• Bài giảng Lắp đặt hệ thống tự động hóa 1: Bài 6 - ThS. Nguyễn Thị Lan

  Bài giảng Lắp đặt hệ thống tự động hóa 1: Bài 6 - ThS. Nguyễn Thị Lan

  Bài giảng Lắp đặt hệ thống tự động hóa 1: Bài 6 Ống dẫn - tubing được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nhận biết và mô tả được các loại ống dẫn và ứng dụng của các loại ống dẫn; mô tả được các công cụ dụng cụ, các loại đầu nối và phương pháp cắt, uốn và nối ống dẫn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   46 p vimaru 31/01/2023 145 114

 • Bài giảng Cơ lưu chất - Chương 1: Giới thiệu

  Bài giảng Cơ lưu chất - Chương 1: Giới thiệu

  Bài giảng "Cơ lưu chất - Chương 1: Giới thiệu" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Ứng dụng cơ học của cơ lưu chất, tính đồng nhất thứ nguyên và lợi ích của thứ nguyên, thứ nguyên cơ bản và dẫn xuất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p vimaru 30/09/2020 2245 113

 • Bài giảng Thủy nghiệp cơ bản và thông hiệu hàng hải

  Bài giảng Thủy nghiệp cơ bản và thông hiệu hàng hải

  Bài giảng "Thủy nghiệp cơ bản và thông hiệu hàng hải" gồm có nội dung 2 phần, trong đó phần 1 trình bày về thủy nghiệp cơ bản với các nội dung như dây và công tác làm dây. Phần 2 trình bày về thông hiệu hàng hải. Mời các bạn tham khảo bài giảng để nắm nội dung chi tiết.

   125 p vimaru 29/10/2015 11606 106

 • Bài giảng Cơ lưu chất: Chương 5 - TS. Nguyễn Quốc Ý

  Bài giảng Cơ lưu chất: Chương 5 - TS. Nguyễn Quốc Ý

  Bài giảng "Cơ lưu chất - Chương 5: Động lực học lưu chất" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương trình bảo toàn năng lượng; ứng dụng phương trình bảo toàn năng lượng; phương trình bảo toàn động lượng, ứng dụng phương trình bảo toàn động lượng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   13 p vimaru 30/09/2020 1430 105

 • Bài giảng Thủy lực đại cương - Chương 2: Thủy tĩnh học

  Bài giảng Thủy lực đại cương - Chương 2: Thủy tĩnh học

  Bài giảng Thủy lực đại cương - Chương 2: Thủy tĩnh học cung cấp cho người học những kiến thức như: Áp suất thủy tĩnh – áp lực; Phương trình vi phân cơ bản của chất lỏng cân bằng; Sự cân bằng của chất lỏng trọng lực; Áp lực của chất lỏng tác dụng lên thành phẳng; Áp lực của chất lỏng tác dụng lên thành cong. Mời các bạn cùng tham khảo!

   21 p vimaru 29/10/2021 1196 104

 • Bài giảng Thủy lực đại cương - Chương 6: Dòng chảy ổn định trong ống có áp

  Bài giảng Thủy lực đại cương - Chương 6: Dòng chảy ổn định trong ống có áp

  Bài giảng Thủy lực đại cương - Chương 6: Dòng chảy ổn định trong ống có áp cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm cơ bản; Tính toán thủy lực ống dài; Tính toán thủy lực mạng lưới cấp nước. Mời các bạn cùng tham khảo!

   34 p vimaru 29/10/2021 631 94

 • Bài giảng Hệ thống treo điều khiển điện tử

  Bài giảng Hệ thống treo điều khiển điện tử

  Bài giảng Hệ thống treo điều khiển điện tử cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan hệ thống treo điều khiển điện tử; Hệ thống treo khí nén điều khiển điện tử; Hệ thống treo thủy lực điều khiển điện tử;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   147 p vimaru 24/10/2022 243 94

 • Bài giảng môn Máy tàu thủy

  Bài giảng môn Máy tàu thủy

  Bài giảng môn Máy tàu thủy của trường Đại học Hàng hải gồm các chương: Động cơ diesel, các hệ thống phục vụ động cơ diesel, khai thác vận hành động cơ, nồi hơi tàu thủy, máy phụ tàu thủy, các hệ thống tàu thủy, các thiết bị trên boong.

   71 p vimaru 24/03/2016 64682 91

 • Bài giảng Hệ thống lái điều khiển điện tử

  Bài giảng Hệ thống lái điều khiển điện tử

  Bài giảng Hệ thống lái điều khiển điện tử cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan hệ thống lái điều khiển điện tử; Hệ thống lái trợ lực thủy lực điều khiển điện tử; Hệ thống lái trợ lực điện điều khiển điện tử; Hệ thống lái 4 bánh chủ động điều khiển điện tử; Đặc điểm bảo dưỡng và sửa chữa hệ...

   118 p vimaru 24/10/2022 289 90

 • Bài giảng Cơ lưu chất: Chương 7 - TS. Nguyễn Quốc Ý

  Bài giảng Cơ lưu chất: Chương 7 - TS. Nguyễn Quốc Ý

  Bài giảng "Cơ lưu chất - Chương 7: Thế lưu" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương trình Navier-Stokes, Euler; hàm dòng, hàm thế và các tính chất; tính chất của các dòng thế cơ bản và chồng chập. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   25 p vimaru 30/09/2020 812 87

 • Bài giảng Cơ lưu chất - TS. Võ Thị Tuyết Giang

  Bài giảng Cơ lưu chất - TS. Võ Thị Tuyết Giang

  Bài giảng Cơ lưu chất cung cấp cho người học những kiến thức như: Mở đầu; Tĩnh học lưu chất; Động học lưu chất; Động lực học lưu chất; Dòng chảy đều trong ống; Dòng chảy đều trong kênh hở; Thế lưu - Lực nâng và Lực cản. Mời các bạn cùng tham khảo!

   70 p vimaru 27/09/2022 214 84

 • Bài giảng Thực tập Bảo dưỡng trang bị điện nâng cao - CĐ Giao thông Vận tải

  Bài giảng Thực tập Bảo dưỡng trang bị điện nâng cao - CĐ Giao thông Vận tải

  Bài giảng Thực tập Bảo dưỡng trang bị điện nâng cao cung cấp cho người học những kiến thức như: Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống thông tin; hệ thống gạt mưa, Bảo dưỡng và sửa chữa rửa kính và sấy kính; Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nâng hạ kính và điều khiển ghế lái; Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống khóa cửa và chống trộm;...

   132 p vimaru 24/10/2022 218 82

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=vimaru