• Bài giảng Hàn khí - Bài 1: Những kiến thức cơ bản về hàn khí

  Bài giảng Hàn khí - Bài 1: Những kiến thức cơ bản về hàn khí

  Bài giảng Hàn khí - Bài 1: Những kiến thức cơ bản về hàn khí. Sau khi học xong bài này người học sẽ có khả năng: giải thích đúng nguyên lý, công dụng của phương pháp hàn khí; trình bày đầy đủ các loại khí bảo vệ, các loại dây hàn; liệt kê các loại dụng cụ thiết bị dùng trong công nghệ hàn khí; trình bày đầy đủ mọi ảnh hưởng của quá...

   70 p vimaru 27/09/2022 4 0

 • Bài giảng Hàn khí - Bài 2.1: Lắp đặt và vận hành bộ thiết bị hàn khí

  Bài giảng Hàn khí - Bài 2.1: Lắp đặt và vận hành bộ thiết bị hàn khí

  Bài giảng Hàn khí - Bài 2.1: Lắp đặt và vận hành bộ thiết bị hàn khí. Sau khi học xong bài này người học sẽ có khả năng: biết được những dụng cụ, thiết bị dùng trong hàn khí và cách thức lắp đặt thiết bị hàn khí; hiểu được công dụng của các thiết bị dùng trong hàn khí; lắp đặt được bộ thiết bị dùng hàn khí đúng kỹ thuật và đảm...

   36 p vimaru 27/09/2022 5 0

 • Bài giảng Hàn khí - Bài 2.2: Hàn giáp mối bằng phương pháp hàn khí ở vị trí hàn bằng

  Bài giảng Hàn khí - Bài 2.2: Hàn giáp mối bằng phương pháp hàn khí ở vị trí hàn bằng

  Bài giảng Hàn khí - Bài 2.2: Hàn giáp mối bằng phương pháp hàn khí ở vị trí hàn bằng. Sau khi học xong bài này người học sẽ có khả năng: trình bày đặc điểm, phạm vi ứng dụng, công nghệ và kỹ thuật hàn giáp mối bằng phương pháp hàn khí; chuẩn bị phôi hàn đúng quy cách; tính toán và tra cứu tài liệu để xác định chế độ hàn giáp mối khi biết...

   27 p vimaru 27/09/2022 4 0

 • Bài giảng Hàn khí - Bài 2.3: Hàn giáp mối bằng phương pháp hàn khí ở vị trí hàn đứng

  Bài giảng Hàn khí - Bài 2.3: Hàn giáp mối bằng phương pháp hàn khí ở vị trí hàn đứng

  Bài giảng Hàn khí - Bài 2.3: Hàn giáp mối bằng phương pháp hàn khí ở vị trí hàn đứng. Sau khi học xong bài này người học sẽ có khả năng: trình bày đặc điểm, phạm vi ứng dụng, công nghệ và kỹ thuật hàn giáp mối bằng phương pháp hàn khí ở vị trí hàn đứng; chuẩn bị phôi hàn đúng quy cách; hàn các loại mối hàn giáp mối đáp ứng tiêu chuẩn...

   31 p vimaru 27/09/2022 6 0

 • Bài giảng Hàn khí - Bài 2.4: Hàn giáp mối bằng phương pháp hàn khí ở vị trí hàn ngang

  Bài giảng Hàn khí - Bài 2.4: Hàn giáp mối bằng phương pháp hàn khí ở vị trí hàn ngang

  Bài giảng Hàn khí - Bài 2.4: Hàn giáp mối bằng phương pháp hàn khí ở vị trí hàn ngang. Sau khi học xong bài này người học sẽ có khả năng: trình bày đặc điểm, phạm vi ứng dụng, công nghệ và kỹ thuật hàn giáp mối bằng phương pháp hàn khí ở vị trí hàn ngang; chuẩn bị phôi hàn đúng quy cách; kiểm tra, chỉnh sửa những khuyết tật bên ngoài của mối...

   29 p vimaru 27/09/2022 4 0

 • Bài giảng Hàn khí - Bài 3.1: Hàn gấp mép tấm mỏng bằng phương pháp hàn khí ở vị trí hàn bằng

  Bài giảng Hàn khí - Bài 3.1: Hàn gấp mép tấm mỏng bằng phương pháp hàn khí ở vị trí hàn bằng

  Bài giảng Hàn khí - Bài 3.1: Hàn gấp mép tấm mỏng bằng phương pháp hàn khí ở vị trí hàn bằng. Sau khi học xong bài này người học sẽ có khả năng: chuẩn bị phôi hàn đúng quy cách; tính toán và tra cứu tài liệu để xác định chế độ hàn gấp mép khi biết loại vật liệu, chiều dày vật liệu, vị trí mối hàn trong không gian (đường kính que hàn, loại...

