• Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 57:2013/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 57:2013/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 57:2013/BGTVT về về phân cấp và đóng sàn nâng tàu áp dụng cho sàn nâng tàu được Cục Đăng kiểm Việt Nam kiểm tra và phân cấp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p vimaru 31/01/2020 158 1

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 58:20113/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 58:20113/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 58:20113/BGTVT về hệ thống chuông lặn áp dụng cho việc kiểm tra và chế tạo hệ thống chuông lặn của các tàu biển được Cục Đăng kiểm Việt Nam kiểm tra và phân cấp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   19 p vimaru 31/01/2020 158 1

 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 48:2012/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 48:2012/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 48:2012/BGTVT quy định các yêu cầu về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường và yêu cầu về quản lý đối với các giàn di động trên biển sử dụng cho mục đích thăm dò, khai thác dầu khí trên biển hoạt động ở nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội...

   31 p vimaru 31/01/2020 311 1

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 59:2013/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 59:2013/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 59:2013/BGTVT áp dụng cho việc kiểm tra và chế tạo các hệ thống làm lạnh hàng của các tàu biển được Cục Đăng kiểm Việt Nam kiểm tra và phân cấp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p vimaru 31/01/2020 170 1

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-21:2015/BNNPTNT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-21:2015/BNNPTNT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-21:2015/BNNPTNT áp dụng trong chế tạo, lắp đặt, kiểm tra và sử dụng các trang thiết bị an toàn trên tàu cá có chiều dài từ 12 m trở lên hoặc lắp máy chính có tổng công suất từ 50 sức ngựa trở lên (sau đây gọi là “tàu cá”) do Đăng kiểm tàu cá Việt Nam (sau đây gọi là “Đăng kiểm”) giám sát, phân cấp.

   26 p vimaru 31/01/2020 159 1

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 69:2014/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 69:2014/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 69:2014/BGTVT quy định các yêu cầu về chất lượng an toàn kỹ thuật, các yêu cầu về quản lý đối với các hệ thống đường ống biển sử dụng để vận chuyển riêng lẻ hoặc hỗn hợp các chất hyđrô cácbon ở trạng thái lỏng hoặc khí, như dầu thô, các sản phẩm của dầu, các loại khí và các chất lỏng khác trong...

   38 p vimaru 31/01/2020 177 1

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 55:2013/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 55:2013/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 55:2013/BGTVT về về phân cấp và đóng ụ nổi áp dụng cho ụ nổi được Cục Đăng kiểm Việt Nam kiểm tra và phân cấp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p vimaru 31/01/2020 163 1

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 70:2014/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 70:2014/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 70:2014/BGTVT quy định các yêu cầu về chất lượng an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường và yêu cầu về quản lý đối với các kho chứa nổi sử dụng cho mục đích sản xuất, chứa và xuất dầu trong hoạt động dầu khí ở nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ...

   42 p vimaru 31/01/2020 238 1

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 79:2014/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 79:2014/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 79:2014/BGTVT quy định kỹ thuật đối với hệ thống sơn tín hiệu trên đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay tại cảng hàng không dân dụng Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   56 p vimaru 31/01/2020 257 1

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 03:2017/BQP

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 03:2017/BQP

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 03:2017/BQP quy định các yêu cầu an toàn và kỹ thuật trong quá trình hủy đốt đạn súng, ngòi đạn và hỏa cụ. Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến việc hủy đốt đạn súng, ngòi đạn và hỏa cụ tại Việt Nam.

   16 p vimaru 31/01/2020 179 1

 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 26:2014/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 26:2014/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 26:2014/BGTVT quy định về việc kiểm tra, kết cấu và trang thiết bị ngăn ngừa ô nhiễm lắp đặt trên các tàu biển Việt Nam, các tàu biển dự định mang cờ quốc tịch Việt Nam và các phương tiện nổi trên biển (sau đây gọi tắt là “tàu biển”).

   113 p vimaru 31/01/2020 177 1

 • Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 89:2015/BTTTT

  Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 89:2015/BTTTT

  Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 89:2015/BTTTT quy định các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp đo đối với thiết bị nút IPv6. Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, nhập khẩu, sử dụng và khai thác các thiết bị nút IPv6 tại Việt Nam.

   6 p vimaru 31/01/2020 239 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số