• Bài giảng Thủy năng và thủy điện: Chương 4 - PGS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Thủy năng và thủy điện: Chương 4 - PGS. Nguyễn Thống

  Nội dung chương 4: Điều tiết hồ chứa thủy điện thuộc bài giảng Thủy năng và thủy điện trình bày về thông số hồ chứa, thiết lập đường đặc tính hồ, hồ điều tiết hoàn toàn và không hoàn toàn, điều tiết hồ theo phương pháp điều hòa lưu lượng nhất.

   15 p vimaru 24/08/2015 310 2

 • Bài giảng Thủy năng và thủy điện: Chương 2 - PGS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Thủy năng và thủy điện: Chương 2 - PGS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Thủy năng và thủy điện chương 2: Tài nguyên nước và quy hoạch khai thác trình bày về tài nguyên nước, hạng mục công trình thủy điện, lưu lượng chất rắn, công suất lắp máy, chuỗi lưu lượng cộng dồn, dòng chảy lũ. Tham hảo tài liệu để nắm bắt chi tiết môn học.

   8 p vimaru 24/08/2015 482 2

 • Bài giảng Thủy năng và thủy điện: Chương 7 - PGS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Thủy năng và thủy điện: Chương 7 - PGS. Nguyễn Thống

  Dưới đây là bài giảng Thủy năng và thủy điện chương 7: Công trình điều áp trình bày về các loại giếng điều áp, tính giếng điều áp so với sơ đồ thực, phương trình liên tục, hiện tượng dao động mực nước giếng, tính giếng điều áp so với sơ đồ lý tưởng.

   12 p vimaru 24/08/2015 246 3

 • Bài giảng Thủy năng và thủy điện: Chương 8 - PGS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Thủy năng và thủy điện: Chương 8 - PGS. Nguyễn Thống

  Mời các bạn sinh viên và các giáo viên tham khảo bài giảng Thủy năng và thủy điện chương 8: Đường ống áp lực và hiện tượng nước va trình bày về thiết lập phương trình nước va, hệ số đàn hồi, tính toán nước va theo quy phạm Việt Nam, sơ đồ sai phân.

   17 p vimaru 24/08/2015 185 3

 • Bài giảng Microsoft Excel 2010 - Bài 1: Những đặc điểm mới của Microsoft Excel 2010

  Bài giảng Microsoft Excel 2010 - Bài 1: Những đặc điểm mới của Microsoft Excel 2010

  Nội dung Bài 1 Những đặc điểm mới của Microsoft Excel 2010 gồm có: Truy cập đúng công cụ khi cần, truy cập Excel 2010 theo cách mới, đa dạng hóa cách thức so sánh dữ liệu, nâng cao hiệu quả so sánh dữ liệu.

   8 p vimaru 14/05/2015 237 3

 • Bài giảng môn Cấu kiện điện tử - ThS. Trần Thúy Hà

  Bài giảng môn Cấu kiện điện tử - ThS. Trần Thúy Hà

  Bài giảng môn Cấu kiện điện tử nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức về nguyên lý hoạt động, đặc tính, tham số và lĩnh vực sử dụng của các loại cấu kiện (linh kiện) điện tử để làm nền tảng cho các môn học chuyên ngành.

   455 p vimaru 29/09/2014 1179 11

Hướng dẫn khai thác thư viện số