• Mô hình số trong động lực biển - Chương 3: Các mô hình số hai chiều

  Mô hình số trong động lực biển - Chương 3: Các mô hình số hai chiều

  Những nội dung chính trong chương 3 gồm có: Các bài toán cơ bản, lời giải số của hệ phương trình, cách tiếp cận từng bước để thiết lập và phân tích sơ đồ đơn giản, các mô hình số hai chiều, lọc số, làm mịn lưới. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   95 p vimaru 30/11/2019 5 0

 • Mô hình số trong động lực biển - Chương 2: Các phương trình tải

  Mô hình số trong động lực biển - Chương 2: Các phương trình tải

  Những nội dung chính trong chương 2 gồm có: Cơ sở toán học, điều kiện biên và điều kiện ban đầu, các thuộc tính số cơ bản, sơ đồ số ẩn và hiện, các sơ đồ số trung tâm, sai số tính toán, các thức tính toán và thức vật lý của lời giải số, quá trình khuếch tán,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   60 p vimaru 30/11/2019 4 0

 • Mô hình số trong động lực biển - Chương 4: Chuyển động ba chiều phụ thuộc vào thời gian

  Mô hình số trong động lực biển - Chương 4: Chuyển động ba chiều phụ thuộc vào thời gian

  Những nội dung chính trong chương 4 gồm có: Mô hình học hóa số hoàn lưu fjord, chuyển động ba chiều trong các biển nông, mô hình ba chiều sử dụng thức phân rã và tọa độ sigma, mô hình hoàn lưu tổng quát - điều kiện nắp cứng, mô hình ba chiều nữa ẩn,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   111 p vimaru 30/11/2019 6 0

 • Mô hình số trong động lực biển - Chương 5: Các thức chuẩn

  Mô hình số trong động lực biển - Chương 5: Các thức chuẩn

  Những nội dung chính được trình bày trong chương 5 gồm có: Sâyxi, tiếp cận thức chuẩn, lời giải đối với hồ và vịnh có độ sâu đồng nhất và biến đổi, các hệ thống có nhánh, tính toán cộng hưởng cho các hệ thống thủy vực có dạng không đều, chuyển động sóng thứ cấp, thức Helmholtz,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi...

   60 p vimaru 30/11/2019 5 0

 • Mô hình số trong động lực biển - Chương 6: Các quá trình trạng thái ổn định

  Mô hình số trong động lực biển - Chương 6: Các quá trình trạng thái ổn định

  Những nội dung chính trong chương 6 gồm có: Các ví dụ hải dương học, xấp xỉ số, điều kiện biên, các phương pháp số, phương pháp trực tiếp, các sơ đồ có bậc chính xác cao hơn đối với dòng chảy ưu thế đối lưu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   25 p vimaru 30/11/2019 5 0

 • Mô hình số trong động lực biển - Chương 1: Thiết lập các phương trình tổng quát

  Mô hình số trong động lực biển - Chương 1: Thiết lập các phương trình tổng quát

  Những nội dung chính trong chương 1 gồm có: Các phương trình chuyển động, liên tục và khuếch tán; tách dòng chảy thành dòng chảy trung bình và nhiễu động quanh trạng thái trung bình; các phương trình năng lượng; các phương trình 2 chiều; áp dụng các hàm dòng;... Mời các bạn cùng tham khảo.

   43 p vimaru 30/11/2019 5 0

 • Mô hình số trong động lực biển - Chương Phụ lục

  Mô hình số trong động lực biển - Chương Phụ lục

  Chương phụ lục sẽ cung cấp cho người học kiến thức về phương pháp đảo đường. Đồng thời chương này cũng giới thiệu về chương trình Fortran dùng cho thuật toán đảo đường. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   29 p vimaru 30/11/2019 4 0

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 23:2016/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 23:2016/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này (sau đây viết tắt là “Quy chuẩn”) áp dụng cho việc kiểm tra và chế tạo các thiết bị nâng được lắp đặt trên tàu biển Việt Nam (sau đây viết tắt là "thiết bị nâng"). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   55 p vimaru 31/07/2019 54 1

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 32:2017/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 32:2017/BGTVT

  Quy chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với kính an toàn được sử dụng làm kính chắn gió, các loại kính cửa của xe ô tô và rơ moóc, sơ mi rơ moóc, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   133 p vimaru 31/07/2019 31 0

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 35:2017/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 35:2017/BGTVT

  Quy chuẩn này quy định về kiểm tra đặc tính quang học đèn chiếu sáng phía trước (sau đây được gọi chung là đèn) của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, nhập khẩu đèn, sản xuất lắp ráp, nhập khẩu phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và các tổ chức, cá nhân liên quan đến...

   42 p vimaru 31/07/2019 37 0

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 28:2016/BLĐTBXH

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 28:2016/BLĐTBXH

  Quy chuẩn này quy định các yêu cầu về an toàn lao động đối với bộ lọc tự động, bao gồm: Bộ lọc tự động thay đổi hệ số truyền sáng thấp hơn giá trị tạo ra bởi bức xạ hồ quang (bộ lọc có độ tối thay đổi tự động) dùng trong mặt nạ hàn; Bộ lọc tự động trang bị cho các phương tiện cá nhân bảo vệ mắt cho thợ hàn và được gắn...

   5 p vimaru 31/07/2019 32 0

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 21:2015/BGTVT sửa đổi lần 1:2016

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 21:2015/BGTVT sửa đổi lần 1:2016

  Quy chuẩn quy định về các hoạt động liên quan đến thiết kế, đóng mới, hoán cải, phục hồi, sửa chữa và khai thác tàu biển. Tàu biển thuộc phạm vi áp dụng của Quy chuẩn này bao gồm tàu biển Việt Nam, các tàu dự định mang cờ quốc tịch Việt Nam có đặc điểm như dưới đây, và các tàu mang cờ quốc tịch nước ngoài

   215 p vimaru 31/07/2019 39 1