!

   168 p vimaru 28/02/2023 29 0

 • Ebook Văn hóa làng xã trước sự thách thức của đô thị hóa tại thành phố Hồ Chí Minh: Phần 2

  Ebook Văn hóa làng xã trước sự thách thức của đô thị hóa tại thành phố Hồ Chí Minh: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, ebook Văn hóa làng xã trước sự thách thức của đô thị hóa tại thành phố Hồ Chí Minh: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Văn hoá tinh thần và đô thị hoá; Động thái hóa làng xã trong môi trường đô thị hóa. Mời các bạn cùng tham khảo!

   127 p vimaru 28/02/2023 18 0

 • Ebook Thiết kế công trình hạ tầng đô thị và giao thông công cộng thành phố: Phần 1

  Ebook Thiết kế công trình hạ tầng đô thị và giao thông công cộng thành phố: Phần 1

  Thiết kế công trình hạ tầng đô thị và giao thông công cộng thành phố: Phần 1 trình bày những nội dung cơ bản để tính toán, thiết kế các đường phố đô thị cùng các công trình hạ tầng có liên quan như: thiết kế thoát nước, cây xanh, chiếu sáng và chống ồn cho đường phố; nút giao thông; quy hoạch và thiết kế các bãi đậu xe, gara gửi xe. Mời...

   181 p vimaru 28/02/2023 19 0

 • Ebook Thiết kế công trình hạ tầng đô thị và giao thông công cộng thành phố: Phần 2

  Ebook Thiết kế công trình hạ tầng đô thị và giao thông công cộng thành phố: Phần 2

  Tiếp phần 1, Thiết kế công trình hạ tầng đô thị và giao thông công cộng thành phố: Phần 2 trình bày toàn bộ các phương thức và phương tiện của hệ thống vận chuyển giao thông công cộng đã và đang sử dụng hiện nay ở các nước trên thế giới cũng như đã và sẽ được sử dụng trong các thành phố lớn của Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   252 p vimaru 28/02/2023 19 0

 • Ebook Quy hoạch vùng: Phần 1 - TS. KTS. Phạm Kim Giao

  Ebook Quy hoạch vùng: Phần 1 - TS. KTS. Phạm Kim Giao

  Ebook Quy hoạch vùng: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: những khái niệm cơ bản của quy hoạch vùng; sự hình thành và phát triển của quy hoạch vùng trên thế giới; những yêu cầu cơ bản của quy hoạch xây dựng vùng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   80 p vimaru 28/02/2023 21 0

 • Ebook Quy hoạch vùng: Phần 2 - TS. KTS. Phạm Kim Giao

  Ebook Quy hoạch vùng: Phần 2 - TS. KTS. Phạm Kim Giao

  Tiếp nội dung phần 1, ebook Quy hoạch vùng: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: những mô hình cơ cấu cư dân và định hướng phát triển vùng; quy hoạch xây dựng vùng; lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   83 p vimaru 28/02/2023 23 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số