   23 p vimaru 27/09/2022 3 0

 • Bài giảng Hàn khí - Bài 3.2: Hàn gấp mép tấm mỏng bằng phương pháp hàn khí ở vị trí hàn đứng

  Bài giảng Hàn khí - Bài 3.2: Hàn gấp mép tấm mỏng bằng phương pháp hàn khí ở vị trí hàn đứng

  Bài giảng Hàn khí - Bài 3.2: Hàn gấp mép tấm mỏng bằng phương pháp hàn khí ở vị trí hàn đứng. Sau khi học xong bài này người học sẽ có khả năng: chuẩn bị phôi hàn đúng quy cách; lấy lửa và điều chỉnh ngọn lửa hàn; kỹ thuật hàn các mối hàn gấp mép ở các vị trí hàn bằng, hàn đứng, hàn ngang, hàn trần;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   23 p vimaru 27/09/2022 4 0

 • Bài giảng Hàn khí - Bài 3.3: Hàn gấp mép tấm mỏng bằng phương pháp hàn khí ở vị trí hàn ngang

  Bài giảng Hàn khí - Bài 3.3: Hàn gấp mép tấm mỏng bằng phương pháp hàn khí ở vị trí hàn ngang

  Bài giảng Hàn khí - Bài 3.3: Hàn gấp mép tấm mỏng bằng phương pháp hàn khí ở vị trí hàn ngang. Sau khi học xong bài này người học sẽ có khả năng: tính toán và tra cứu tài liệu để xác định chế độ hàn gấp mép khi biết loại vật liệu, chiều dày vật liệu, vị trí mối hàn trong không gian; kỹ thuật hàn các mối hàn gấp mép ở các vị trí hàn...

   23 p vimaru 27/09/2022 3 0

 • Bài giảng Hàn khí - Bài 4: Hàn góc bằng phương pháp hàn khí ở vị trí hàn bằng

  Bài giảng Hàn khí - Bài 4: Hàn góc bằng phương pháp hàn khí ở vị trí hàn bằng

  Bài giảng Hàn khí - Bài 4: Hàn góc bằng phương pháp hàn khí ở vị trí hàn bằng. Sau khi học xong bài này người học sẽ có khả năng: chuẩn bị phôi hàn đúng quy cách; tính toán và tra cứu tài liệu để xác định chế độ hàn góc khi biết loại vật liệu, chiều dày vật liệu, vị trí mối hàn trong không gian (đường kính que hàn, loại ngọn lửa, công suất...

   22 p vimaru 27/09/2022 4 0

 • Bài giảng Hàn khí - Bài 5: Hàn đắp mặt trụ bằng phương pháp hàn khí

  Bài giảng Hàn khí - Bài 5: Hàn đắp mặt trụ bằng phương pháp hàn khí

  Bài giảng Hàn khí - Bài 5: Hàn đắp mặt trụ bằng phương pháp hàn khí. Sau khi học xong bài này người học sẽ có khả năng: hiểu khái niệm, công nghệ và kỹ thuật hàn đắp mặt trụ tròn; chuẩn bị phôi hàn đúng quy cách; hàn đắp mặt trụ tròn đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật; kiểm tra, chỉnh sửa những khuyết tật bên ngoài của mối...

   23 p vimaru 27/09/2022 2 0

 • Bài giảng Hàn khí - Bài 6: Hàn kim loại màu, hợp kim cứng, hợp kim các bon cao bằng phương pháp hàn khí

  Bài giảng Hàn khí - Bài 6: Hàn kim loại màu, hợp kim cứng, hợp kim các bon cao bằng phương pháp hàn khí

  Bài giảng Hàn khí - Bài 6: Hàn kim loại màu, hợp kim cứng, hợp kim các bon cao bằng phương pháp hàn khí. Sau khi học xong bài này người học sẽ có khả năng: giải thích được những khó khăn khi hàn vật liệu kim loại màu, hợp kim cứng và hợp kim cacbon cao bằng phương pháp hàn khí; trình bày đầy đủ các vật tư, vật liệu dùng cho hàn kim loại màu, hợp kim...

   61 p vimaru 27/09/2022 4 0

 • Bài giảng Cơ lưu chất - TS. Võ Thị Tuyết Giang

  Bài giảng Cơ lưu chất - TS. Võ Thị Tuyết Giang

  Bài giảng Cơ lưu chất cung cấp cho người học những kiến thức như: Mở đầu; Tĩnh học lưu chất; Động học lưu chất; Động lực học lưu chất; Dòng chảy đều trong ống; Dòng chảy đều trong kênh hở; Thế lưu - Lực nâng và Lực cản. Mời các bạn cùng tham khảo!

   70 p vimaru 27/09/2022 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số