Sinh viên đến học tập và nghiên cứu tại Thư viện Nhà trường năm học mới

Được sự quan tâm của Nhà trường Thư viện giờ đã khang trang, hiện đại hơn với nguồn tài nguyên phong phú và đa dạng phục vụ tất cả cán bộ, học viên và sinh viên Nhà trường. Đây là một môi trường học tập, nghiên cứu tốt, không gian yên tĩnh giúp các em sinh viên nâng cao thành tích học tập.

 

Hình: Sinh viên đến học tập và nghiên cứu tại Thư viện Nhà trường năm học mới.

 

Thời gian vừa qua Thư viện đã thay đổi toàn diện phương thức phục vụ bạn đọc đảm bảo những điều kiện thuận lợi nhất cho bạn đọc lên học tập và tra cứu tài liệu, trong đó có việc bổ sung thêm phòng đọc cho sinh viên chương trình tiên tiến, SQQL, tăng thời gian phục vụ buổi trưa, bổ sung những tài liệu mới, hữu ích phục vụ cho công tác đào tạo của Nhà trường.