• Giáo trình môn công nghệ chế tạo máy - Chương 6: Phôi và lượng dư gia công

  Giáo trình môn công nghệ chế tạo máy - Chương 6: Phôi và lượng dư gia công

  Tài liệu tham khảo Giáo trình công nghệ chế tạo máy dùng trong các tường trung học công nghiệp được biên soạn trên cơ sở " Chương trình đào tạo trung học chuyên nghiệp ngành sửa chữa khai thác thiết bị cơ khí, chuyên ngành cắt gọt kim loại và sửa chữa " do Phạm Ngọc Dũng chủ biên - Chương 6 Phôi và lượng dư gia công.

   10 p vimaru 31/12/2019 66 1

 • Giáo trình môn công nghệ chế tạo máy - Chương 8: Gia công bằng biến dạng dẻo

  Giáo trình môn công nghệ chế tạo máy - Chương 8: Gia công bằng biến dạng dẻo

  Tài liệu tham khảo Giáo trình công nghệ chế tạo máy dùng trong các tường trung học công nghiệp được biên soạn trên cơ sở " Chương trình đào tạo trung học chuyên nghiệp ngành sửa chữa khai thác thiết bị cơ khí, chuyên ngành cắt gọt kim loại và sửa chữa " do Phạm Ngọc Dũng chủ biên - Chương 8 Gia công bằng biến dạng dẻo.

   10 p vimaru 31/12/2019 53 2

 • Giáo trình môn công nghệ chế tạo máy - Chương 9: Hàn và cắt kim loại.

  Giáo trình môn công nghệ chế tạo máy - Chương 9: Hàn và cắt kim loại.

  Tài liệu tham khảo Giáo trình công nghệ chế tạo máy dùng trong các tường trung học công nghiệp được biên soạn trên cơ sở " Chương trình đào tạo trung học chuyên nghiệp ngành sửa chữa khai thác thiết bị cơ khí, chuyên ngành cắt gọt kim loại và sửa chữa " do Phạm Ngọc Dũng chủ biên - Chương 9 Hàn và cắt kim loại.

   12 p vimaru 31/12/2019 84 1

 • Giáo trình môn công nghệ chế tạo máy - Chương 10: Gia công chuẩn bị

  Giáo trình môn công nghệ chế tạo máy - Chương 10: Gia công chuẩn bị

  Tài liệu tham khảo Giáo trình công nghệ chế tạo máy dùng trong các tường trung học công nghiệp được biên soạn trên cơ sở " Chương trình đào tạo trung học chuyên nghiệp ngành sửa chữa khai thác thiết bị cơ khí, chuyên ngành cắt gọt kim loại và sửa chữa " do Phạm Ngọc Dũng chủ biên - Chương 10 Gia công chuẩn bị.

   10 p vimaru 31/12/2019 76 1

 • Giáo trình công nghệ chế tạo máy - Chương 11: Các phương pháp gia công mặt phẳng

  Giáo trình công nghệ chế tạo máy - Chương 11: Các phương pháp gia công mặt phẳng

  Tài liệu tham khảo Giáo trình công nghệ chế tạo máy dùng trong các tường trung học công nghiệp được biên soạn trên cơ sở " Chương trình đào tạo trung học chuyên nghiệp ngành sửa chữa khai thác thiết bị cơ khí, chuyên ngành cắt gọt kim loại và sửa chữa " do Phạm Ngọc Dũng chủ biên - Chương 11 Các phương pháp gia công mặt phẳng.

   17 p vimaru 31/12/2019 80 1

 • Giáo trình công nghệ chế tạo máy - Chương 13: Gia công định hình

  Giáo trình công nghệ chế tạo máy - Chương 13: Gia công định hình

  Tài liệu tham khảo Giáo trình công nghệ chế tạo máy dùng trong các tường trung học công nghiệp được biên soạn trên cơ sở " Chương trình đào tạo trung học chuyên nghiệp ngành sửa chữa khai thác thiết bị cơ khí, chuyên ngành cắt gọt kim loại và sửa chữa " do Phạm Ngọc Dũng chủ biên - Chương 13: Gia công định hình.

