• Bài giảng Cơ lưu chất - Chương 1: Giới thiệu

  Bài giảng Cơ lưu chất - Chương 1: Giới thiệu

  Bài giảng "Cơ lưu chất - Chương 1: Giới thiệu" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Ứng dụng cơ học của cơ lưu chất, tính đồng nhất thứ nguyên và lợi ích của thứ nguyên, thứ nguyên cơ bản và dẫn xuất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p vimaru 30/09/2020 16 0

 • Bài giảng Cơ lưu chất: Chương 2 - TS. Nguyễn Quốc Ý

  Bài giảng Cơ lưu chất: Chương 2 - TS. Nguyễn Quốc Ý

  Bài giảng "Cơ lưu chất - Chương 2: Tính chất cơ học của lưu chất" cung cấp cho người học các kiến thức: Các tính chất cơ học, định luật Newton về ma sát nhớt, các hiện tượng căng bề mặt, mao dẫn, cavitation. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   14 p vimaru 30/09/2020 9 0

 • Bài giảng Cơ lưu chất: Chương 3 - TS. Nguyễn Quốc Ý

  Bài giảng Cơ lưu chất: Chương 3 - TS. Nguyễn Quốc Ý

  Bài giảng "Cơ lưu chất - Chương 3: Tĩnh học cơ lưu chất" bao gồm các nội dung: Áp suất tĩnh, áp lực lên mặt phẳng, mặt cong; lực đẩy Archimèdes, sự ổn định của vật nổi, tĩnh tương đối. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   21 p vimaru 30/09/2020 9 0

 • Bài giảng Cơ lưu chất: Chương 4 - TS. Nguyễn Quốc Ý

  Bài giảng Cơ lưu chất: Chương 4 - TS. Nguyễn Quốc Ý

  Bài giảng "Cơ lưu chất - Chương 4: Động học lưu chất" bao gồm các nội dung: Các cách mô tả, phân loại dòng lưu chất; lưu lượng và các yếu tô liên quan; ảnh hưởng của độ nhớt, số Reynolds, phương trình liên tục. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   15 p vimaru 30/09/2020 10 0

 • Bài giảng Cơ lưu chất: Chương 5 - TS. Nguyễn Quốc Ý

  Bài giảng Cơ lưu chất: Chương 5 - TS. Nguyễn Quốc Ý

  Bài giảng "Cơ lưu chất - Chương 5: Động lực học lưu chất" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương trình bảo toàn năng lượng; ứng dụng phương trình bảo toàn năng lượng; phương trình bảo toàn động lượng, ứng dụng phương trình bảo toàn động lượng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   13 p vimaru 30/09/2020 10 0

 • Bài giảng Cơ lưu chất: Chương 6 - TS. Nguyễn Quốc Ý

  Bài giảng Cơ lưu chất: Chương 6 - TS. Nguyễn Quốc Ý

  Bài giảng "Cơ lưu chất - Chương 6: Dòng trong ống" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất của dòng trong ống; nguyên nhân gây mất năng, công thức Darcy-Weisbach, Chézy; các dạng bài toán đường ống. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   12 p vimaru 30/09/2020 10 0

 • Bài giảng Cơ lưu chất: Chương 7 - TS. Nguyễn Quốc Ý

  Bài giảng Cơ lưu chất: Chương 7 - TS. Nguyễn Quốc Ý

  Bài giảng "Cơ lưu chất - Chương 7: Thế lưu" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương trình Navier-Stokes, Euler; hàm dòng, hàm thế và các tính chất; tính chất của các dòng thế cơ bản và chồng chập. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   25 p vimaru 30/09/2020 8 0

 • Bài giảng Vận hành và điều khiển hệ thống điện: Chương 0 - Võ Ngọc Điền

  Bài giảng Vận hành và điều khiển hệ thống điện: Chương 0 - Võ Ngọc Điền

  Bài giảng Vận hành và điều khiển hệ thống điện: Phần mở đầu giới thiệu các vấn đề liên quan đến môn học, giúp các bạn dễ dàng nắm bắt, theo dõi nội dung trong quá trình học tập và củng cố kiến thức. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương để nắm chắc nội dung.

   3 p vimaru 30/09/2020 17 0

 • Bài giảng Vận hành và điều khiển hệ thống điện: Chương 1 - Võ Ngọc Điền

  Bài giảng Vận hành và điều khiển hệ thống điện: Chương 1 - Võ Ngọc Điền

  Bài giảng "Vận hành và điều khiển hệ thống điện - Chương 1: Đại cương về hệ thống điện" trình bày các khái niệm chung về hệ thống điện, các đặc điểm của hệ thống điện, các yêu cầu cơ bản của hệ thống điện,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   40 p vimaru 30/09/2020 12 0

 • Bài giảng Vận hành và điều khiển hệ thống điện: Chương 2 - Võ Ngọc Điền

  Bài giảng Vận hành và điều khiển hệ thống điện: Chương 2 - Võ Ngọc Điền

  Bài giảng "Vận hành và điều khiển hệ thống điện - Chương 2: Chế độ nhiệt thiết bị điện" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan, sự cân bằng nhiệt trong thiết bị điện, tuổi thọ thiết bị điện, chế độ nhiệt của máy biến áp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p vimaru 30/09/2020 11 0

 • Bài giảng Vận hành và điều khiển hệ thống điện: Chương 3 - Võ Ngọc Điền

  Bài giảng Vận hành và điều khiển hệ thống điện: Chương 3 - Võ Ngọc Điền

  Bài giảng "Vận hành và điều khiển hệ thống điện - Chương 3: Chế độ làm việc kinh tế của hệ thống điện" bao gồm các nội dung: Giới thiệu chung, phân bố tối ưu công suất giữa các nhà máy nhiệt điện. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học có thể ôn tâm và củng cố kiến thức. Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p vimaru 30/09/2020 13 0

 • Bài giảng Vận hành và điều khiển hệ thống điện: Chương 4.1 - Võ Ngọc Điền

  Bài giảng Vận hành và điều khiển hệ thống điện: Chương 4.1 - Võ Ngọc Điền

  Bài giảng "Vận hành và điều khiển hệ thống điện - Chương 4.1: Điều khiển tần số trong hệ thống điện" trình bày các đặc tính điều chỉnh tốc độ của tuabin, nguyên tắc điều chỉnh tốc độ, quá trình điều chỉnh tần số,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   37 p vimaru 30/09/2020 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số