Tiếp nhận sách tặng từ PGS.TS. Hoàng Đức Tuấn

Thư viện Hàng hải vừa tiếp nhận một số đầu sách tặng từ PGS. TS. Hoàng Đức Tuấn - Phó Trưởng Khoa Điện - Điện tử. Đây là một trong số những đầu sách của tác giả Hoàng Đức Tuấn (chủ biên) và tập thể tác giả biên soạn, được xuất bản từ năm 2015, nhưng do nhiều lý do khách quan mà chưa có tại Thư viện Trường. Vì vậy, tác giả đã quyết định tặng một số đầu sách này để lưu trữ tại Thư viện phục vụ bạn đọc tra cứu, tham khảo, dễ dàng tiếp cận tài liệu hơn.

Các đầu sách tặng gồm: 

1. Hệ thống điện tàu thủy - Tập 1

- Chủ biên: TS. Hoàng Đức Tuấn, Kiều Đình Bình, Phan Đăng Hào, Trần Viết Tiến

 - Hiệu đính: TS. Vương Đức Phúc

2.  Hệ thống tự động tàu thủy - Tập 1

- Chủ biên: TS. Hoàng Đức Tuấn, Đinh Anh Tuấn, Nguyễn Tất Dũng

PGS. TS. Hoàng Đức Tuấn là một giảng viên, một nhà khoa học, một độc giả thân thiết đối với Thư viện. Thời gian qua Thầy rất quan tâm đến các hoạt động Thư viện, thường xuyên tìm kiếm tài liệu, truy xuất các CSDL quốc tế được kết nối tại Thư viện Trường phục vụ cho hoạt động giảng dạy và nghiên cứu của mình.

Hy vọng trong thời gian tới Thư viện tiếp tục nhận được sự quan tâm, đóng góp, ủng hộ nhiều hơn nữa của các tác giả, các bạn đọc để Thư viện phục vụ ngày càng tốt hơn, đa dạng nguồn thông tin hơn, tiện ích và thân thiết hơn đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc.