• Ebook Khai thác hiệu quả đường ô tô cao tốc: Lý thuyết và thực tiễn - Phần 1

  Ebook Khai thác hiệu quả đường ô tô cao tốc: Lý thuyết và thực tiễn - Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Khai thác hiệu quả đường ô tô cao tốc: Lý thuyết và thực tiễn" giới thiệu tới bạn đọc các nội dung: Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đường ô tô cao tốc; lý luận về hạ tầng kỹ thuật đường bộ và đường ô tô cao tốc; lợi ích kinh tế xã hội của việc khai thác đường ô tô cao tốc - đường ô tô cao tốc...

   104 p vimaru 27/08/2022 68 0

 • Ebook Khai thác hiệu quả đường ô tô cao tốc: Lý thuyết và thực tiễn - Phần 2

  Ebook Khai thác hiệu quả đường ô tô cao tốc: Lý thuyết và thực tiễn - Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Khai thác hiệu quả đường ô tô cao tốc: Lý thuyết và thực tiễn" giới thiệu tới bạn đọc các nội dung chương 4 - Giải pháp khai thác hiệu quả đường ô tô cao tốc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   89 p vimaru 27/08/2022 33 0

 • Ebook Hướng dẫn thiết kế kết cấu cọc ván thép: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn thiết kế kết cấu cọc ván thép: Phần 1

  Hướng dẫn thiết kế kết cấu cọc ván thép được biên soạn gồm có 10 chương. Phần 1 có 6 chương với những nội dung chính sau: Chương 1 giới thiệu chung, chương 2 các vấn đề xem xét trong thiết kế, chương 3 cơ sở thiết kế, chương 4 tải trọng và tác động, chương 5 tính toán ổn định, chương 6 thiết kế kết cấu công trình cảng.

   196 p vimaru 27/08/2022 37 0

 • Ebook Hướng dẫn thiết kế kết cấu cọc ván thép: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn thiết kế kết cấu cọc ván thép: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn thiết kế kết cấu cọc ván thép: Phần 2 gồm có 4 chương với những nội dung chính sau: Chương 7 thiết kế kết cấu công trình phụ tạm, chương 8 phân tích tương tác giữa đất nền và kết cấu, chương 9 các vấn đề kỹ thuật cần xem xét trong quá trình thi công, chương 10 các xem xét cho thiết kế đặc biệt.

   147 p vimaru 27/08/2022 43 0

 • Ebook Hướng dẫn thiết kế hệ thống điều hòa không khí: Phần 1 - Nguyễn Đức Lợi

  Ebook Hướng dẫn thiết kế hệ thống điều hòa không khí: Phần 1 - Nguyễn Đức Lợi

  Phần 1 của tài liệu "Hướng dẫn các phương pháp thiết kế hệ thống điều hòa không khí" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: lịch sử phát triển, mục đích và ý nghĩa của điều hòa không khí; các số liệu ban đầu; phân tích các hệ thống điều hòa không khí; tính cân bằng nhiệt ẩm bằng phương pháp truyền thống; tính cân bằng nhiệt ẩm bằng...

   211 p vimaru 27/08/2022 43 0

 • Ebook Hướng dẫn thiết kế hệ thống điều hòa không khí: Phần 2 - Nguyễn Đức Lợi

  Ebook Hướng dẫn thiết kế hệ thống điều hòa không khí: Phần 2 - Nguyễn Đức Lợi

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hướng dẫn các phương pháp thiết kế hệ thống điều hòa không khí" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: tính chọn máy và thiết bị của hệ thống điều hòa không khí; tính toán thiết kế hệ thống đường ống nước; tính toán thiết kế hệ thống đường ống gió;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   278 p vimaru 27/08/2022 37 0

 • Ebook Hệ thống điều khiển thông minh: Phần 1 - Huỳnh Thái Hoàng

  Ebook Hệ thống điều khiển thông minh: Phần 1 - Huỳnh Thái Hoàng

  Tài liệu "Hệ thống điều khiển thông minh" trình bày một cách có hệ thống cơ sở lý thuyết và ứng dụng các kỹ thuật thông minh trong việc thiết kế các hệ thống điều khiển. Phần 1 của tài liệu cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: tổng quan điều khiển thông minh; hệ mờ; mạng thần kinh; giải thuật di truyền; điều khiển trực tiếp;... Mời...

   231 p vimaru 27/08/2022 49 0

 • Ebook Hệ thống điều khiển thông minh: Phần 2 - Huỳnh Thái Hoàng

  Ebook Hệ thống điều khiển thông minh: Phần 2 - Huỳnh Thái Hoàng

  "Hệ thống điều khiển thông minh" được biên soạn nhằm mục đích làm tài liệu tham khảo cho học viên cao học các ngành Tự động hóa, Cơ điện tử, Công nghệ chế tạo máy khi học môn Hệ thống điều khiển thông minh. Phần 2 của tài liệu tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: nhận dạng hệ phi tuyến; điều khiển dựa vào mô hình; điều...

   189 p vimaru 27/08/2022 35 0

 • Ebook Google Sketchup for site design: a guide to modeling site plans, terrain, and architecture - Part 1

  Ebook Google Sketchup for site design: a guide to modeling site plans, terrain, and architecture - Part 1

  Ebook Google Sketchup for site design: a guide to modeling site plans, terrain, and architecture - Part 1 presents the following content: Chapter 1 how to use this book, chapter 2 sketchup basics, chapter 3 components and groups, chapter 4 problem solving, chapter 5 ruby scripts, chapter 6 introduction to sketchup process modeling, chapter 7 detailed site plan modeling, chapter 8 custom components - site furnishings, chapter 9 custom...

   196 p vimaru 27/08/2022 30 0

 • Ebook Google Sketchup for site design: a guide to modeling site plans, terrain, and architecture - Part 2

  Ebook Google Sketchup for site design: a guide to modeling site plans, terrain, and architecture - Part 2

  Ebook Google Sketchup for site design: a guide to modeling site plans, terrain, and architecture - Part 2 presents the following content: Chapter 12 introduction to the sandbox tools, chapter 13 conceptual 3d grading, chapter 14 complex canopies, chapter 15 sandbox architecture, chapter 16 overview of autocad to sketchup, chapter 17 organizing autocad, chapter 18 modeling the autocad flatwork base, chapter 19 arranging the model.

   175 p vimaru 27/08/2022 27 0

 • Ebook Illustrated design of reinforced concrete buildings (8th edition): Part 1

  Ebook Illustrated design of reinforced concrete buildings (8th edition): Part 1

  Ebook Illustrated design of reinforced concrete buildings (8th edition): Part 1 presents the following content: Chapter 1 Introduction to Structural Design; Chapter 2 Loads and material ; Chapter 3 Analysis and design approximations; Chapter 4 Limit State Theory for R.C. Members; Chapter 5 Structural behavior of R.C. elements and detailing of reinforcement; Chapter 6 Design of Members; Chapter 7 Project I: Design of Single Storey Public bulding.

   228 p vimaru 27/08/2022 31 0

 • Ebook Illustrated design of reinforced concrete buildings (8th edition): Part 2

  Ebook Illustrated design of reinforced concrete buildings (8th edition): Part 2

  Ebook Illustrated design of reinforced concrete buildings (8th edition): Part 2 presents the following content: Chapter 8 Project II: Design of Multi Storey Commercial bulding; Chapter 9 Project III: Design of Multi Storeyed Residential Building; Chapter 10 Design of Portal Frame; Chapter 11 Design of Porch; Chapter 12 Combined footing; Chapter 13 Earthquake analysis and design.

   360 p vimaru 27/08/2022 25 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số