• Giáo trình Nhận dạng và xử lý ảnh: Phần 1

  Giáo trình Nhận dạng và xử lý ảnh: Phần 1

  Giáo trình Nhận dạng và xử lý ảnh: Phần 1 gồm có 3 chương với những nội dung chính sau: Chương 1 nhập môn xử lý ảnh, chương 2 biến đổi xử lý ảnh, chương 3 phương pháp phân đoạn ảnh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   91 p vimaru 21/03/2023 12 0

 • Giáo trình Nhận dạng và xử lý ảnh: Phần 2

  Giáo trình Nhận dạng và xử lý ảnh: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình Nhận dạng và xử lý ảnh gồm có các chương sau: Chương 4 trích chọn đặc trưng cơ bản, chương 5 nâng cao và so khớp ảnh, chương 6 kỹ thuật nhận dạng, chương 7 kỹ thuật học sâu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   137 p vimaru 21/03/2023 10 0

 • Giáo trình Phát triển ứng dụng di động cơ bản: Phần 1

  Giáo trình Phát triển ứng dụng di động cơ bản: Phần 1

  Giáo trình phát triển ứng dụng di động cơ bản: Phần 1 gồm có 5 chương với những nội dung chính sau: Chương 1 Tổng quan về lập trình di động và mô trường phát triển; Chương 2 Làm quen với công cụ lập trình Android studio; Chương 3 Cài đặt thiết bị di động và chạy ứng dụng Android; Chương 4 Layout và view cơ bản trong Android; Chương 5 Các kỹ thuật lập...

   121 p vimaru 21/03/2023 11 0

 • Giáo trình phát triển ứng dụng di động cơ bản: Phần 2

  Giáo trình phát triển ứng dụng di động cơ bản: Phần 2

  Giáo trình phát triển ứng dụng di động cơ bản: Phần 2 gồm có 5 chương như sau: Chương 6 Cửa sổ thông báo thường dùng trong Android; Chương 7 View nâng cao trong Android; Chương 8 Cách chuyển ngôn ngữ trong di động; Chương 9 Activity và Intent; Chương 10 Assets và lưu trạng thái ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   152 p vimaru 21/03/2023 18 0

 • Giáo trình Lý thuyết truyền tin: Phần 1

  Giáo trình Lý thuyết truyền tin: Phần 1

  Giáo trình "Lý thuyết truyền tin" được được biên soạn với dung lượng 45 tiết, được chia thành 2 phần. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Nhập môn lý thuyết truyền tin; thông tin và lượng tin; mã hiệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   63 p vimaru 21/03/2023 27 0

 • Giáo trình Lý thuyết truyền tin: Phần 2

  Giáo trình Lý thuyết truyền tin: Phần 2

  Giáo trình Lý thuyết truyền tin được trình bày cơ bản, ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với đối tượng học sinh trung học. Do khuôn khổ có hạn nên một số nội dung chỉ có thể giới thiệu tóm tắt. Vì thế, người dạy và người học cần tham khảo thêm các tài liệu liên quan với ngành học để việc sử dụng giáo trình có hiệu quả hơn. Mời các bạn...

   69 p vimaru 21/03/2023 17 0

 • Giáo trình Kinh tế và tổ chức quản lý sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng: Phần 1

  Giáo trình Kinh tế và tổ chức quản lý sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng: Phần 1

  Phần 1 giáo trình Kinh tế và tổ chức quản lý sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng" trình bày các nội dung: Doanh nghiệp và hình thành doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng; đầu tư và đánh giá hiệu quả đầu tư trong sản xuất vật liệu xây dựng; phân bố doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng; sản phẩm vật liệu xây dựng...

   118 p vimaru 21/03/2023 10 0

 • Giáo trình Kinh tế và tổ chức quản lý sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng: Phần 2

  Giáo trình Kinh tế và tổ chức quản lý sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng: Phần 2

  Phần 2 giáo trình Kinh tế và tổ chức quản lý sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng" trình bày các nội dung: Kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng; tổ chức cung ứng và sử dụng nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng; quản lý lao động trong doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây...

   172 p vimaru 21/03/2023 10 0

 • Giáo trình Quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công (Tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Giáo trình Quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công (Tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công" trình bày tổng quan quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công, phân tích công việc trong tổ chức công, kế hoạch hóa nguồn nhân lực trong tổ chức công, tuyển dụng nguồn nhân lực trong tổ chức công. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   144 p vimaru 21/03/2023 3 0

 • Giáo trình Quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công (Tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Giáo trình Quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công (Tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công" trình bày các nội dung: Đào tạo nguồn nhân lực trong tổ chức công, đánh giá nguồn nhân lực trong tổ chức công, thù lao lao động trong tố chức công, chính sách quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   132 p vimaru 21/03/2023 3 0

 • Giáo trình Quản trị học căn bản: Phần 1

  Giáo trình Quản trị học căn bản: Phần 1

  Giáo trình Quản trị học căn bản mang lại cho các bạn sinh viên một nền tảng kiến thức khoa học căn bản, vững chắc để có thể học tập, nghiên cứu ở các lĩnh vực kiến thức chuyên sâu hơn ở các chuyên môn chuyên ngành có liên quan. Phần 2 cuốn giáo trình trình bày tổng quan về quản trị, môi trường hoạt động của doanh nghiệp, mời các bạn cùng...

   61 p vimaru 21/03/2023 7 1

 • Giáo trình Quản trị học căn bản: Phần 2

  Giáo trình Quản trị học căn bản: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình Quản trị học căn bản trình bày các nội dung: Quyết định quản trị, chức năng hoạch định, chức năng tổ chức, chức năng điều khiển, chức năng kiểm soát. Mời các bạn cùng tham khảo.

   85 p vimaru 21/03/2023 7 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số