   13 p vimaru 31/12/2019 62 1

 • Giáo trình công nghệ chế tạo máy - Chương 12: Các phương pháp gia công mặt trụ

  Giáo trình công nghệ chế tạo máy - Chương 12: Các phương pháp gia công mặt trụ

  Tài liệu tham khảo Giáo trình công nghệ chế tạo máy dùng trong các tường trung học công nghiệp được biên soạn trên cơ sở " Chương trình đào tạo trung học chuyên nghiệp ngành sửa chữa khai thác thiết bị cơ khí, chuyên ngành cắt gọt kim loại và sửa chữa " do Phạm Ngọc Dũng chủ biên - Chương 12 Các phương pháp gia công mặt trụ.

   11 p vimaru 31/12/2019 63 1

 • Công nghệ chế tạo máy - Chương 14: Gia công chi tiết họ hộp

  Công nghệ chế tạo máy - Chương 14: Gia công chi tiết họ hộp

  Tài liệu tham khảo Giáo trình công nghệ chế tạo máy dùng trong các tường trung học công nghiệp được biên soạn trên cơ sở " Chương trình đào tạo trung học chuyên nghiệp ngành sửa chữa khai thác thiết bị cơ khí, chuyên ngành cắt gọt kim loại và sửa chữa " do Phạm Ngọc Dũng chủ biên - Chương 14 Gia công chi tiết họ hộp.

   9 p vimaru 31/12/2019 72 1

 • Công nghệ chế tạo máy - Chương 15: Gia công bánh răng

  Công nghệ chế tạo máy - Chương 15: Gia công bánh răng

  Giáo trình công nghệ chế tạo máy dùng trong các tường trung học công nghiệp được biên soạn trên cơ sở " Chương trình đào tạo trung học chuyên nghiệp ngành sửa chữa khai thác thiết bị cơ khí, chuyên ngành cắt gọt kim loại và sửa chữa " do Phạm Ngọc Dũng chủ biên - Chương 15: Gia công bánh răng.

   20 p vimaru 31/12/2019 67 1

 • Công nghệ chế tạo máy - Chương 16: Gia công vật liệu siêu cứng

  Công nghệ chế tạo máy - Chương 16: Gia công vật liệu siêu cứng

  Giáo trình Công nghệ chế tạo máy dùng trong các tường trung học công nghiệp được biên soạn trên cơ sở " Chương trình đào tạo trung học chuyên nghiệp ngành sửa chữa khai thác thiết bị cơ khí, chuyên ngành cắt gọt kim loại và sửa chữa " do Phạm Ngọc Dũng chủ biên - Chương 16: Gia công vật liệu siêu cứng.

   8 p vimaru 31/12/2019 81 2

 • Công nghệ chế tạo máy - Chương 17: Lắp ráp máy

  Công nghệ chế tạo máy - Chương 17: Lắp ráp máy

  Giáo trình Công nghệ chế tạo máy dùng trong các tường trung học công nghiệp được biên soạn trên cơ sở " Chương trình đào tạo trung học chuyên nghiệp ngành sửa chữa khai thác thiết bị cơ khí, chuyên ngành cắt gọt kim loại và sửa chữa " do Phạm Ngọc Dũng chủ biên - Chương 17: Lắp ráp máy.

   19 p vimaru 31/12/2019 57 2

 • Công nghệ chế tạo máy - Chương 18: Công nghệ phục hồi chi tiết máy

  Công nghệ chế tạo máy - Chương 18: Công nghệ phục hồi chi tiết máy

  Giáo trình Công nghệ chế tạo máy dùng trong các tường trung học công nghiệp được biên soạn trên cơ sở " Chương trình đào tạo trung học chuyên nghiệp ngành sửa chữa khai thác thiết bị cơ khí, chuyên ngành cắt gọt kim loại và sửa chữa " do Phạm Ngọc Dũng chủ biên - Chương 18: Công nghệ phục hồi chi tiết máy.

   20 p vimaru 31/12/2019 66 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số