• QCVN 21: 2010/BGTVT - Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép Tập 4

  QCVN 21: 2010/BGTVT - Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép Tập 4

  QCVN 21:2010/BGTVT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép) đã được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 12/2010/TT-BGTVT ngày 21 tháng 4 năm 2010. QCVN 21: 2010/BGTVT - Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép Tập 4 sau đây trình bày những quy chuẩn về hệ thống máy tàu.

   431 p vimaru 31/05/2015 914 16

 • QCVN 21: 2010/BGTVT - Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép Tập 6

  QCVN 21: 2010/BGTVT - Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép Tập 6

  QCVN 21: 2010/BGTVT - Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép Tập 6 trình bày những quy định chung về sà lan thép. Những quy định của Phần này được áp dụng cho kết cấu thân sà lan, trang thiết bị và hệ thống máy.

   587 p vimaru 31/05/2015 673 9

 • QCVN 21: 2010/BGTVT - Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép Tập 7

  QCVN 21: 2010/BGTVT - Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép Tập 7

  QCVN 21:2010/BGTVT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép) đã được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 12/2010/TT-BGTVT ngày 21 tháng 4 năm 2010. QCVN 21: 2010/BGTVT - Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép Tập 7 trình bày những quy định chung về phân khoang.

   216 p vimaru 31/05/2015 529 8

 • Đề cương môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Đề cương môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Mời các bạn sinh viên cùng tham khảo Đề cương môn Tư tưởng Hồ Chí Minh sau đây với 20 câu hỏi tự luận và đáp án trả lời của môn học giúp các bạn hệ thống lại kiến thức được học, ôn thi đạt kết quả cao.

   12 p vimaru 23/05/2015 2505 28

 • Đề cương môn Nguyên lý cơ bản II

  Đề cương môn Nguyên lý cơ bản II

  Đề cương môn Nguyên lý cơ bản II gồm 30 câu hỏi tự luận và hướng dẫn trả lời giúp sinh viên củng cố kiến thức được học và ôn thi hiệu quả. Mời các bạn sinh viên cùng tham khảo.

   15 p vimaru 23/05/2015 1877 26

 • Bài giảng Microsoft Excel 2010 - Bài 7: Quản lý sổ tính Excel

  Bài giảng Microsoft Excel 2010 - Bài 7: Quản lý sổ tính Excel

  Mục tiêu Bài 7: Quản lý sổ tính Excel nhằm giúp sinh viên biết định dạng các thẻ trang tính trong sổ tính Excel; quản lý các trang tính trong sổ tính; hiển thị các trang tính và sổ tính.

   9 p vimaru 14/05/2015 330 5

 • Bài giảng Microsoft Excel 2010 - Bài 6: Thiết lập in trong sổ tính Excel

  Bài giảng Microsoft Excel 2010 - Bài 6: Thiết lập in trong sổ tính Excel

  Bài 6: Thiết lập in trong sổ tính Excel sẽ giúp sinh viên biết thiết lập tùy chỉnh bố cục trang; đặt dấu ngắt trang; in nội dung sổ tính bằng các tùy chỉnh.

   8 p vimaru 14/05/2015 337 2

 • Bài giảng Microsoft Excel 2010 - Bài 5: Định dạng trong sổ tính Excel

  Bài giảng Microsoft Excel 2010 - Bài 5: Định dạng trong sổ tính Excel

  Mục tiêu của bài học 5 nhằm giúp sinh viên biết: Chỉnh sửa font cho dữ liệu trong sổ tính; kiểm tra chính tả trong sổ tính; áp dụng định dạng kiểu số vào trang tính Excel; thêm đường viền và màu sắc vào ô căn lề cho nội dung trên ô; áp dụng phong cách cho ô.

   15 p vimaru 14/05/2015 387 2

 • Bài giảng Microsoft Excel 2010 - Bài 4: Chỉnh cửa số tính Excel

  Bài giảng Microsoft Excel 2010 - Bài 4: Chỉnh cửa số tính Excel

  Bài 4: Chỉnh cửa số tính Excel nhằm giúp người học thao tác với dữ liệu trong sổ tính Excel; chỉnh sửa các thành phần trong sổ tính; tìm kiếm dữ liệu trong trang tính; chỉnh sửa chiều cao và độ rộng của dòng và cột.

   10 p vimaru 14/05/2015 347 2

 • Bài giảng Microsoft Excel 2010 - Bài 3: Thực hành tính toán trong sổ tính Excel

  Bài giảng Microsoft Excel 2010 - Bài 3: Thực hành tính toán trong sổ tính Excel

  Mục tiêu bài 3 là giúp học viên biết tạo công thức căn bản trong Excel; sử dụng hàm để tính toán dữ liệu trong trang tính; sao chép công thức và hàm.

   8 p vimaru 14/05/2015 367 2

 • Bài giảng Microsoft Excel 2010 - Bài 2: Làm quen với trang tính trong Microsoft Excel

  Bài giảng Microsoft Excel 2010 - Bài 2: Làm quen với trang tính trong Microsoft Excel

  Mục tiêu Bài 2: Làm quen với trang tính trong Microsoft Excel nhằm giúp người học định nghĩa và phân biệt rõ ràng các thành phần trong giao diện của Excel 2010; tùy chỉnh hóa giao diện Excel theo sở thích cá nhân.; nhập dữ liệu và thao tác căn bản với dữ liệu trong trang tính; hiểu và biết cách sử dụng chức năng trợ giúp trong Excel.

   26 p vimaru 14/05/2015 511 5

 • Đề cương ôn tập môn Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin

  Đề cương ôn tập môn Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin

  Đề cương ôn tập môn Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin gồm 20 câu hỏi và hướng dẫn trả lời của môn học giúp sinh viên ôn thi hiệu quả. Mời các bạn sinh viên cùng tham khảo.

   7 p vimaru 07/03/2015 3616 31

Hướng dẫn khai thác thư viện số