• Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 5 - GV. Lê Đức Thanh

  Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 5 - GV. Lê Đức Thanh

  Chương 5 - Lý thuyết bền. Chương này có các nội dung như: Khái niệm chung, mômen tĩnh – trọng tâm – trục trung tâm, mômen quán tính đối với một trục, mômen quán tính độc cực, mômen quán tính ly tâm – hệ trục quán tính chính trung tâm, mômen quán tính của một số mặt cắt ngang thông dụng, công thức chuyển trục song song, công thức xoay trục. Mời các...

   9 p vimaru 31/12/2019 55 0

 • Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 6 - GV. Lê Đức Thanh

  Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 6 - GV. Lê Đức Thanh

  Chương 6 - Đặc trưng hình học của mặt cắt ngang. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm – Nội lực; ứng suất trong thanh tròn chịu xoắn; biến dạng của thanh tròn chịu xoắn; điều kiện bền, điều kiện cứng, ba bài toán cơ bản; bài toán siêu tĩnh; thế năng biến dạng đàn hồi của thanh chịu xoắn; xoắn thanh có mặt cắt ngang hình chữ...

   5 p vimaru 31/12/2019 58 0

 • Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 7 - GV. Lê Đức Thanh

  Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 7 - GV. Lê Đức Thanh

  Chương 7 - Uốn phẳng thanh thẳng. Chương này gồm có các nội dung chính như: Khái niệm – Nội lực; dầm chịu uốn thuần tuý; dầm chịu uốn ngang phẳng; chuyển vị của dầm chịu uốn: độ võng, góc xoay; phương pháp tích phân trực tiếp; phương pháp thông số ban đầu; bài toán siêu tĩnh.

   34 p vimaru 31/12/2019 47 0

 • Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 8 - GV. Lê Đức Thanh

  Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 8 - GV. Lê Đức Thanh

  Chương 8 - Chuyển vị các dầm chịu uốn. Nội dung cụ thể của chương gồm: phương pháp tích phân không hạn định, phương pháp tải trọng giả tạo, phương pháp thông số ban đầu, phương pháp nhân biểu đồ Veresaghin,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p vimaru 31/12/2019 42 0

 • Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 9 - GV. Lê Đức Thanh

  Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 9 - GV. Lê Đức Thanh

  Chương 9 - Xoắn thuần túy. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm, bài toán Euler, ứng suất tới hạn và giới hạn áp dụng công thức Euler, phương pháp thực hành để tính thanh chịu nén, vật liệu và hình dáng mặt cắt hợp lý. Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p vimaru 31/12/2019 40 0

 • Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 10 - GV. Lê Đức Thanh

  Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 10 - GV. Lê Đức Thanh

  Chương 10 - Thanh chịu lực phức tạp. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm chung, uốn xiên, uốn và kéo (nén) đồng thời, uốn và xoắn đồng thời, trường hợp chịu lực tổng quát. Mời tham khảo.

   29 p vimaru 31/12/2019 30 0

 • Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 11 - GV. Lê Đức Thanh

  Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 11 - GV. Lê Đức Thanh

  Chương 11 - Ổn định của thanh chịu nén đúng tâm. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm về ổn định của hệ đàn hồi, xác định lực giới hạn của thanh thẳng chịu nén đúng tâm, giới hạn áp dụng của công thức Euler - Ổ định của thanh làm việc ngoài giới hạn đàn hồi, phương pháp thực hành để tính ổn định thanh chịu nén....

   17 p vimaru 31/12/2019 39 0

 • Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 12 - GV. Lê Đức Thanh

  Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 12 - GV. Lê Đức Thanh

  Chương 12 - Uốn ngang và uốn dọc đồng thời. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm về thanh thành mỏng, thanh thành mỏng chịu uốn ngang phẳng, thanh thành mỏng chịu xoắn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   9 p vimaru 31/12/2019 36 0

 • Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 13 - GV. Lê Đức Thanh

  Bài giảng Sức bền vật liệu: Chương 13 - GV. Lê Đức Thanh

  Chương 13 - Tải trọng động. Chương này trình bày những nội dung cụ thể sau: Khái niệm, tính thanh chuyển động thẳng đứng có gia tốc, dao động hệ đàn hồi một bậc tự do, va chạm của hệ có một bậc tự do. Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p vimaru 31/12/2019 30 0

 • Bài giảng Cơ học công trình: Chương 1 - Trần Minh Tú

  Bài giảng Cơ học công trình: Chương 1 - Trần Minh Tú

  Chương 1 – Những khái niệm chung. Nội dung trình bày trong chương 1 gồm có: Nhiệm vụ và đối tượng nghiên cứu của môn học; khái niệm về lực, mô men lực – điều kiện cân bằng của hệ lực; nội lực - ứng suất – biến dạng – chuyển vị; cấu tạo hệ phẳng; đặc trưng hình học mặt cắt ngang; các giả thiết môn học – nguyên lý cộng tác dụng.

   98 p vimaru 31/12/2019 37 0

 • Bài giảng Cơ học công trình: Chương 2 - Trần Minh Tú

  Bài giảng Cơ học công trình: Chương 2 - Trần Minh Tú

  Chương 2 - Nội lực trong các hệ phẳng tĩnh định. Nội dung trình bày trong chương 2 gồm có: Xác định nội lực trong hệ dàn tĩnh định, xác định nội lực trong thanh tĩnh định, liên hệ vi phân giữa mô men uốn, lực cắt và tải trọng phân bố, phương pháp vẽ biểu đồ ứng lực theo điểm đặc biệt, biểu đồ nội lực của khung phẳng.

   57 p vimaru 31/12/2019 39 0

 • Bài giảng Cơ học công trình: Chương 3 - Trần Minh Tú

  Bài giảng Cơ học công trình: Chương 3 - Trần Minh Tú

  Chương 3 - Thanh chịu kéo (nén) đúng tâm. Nội dung trình bày trong chương 3 gồm có: Định nghĩa nội lực, ứng suất pháp trên mặt cắt ngang, biến dạng - Hệ số Poisson, đặc trưng cơ học của vật liệu, ứng suất cho phép và hệ số an toàn.

   45 p vimaru 31/12/2019 39 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số