• Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Bài 11 - Đỗ Tú Anh

    Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Bài 11 - Đỗ Tú Anh

    Bài giảng "Tín hiệu và hệ thống - Bài 11: Chuỗi Fourier và phép biến đổi Fourier rời rạc" cung cấp cho người học các kiến thức: Chuỗi Fourier rời rạc cho tín hiệu tuần hoàn, phép biến đổi Fourier rời rạc. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

     32 p vimaru 30/11/2020 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số